Torstai 18.7.2019
"
Jokainen polvi on notkistuva Herran edessä ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Room. 14:11

Lapsissa on tulevaisuus

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 9.5.2018 07:01 | Päivämies


Syntyvyys on laskenut Suomessa vuodesta 2011 saakka. Viime vuonna taannuttiin 1800-luvun suurten nälkävuosien tasolle. Nyt kysytään, mitkä tekijät vaikuttavat tähän kehitykseen.
Väestöliiton Perhebarometrit vuosilta 2015 ja 2017 kertovat, että alhaisen syntyvyyden taustalla ovat muun muassa sopivan puolison puuttuminen ja taloudellinen epävakaus sekä pelko oman vapauden menettämisestä ja työuran keskeytymisestä. Erilaisista kyselyistä on ilmennyt, että myös toivottomuus ympäristön tilasta heikentää suomalaisten lapsihaaveita.

Yksittäisten syiden takaa on nähtävissä laajempia arvomuutoksia, joita maallistuminen on tuonut mukanaan. Yhteisöllisyyteen ja jakamiseen liittyvät arvot ovat heikentyneet, yksilökeskeiset ja materialistiset arvot vahvistuneet. 

Mediatodellisuuskaan ei rohkaise perheen perustamiseen. Perhebarometriin vastanneet nuoret aikuiset olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että media kertoo enimmäkseen lapsiperhearjen haasteista ja ongelmista.

On tärkeää, että perhe-elämän ongelmista puhutaan ja niiden ratkaisemiseen etsitään keinoja. Tämän sinällään hyvän kehityksen kääntöpuolena on tutkijoiden mukaan se, että keskustelun painopiste on siirtynyt liiaksikin perheiden ongelmiin.

Miten lapsista ja erityisesti suurista perheistä puhutaan kristillisyytemme piirissä? Onko oletukseksi tullut se, että jos perheessä on lapsia, vanhemmat ovat väsyneitä? Jotkut isojen perheiden vanhemmat ovat kertoneet, että heitä pidetään väsyneinä, vaikka heistä itsestään ei siltä tunnukaan.

Vuoden 2017 Perhebarometrissä todetaan: ”Kansainvälisistä vertailuista tiedämme, että Suomessa on maailman parhaat mahdollisuudet elää äitinä ja isänä ja toteuttaa vanhemmuutta itselleen sopivalla tavalla.” Tämän soisi näkyvän enemmän lapsiperheisiin liittyvissä asenteissa, sillä asenteilla on suuri merkitys siihen, miten asioita koetaan.

Luottamus Jumalan johdatukseen, lapsimyönteinen ilmapiiri, käytännön apu ja kannustuksen sanat auttavat lapsiperheitä pitkälle. Kristillisyytemme piirissä – jos missä – on mahdollista kokea ja pitää esillä lasten mukanaan tuomaa iloa ja Jumalan siunausta.

Julkaistu Päivämiehessä 9.5.2018

Kuvituskuva: Juha Humalajoki

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi