Maanantai 22.7.2019
"
Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Jes. 52:7

Puhutaan kristillisten arvojen puolesta

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 22.8.2018 06:54 | Päivämies


Viime keväänä julkaistiin YK:n raportti, jonka mukaan Suomi on maailman onnellisin maa elää. Raportissa maita listattiin järjestykseen eri mittareiden pohjalta.
Tarkasteltavana olivat muun muassa bruttokansantuote kansalaista kohden, elinajanodote, yhteiskunnan tuki, kansalaisvapaus sekä korruption määrä.

Yhtenä onnellisuuden mittarina voidaan pitää sananvapautta, joka on turvattu Suomen perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sananvapaudella on keskeinen rooli demokraattisessa yhteiskunnassa.

Sananvapauteen kuuluu mielipiteiden ilmaisu, vastaanottaminen ja jakaminen ilman ennakollista puuttumista. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Jokaisen kunnia ja yksityiselämä on turvattu perustuslaissa. Arvomuutos ja voimakas maallistuminen ovat tuoneet mukanaan ilmapiirin, joka haastaa voimakkaasti edellä mainittuja oikeuksia. 

Kristillisten arvojen ja Raamatun mukaisen elämäntavan puolustaja voi joutua nykyisin ahtaalle mielipiteineen. Tämän vuoksi näitä arvoja puolustavat ovat yhä arempia kertomaan omista näkemyksistään julkisesti. Miten voisimme rohkaista itseämme ja toisiamme tuomaan avoimemmin esille kristillisiä arvojamme?

Suomen perustuslaissa on määritelty laajasti, mihin kaikkeen kansalaisilla ja yhteiskunnan jäsenillä on vapaus ja oikeus. Ketään ei saa rodun, värin, sukupuolen, kielen, uskonnon, vakaumuksen, poliittisen tai muun mielipiteen, syntyperän tai muun vastaavan tekijän perusteella syrjiä tai sortaa. Kaikki suomalaiset ovat lain edessä tasavertaisia.

Perustuslaki turvaa meille jokaiselle uskonnon- ja omantunnonvapauden. Sen vuoksi on lupa pitää vapaasti esillä kristillisiä arvoja, jotka kunnioittavat ja suojelevat elämää. On tärkeää, että nämä arvot näkyvät myös yhteisten asioiden hoitamisessa – niin yhteiskunnan kuin seurakunnankin luottamustehtävistä.

Tulevissa syksyn seurakuntavaaleissa ja ensi keväänä järjestettävissä muissa yhteiskunnan vaaleissa voi vaikuttaa asettumalla ehdolle ja äänestämällä aktiivisesti. Nyt on aika tehdä työtä kristillisten perusarvojen puolesta.

Yhtenä suurena arvona tänä päivänä voi pitää sitä, että jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumuksensa sekä oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Myös yhdistystoiminta on perustuslailla suojattua. Monissa rauhanyhdistyksissä on käynnistynyt jälleen syksyn toiminta. Sitä saamme tehdä esivallan ja kirkon suojassa, ”kahden kuoren sisällä”.

Julkaistu Päivämiehessä 22.8.2018

Kuva: Äänekosken Suviseurojen kuvapalvelu

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi