Tiistai 20.8.2019
"
Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta - kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Sananl. 3:3-4

Lasten suojeleminen on yhteinen tehtävä

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 10.4.2019 06:52 | Päivämies


Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut esillä viime aikoina eri yhteyksissä mediassa. Julkisuudessa esiin tulleet hyväksikäyttötapaukset järkyttävät meitä kaikkia. Ilmiönä hyväksikäyttö on tullut laajempaan tietoisuuteen viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Mediajulkisuus on herättänyt tutkimaan ja tarkastelemaan asiaa eri puolilla maailmaa. On ymmärretty ilmiön ja rikoksen vakavuus. Tärkeää on, että yhteiskunnan eri tasoilla keskustellaan siitä, miten lasta ja lapsuutta voidaan suojella yhä paremmin.

Seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa ihmisissä voimakkaita tunteita. Siitä keskustelemiseen liittyy pelkoja ja epävarmuutta, jotka nostavat kynnystä puhua asiasta. Avoimuus auttaa tunnistamaan ilmiötä ja siihen liittyviä vaaroja

Hyväksikäyttöilmiön kitkemiseksi on tärkeä tehdä ennaltaehkäisevää toimintaa lisäämällä tietoisuutta siitä ja puuttumalla välittömästi häiritsevään käyttäytymiseen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Jokaisella on moraalinen velvollisuus huolehtia viranomaisen tietoon, jos herää epäily lapsen joutumisesta seksuaalisen hyväksikäytön tai muun kaltoinkohtelun uhriksi. Ammattilaisen tehtävä on selvittää tilanne ja ryhtyä välittömästi toimiin lapsen suojelemiseksi. Lapsen etu on ensisijainen.

Uhrin tulee saada kaikki mahdollinen tuki ja apu. On tärkeää, että hyväksikäyttäjä joutuu vastaamaan rikoksestaan lain edessä ja saa apua, jotta vahingollinen toiminta voidaan pysäyttää ja ehkäistä ennalta.

SRK on tehnyt jo useita vuosia ennaltaehkäisevää työtä tällaisten täysin tuomittavien tekojen estämiseksi. Aihetta on sivuttu koulutuksissa ja se on ollut esillä julkaisuissa ja alustuksissa. Se on vaikuttanut myös moniin käytännön toimintatapoihin.

Vuonna 2014 tuli voimaan laki, joka antaa vapaaehtoistoimintaa järjestäville tahoille oikeuden pyytää halutessaan alaikäisten parissa toimivan vapaaehtoistyöntekijän rikosrekisteriote. SRK on ryhtynyt tähän toimenpiteeseen lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osalta.

Vanhemman kannattaa opastaa lasta yksityisyyden suojaamiseen. Jotkut ihmiset saattavat käyttää sosiaalisen median kanavia väärissä, jopa rikollisissa tarkoitusperissä. Viime aikoina on puhututtanut niin sanottu grooming-ilmiö, jossa aikuinen pyrkii luomaan lapseen tai nuoreen luottamuksellisen suhteen tavoitteenaan seksuaalinen hyväksikäyttö. Lapsille ja nuorille on tärkeää opettaa, että henkilökohtainen turvallisuus ja loukkaamattomuus ovat jokaisen ehdottomia perusoikeuksia niin reaalimaailmassa kuin internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

Kuvituskuva: Pixabay

Julkaistu Päivämiehessä 10.4.2019

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi