Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Työ suojelee ja kasvattaa

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 13.8.2014 00:00 | Päivämies
Ihmisen ei ole aina helppoa olla tyytyväinen työhönsä ja omaan elämäntehtäväänsä. Olemme taipuvaisia häilymään sinne tänne ja etsimään helppoa tietä onneen. Vaikean taloudellisen ajan keskellä ymmärrämme paremmin työn arvon. 
Työhön liittyy tässä ajassa monia epävarmoja kysymyksiä. Viime aikoina olemme kuulleet suurista irtisanomisista. Näihin tilanteisiin joudutaan monesti yllättäen, kun maailma ympärillä muuttuu ja yritykset reagoivat muutoksiin nopeasti. Työ ei useinkaan jakaudu tasaisesti, vaan keskuudessamme on sekä työttömiä että ylityöllistettyjä. Kuulemme lukuisia kertomuksia myös työn aiheuttamasta liiallisesta kuormasta ja paineesta.
 
Elämässä tulee näkyviin se, että ihminen joutuu ponnistelemaan hankkiakseen jokapäiväisen leipänsä. Työllä on kuitenkin myös elämää suojeleva ja kasvattava vaikutus. Se suojelee joutilaisuudelta ja kasvattaa velvollisuudentuntoa. Antaessaan ihmiselle työn ja tehtävän Jumala ottaa ihmisen työtoverikseen oman hyvän tahtonsa toteuttamiseksi luomakunnassaan. Hän tahtoo, että palvelisimme tuossa tehtävässä hänen antamillaan lahjoilla.

Lapsiperheen vanhemmilla on paljon arvokasta työtä kotona. Tämä lehti käsittelee kasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Jumala on kutsunut vanhemmat hoitamaan, kasvattamaan ja rakastamaan lapsia. Ansiotyö on usein vaativaa ja aikaa vievää, mutta lasten kasvatustehtävän ja kodin hoitamiseen tulisi olla myös aikaa. Lasten hoitaminen ja kasvattaminen vaatii voimia ja kärsivällisyyttä, mutta antaa myös paljon iloa.  

Monessa kodissa toinen vanhemmista hoitaa kotia elämäntehtävänään. Jokaisessa perheessä on hyvä miettiä toimiva käytäntö oman perheen näkökulmasta. Vastuu lasten hoitamisesta ja kasvattamisesta on annettu äidille ja isälle yhteisesti. Tähän sisältyvät myös kodinhoitoon liittyvät vastuut ja tehtävät. Kotityön arvostaminen luo kotiin yhteishenkeä. Yhteinen tekeminen antaa myös lapsille valmiuksia elämää varten.

Lasten on hyvä oppia järjestykseen ja hyviin tapoihin. Neljäs käsky kehottaa lasta kunnioittamaan isäänsä ja äitiänsä. Selkeät säännöt kodissa luovat turvallisuutta ja helpottavat yhteiselämää. Rakastava ja armollinen suhtautuminen lapseen on kasvatuksessa parempi lähtökohta kuin ankaruus.

Koti on ennen kaikkea turvapaikka. Lapset ja vanhemmat kaipaavat hellyyttä, rakkautta, läheisyyttä ja turvallisuutta. Aviopuolisoiden välinen rakkaus ja uskollisuus luovat kotiin turvallisuuden ja viihtyvyyden tunteen, joka on lasten kasvun kannalta tärkeää. Lapsi tarvitsee rinnalleen aikuisen, joka kulkee rinnalla ohjaten ja neuvoen.

Julkaistu Päivämiehessä 13.8.2014.

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi