Keskiviikko 18.9.2019
"
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1 Joh. 4:7

Synnistäkin on puhuttava

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 18.6.2014 00:00 | Päivämies
Nykyaikana monesti oudoksutaan, jopa paheksutaan suoraa ja kohti käyvää hengellistä julistusta. Ihmisen uskonnollinen vakaumus ja hengellinen tila koetaan yksityisasioiksi, joihin kenelläkään ei ole oikeutta ottaa kantaa. Etenkin synnistä ja tuomiosta puhumista vierastetaan, ja saarnaajaa saatetaan jopa syyttää hengellisen väkivallan käytöstä.
Juhannuspäivä on kristillisessä perinteessä omistettu Johannes Kastajalle, joka oli rohkea ja selväsanainen julistaja. Hänen puheissaan tuli selkeästi esiin sekä laki että evankeliumi. Lakia Johannes julisti, kun hän nuhteli synnistä ja kehotti siitä parannukseen. Keskeisimpänä hänen puheissaan oli kuitenkin evankeliumin ilosanoma, lupaus syntien anteeksiantamuksesta.

Pyrkiessään osoittamaan ihmisen syntisen tilan Johannes käytti voimakkaita ilmaisuja ja kielikuvia. Fariseuk-sia ja saddukeuksia nuhdellessaan hän nimitti heitä ”käärmeen sikiöiksi” ja puhui kirveestä, joka on jo pantu puun juurelle. ”Jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.” (Matt. 3:1–12.)

Kielenkäyttö ja ilmaisutavat muuttuvat ajan mukana, eikä nykyään ole monestikaan syytä käyttää samanlaisia sanontoja kuin Johannes Kastaja. Tärkeää on kuitenkin säilyttää julistuksessa sekä laki että evankeliumi, jotka molemmat kuuluvat Jumalan sanan kokonaisuuteen.

Kirkkomme tunnustuskirjoihin kuuluvassa Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa todetaan, että saarnan varsinainen tehtävä on ”syyttää synneistä ja jakaa syntien anteeksiantamusta ja vanhurskautta Kristuksen tähden” (Apol. XII, 27).

Jumalan laki kertoo ihmiselle Jumalan pyhän tahdon ja sen, että ihminen on rikkonut sitä vastaan eikä pysty elämään sen mukaisesti. Evankeliumi taas lupaa kaikkien syntien anteeksiantamuksen armosta, Kristuksen sovintotyön tähden.

Inhimilliseltä puoleltaan ihminen ei pidä synnistä puhumisesta, koska se sattuu hänen omaantuntoonsa ja osoittaa hänen olevan väärällä, kadotukseen johtavalla tiellä. Mieluummin hän unohtaisi syntisyytensä.

Ilman lain saarnaa epäuskoon joutunut ihminen ei kuitenkaan voi löytää Kristusta, sillä katumus ja kaipuu Kristuksessa tarjottavaan syntien anteeksiantamukseen ”syntyy siten, että Jumalan sanalla nuhdellaan synneistä” (Apol. XII, 27). Paavali totesi, että ”lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20).

On tärkeää julistaa Jumalan sanaa myös aikoina, joina ”ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia”. Paavali kehottaa: ”Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen.” (2. Tim. 4:2–3.)

Vaikeissa tilanteissa voi tuntua hankalalta löytää oikeita sanoja. Silloinkin on turvallista luottaa Jumalan voimaan ja johdatukseen. Evankeliumin työ on hänen käsissään.

Paavali rohkaisee: ”Tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan” (1. Kor. 15:58). Nämä Paavalin sanat sopivat jokaisen uskovaisen huoneentauluksi. Evankeliumin työ ei ole koskaan turhaa.

Julkaistu Päivämiehessä 18.6.2014.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi