Tiistai 21.5.2019
"
Rakkaudessaan säälivänä Herra lunasti heidät vapaiksi, hän nosti ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä. Jes. 63:9

Positiivinen uskonnonvapaus koskee myös lapsia

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 15.5.2019 06:57 | Päivämies


Keskustelua uskonnonvapaudesta ja lapsen oikeudesta oman uskonnon opetukseen on käyty viime vuosina niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseen liittyen. Monet puheenvuorot ja niitä seuranneet käytännön toimenpiteet ovat karsineet muun muassa seurakuntien järjestämiä tilaisuuksia.
Positiivisen uskonnonvapauden näkökulma on jäänyt monissa tilanteissa taka-alalle. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä ei ole aina käsitelty riittävästi eri osapuolten välillä ja tietyt yhteistyötoiminnat on päätetty lakkauttaa. Muutos aikaisempaan yhteistyökäytäntöön on huomattava.

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan seurakunta voi edelleen tehdä yhteistyötä päiväkotien kanssa ja toimia koulun tarjoaman katsomuskasvatuksen tukena. Tässä lehdessä oleva artikkeli avaa aihetta nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman ja positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta.

Nopea maallistuminen ja arvomurros ovat aiheuttaneet sen, että monet koulut ja päiväkodit ovat luopuneet perinteisistä yhteistyömuodoista seurakuntien kanssa. Sellaiset ajatukset monikulttuurisuudesta, missä kiistetään uskonnon tai historian merkitys ajallemme, ovat lopulta kestämättömiä. Oman uskonnon ja historian tuntemus antaa rakentavia lähtökohtia moniarvoisen ja -kulttuurisen tulevaisuuden kohtaamiseen niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Kristilliset tavat ja juhlat ovat yhä merkittävä osa suomalaisten lasten kulttuurista perintöä. Yhteiskunnan tehtävänä on turvata uskonnonvapaus ja luoda edellytykset sen toteutumiseen. Uskonto on maamme historiassa nähty pitkään myönteisenä yksilöä, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa rakentavana tekijänä.

Suomessa perustuslaki turvaa meille jokaiselle uskonnon- ja omantunnonvapauden. Jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus sekä oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Toisaalta kukaan ei myöskään ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Lapsen osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin päättävät huoltajat. Jotta postiivinen uskonnonvapaus voisi toteutua varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, se edellyttää luottamuksellista, avointa ja hyvää yhteistyötä eri osapuolten välillä. Näin toimien voidaan toteuttaa arvokasta positiivisen uskonnonvapauden periaatetta.

Kuvituskuva: Kari Vengasaho

Julkaistu Päivämiehessä 15.5.2019

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi