Maanantai 24.6.2019
"
Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta. Ps. 49:16

Lasten suojeleminen on yhteinen tehtävä

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 10.4.2019 06:52 | Päivämies


Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut esillä viime aikoina eri yhteyksissä mediassa. Julkisuudessa esiin tulleet hyväksikäyttötapaukset järkyttävät meitä kaikkia. Ilmiönä hyväksikäyttö on tullut laajempaan tietoisuuteen viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Mediajulkisuus on herättänyt tutkimaan ja tarkastelemaan asiaa eri puolilla maailmaa. On ymmärretty ilmiön ja rikoksen vakavuus. Tärkeää on, että yhteiskunnan eri tasoilla keskustellaan siitä, miten lasta ja lapsuutta voidaan suojella yhä paremmin.

Seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa ihmisissä voimakkaita tunteita. Siitä keskustelemiseen liittyy pelkoja ja epävarmuutta, jotka nostavat kynnystä puhua asiasta. Avoimuus auttaa tunnistamaan ilmiötä ja siihen liittyviä vaaroja

Hyväksikäyttöilmiön kitkemiseksi on tärkeä tehdä ennaltaehkäisevää toimintaa lisäämällä tietoisuutta siitä ja puuttumalla välittömästi häiritsevään käyttäytymiseen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Jokaisella on moraalinen velvollisuus huolehtia viranomaisen tietoon, jos herää epäily lapsen joutumisesta seksuaalisen hyväksikäytön tai muun kaltoinkohtelun uhriksi. Ammattilaisen tehtävä on selvittää tilanne ja ryhtyä välittömästi toimiin lapsen suojelemiseksi. Lapsen etu on ensisijainen.

Uhrin tulee saada kaikki mahdollinen tuki ja apu. On tärkeää, että hyväksikäyttäjä joutuu vastaamaan rikoksestaan lain edessä ja saa apua, jotta vahingollinen toiminta voidaan pysäyttää ja ehkäistä ennalta.

SRK on tehnyt jo useita vuosia ennaltaehkäisevää työtä tällaisten täysin tuomittavien tekojen estämiseksi. Aihetta on sivuttu koulutuksissa ja se on ollut esillä julkaisuissa ja alustuksissa. Se on vaikuttanut myös moniin käytännön toimintatapoihin.

Vuonna 2014 tuli voimaan laki, joka antaa vapaaehtoistoimintaa järjestäville tahoille oikeuden pyytää halutessaan alaikäisten parissa toimivan vapaaehtoistyöntekijän rikosrekisteriote. SRK on ryhtynyt tähän toimenpiteeseen lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osalta.

Vanhemman kannattaa opastaa lasta yksityisyyden suojaamiseen. Jotkut ihmiset saattavat käyttää sosiaalisen median kanavia väärissä, jopa rikollisissa tarkoitusperissä. Viime aikoina on puhututtanut niin sanottu grooming-ilmiö, jossa aikuinen pyrkii luomaan lapseen tai nuoreen luottamuksellisen suhteen tavoitteenaan seksuaalinen hyväksikäyttö. Lapsille ja nuorille on tärkeää opettaa, että henkilökohtainen turvallisuus ja loukkaamattomuus ovat jokaisen ehdottomia perusoikeuksia niin reaalimaailmassa kuin internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

Kuvituskuva: Pixabay

Julkaistu Päivämiehessä 10.4.2019

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi