Torstai 19.9.2019
"
Jeesus sanoo: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Matt. 7:12

Positiivinen uskonnonvapaus koskee myös lapsia

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 15.5.2019 06:57 | Päivämies


Keskustelua uskonnonvapaudesta ja lapsen oikeudesta oman uskonnon opetukseen on käyty viime vuosina niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseen liittyen. Monet puheenvuorot ja niitä seuranneet käytännön toimenpiteet ovat karsineet muun muassa seurakuntien järjestämiä tilaisuuksia.
Positiivisen uskonnonvapauden näkökulma on jäänyt monissa tilanteissa taka-alalle. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä ei ole aina käsitelty riittävästi eri osapuolten välillä ja tietyt yhteistyötoiminnat on päätetty lakkauttaa. Muutos aikaisempaan yhteistyökäytäntöön on huomattava.

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan seurakunta voi edelleen tehdä yhteistyötä päiväkotien kanssa ja toimia koulun tarjoaman katsomuskasvatuksen tukena. Tässä lehdessä oleva artikkeli avaa aihetta nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman ja positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta.

Nopea maallistuminen ja arvomurros ovat aiheuttaneet sen, että monet koulut ja päiväkodit ovat luopuneet perinteisistä yhteistyömuodoista seurakuntien kanssa. Sellaiset ajatukset monikulttuurisuudesta, missä kiistetään uskonnon tai historian merkitys ajallemme, ovat lopulta kestämättömiä. Oman uskonnon ja historian tuntemus antaa rakentavia lähtökohtia moniarvoisen ja -kulttuurisen tulevaisuuden kohtaamiseen niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Kristilliset tavat ja juhlat ovat yhä merkittävä osa suomalaisten lasten kulttuurista perintöä. Yhteiskunnan tehtävänä on turvata uskonnonvapaus ja luoda edellytykset sen toteutumiseen. Uskonto on maamme historiassa nähty pitkään myönteisenä yksilöä, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa rakentavana tekijänä.

Suomessa perustuslaki turvaa meille jokaiselle uskonnon- ja omantunnonvapauden. Jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus sekä oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Toisaalta kukaan ei myöskään ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Lapsen osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin päättävät huoltajat. Jotta postiivinen uskonnonvapaus voisi toteutua varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, se edellyttää luottamuksellista, avointa ja hyvää yhteistyötä eri osapuolten välillä. Näin toimien voidaan toteuttaa arvokasta positiivisen uskonnonvapauden periaatetta.

Kuvituskuva: Kari Vengasaho

Julkaistu Päivämiehessä 15.5.2019

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi