Ensi vuotta suunnitellaan nyt

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 3.4.2019 06:10 | Päivämies


Osallisuus ja osallistuminen leimaavat tämän kevään alueseminaareja, jotka käynnistyvät Ranuan ja Reisjärven kristillisillä opistoilla tulevana viikonloppuna. Etelä-Suomen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuvat viikkoa myöhemmin Jämsässä.
Alueseminaarit ovat ainutlaatuinen tilaisuus pysähtyä yhdessä ensin hengellisten ja myöhemmin myös yhdistystyöhön liittyvien ajallisten asioiden äärelle. Seminaarit ovat levähdys-, pysähdys- ja oppimispaikkoja – niin käytännöllisestä kuin hengellisestä näkökulmasta.

Vähitellen vakiintuva seminaaritapahtuma alkaa perjantaina alustuksella, jonka aiheena on jokaisella alueella Jumalan valtakunnan osallisuus. Siinä ei ole kyse vain yhteenkuuluvuuden tunteesta eikä se perustu yhtenäiseen elämäntapaan vaan uskon lahjaan, jonka Pyhä Henki saa aikaan. Osallisuus Jumalan lasten kesken merkitsee Pyhän Hengen luomaa yhteyttä Kristuksen ruumiiseen, joka on Jumalan seurakunta maan päällä. (1. Kor. 12:27.) Sen tuntomerkkinä on keskinäinen yhteys ja rakkaus. 

Osallistumisesta puhutaan alueseminaarien työpajoissa niin opisto- ja leirityön kuin perheiden tukemisen näkökulmasta. Miten rauhanyhdistykset ja niiden yksittäiset jäsenet näkevät eri työmuotojen tulevaisuuden ja haluavat kehittää niitä? Minkälaisille leireille ja kursseille olisi nyt tarvetta?

Myös lehdet, kirjat ja äänitteet ovat alueseminaarissa yhteisen keskustelun kohteena. Seminaareissa on mukana lehtien ja julkaisujen tekijöitä, jotka kuuntelevat tarkalla korvalla, minkälaisia asioita ja ilmiöitä Jumalan lapset tällä hetkellä pohtivat. 

Vuorovaikutteisuuden ja sitä kautta osallistumisen lisääminen on Päivämiehen toimituksen keskeinen tavoite. Seminaareissa on paikka kertoa, minkälaista uskoa tukevaa sisältöä Jumalan lapset kokevat tänään tarvitsevansa. Mitkä asiat ja ilmiöt huolestuttavat, mitkä taas kannustavat uskomaan ja kirkastavat päämäärää?

Nyt on aika vaikuttaa vuoden 2020 lehtien, kirjojen ja äänitteiden aiheisiin. Myöhemmin keväällä lehtien ja julkaisujen suunnitelmaluonnokset etenevät SRK:n hallintoon ja päätökset tehdään syksyllä ennen vuodenvaihdetta.

Kuvituskuva: Pixabay

Julkaistu Päivämiehessä 3.4.2019

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi