Keskiviikko 14.11.2018
"
Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. 2 Tim. 4:6-7

​Päivämies kristillisyyden uutislehtenä 60 vuotta

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 3.9.2014 00:00 | Päivämies
Päivämies-lehti täyttää kuluvana vuonna 60 vuotta. Ajatus vanhoillislestadiolaisten omasta viikoittain ilmestyvästä uutislehdestä oli kypsynyt kauan; siitä oli puhuttu 1930-luvulta lähtien. Kerran kuukaudessa ilmestyvä Siionin Lähetyslehti, joka oli perustettu vuonna 1912, ei soveltunut tiedotus- ja uutislehdeksi.
Tarve tiedottamiselle lisääntyi, kun kristillisyyden toiminta 1950-luvun alussa voimistui. Oman uutislehden toteuttaminen tuli konkreettisemmaksi vuoden 1953 syksyllä, kun Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen työvaliokunta päätti käynnistää lehden suunnittelun ja kutsui Antti Koukkarin keskusyhdistyksen julkaisusihteeriksi. Työvaliokunta antoi hänen tehtäväkseen toimittaa ensimmäisen näytenumeron. Se esiteltiin puhujien kokouksessa seuraavan vuoden loppiaisena.  

Päivämiehestä ilmestyi vielä kolme näytenumeroa kesään 1954 mennessä. Kysymys lehden perustamisesta tuli SRK:n vuosikokouksen päätettäväksi samana vuonna Tampereen suviseuroissa. Koukkari esitteli vuosikokoukselle Päivämiehen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset. Vuosikokous hyväksyi suunnitelmat ja valitsi lehteä varten toimitusneuvoston, jonka tehtäviin kuului tukea lehden toimitusta ja valvoa lehtien sisältöä.

Lehden nimi ”Päivämies” kuvaa Jumalan valtakunnan työmiestä. Nimi tulee vuoden 1938 virsikirjan virren 217 viimeisen säkeistön mukaan: ”Ain seuraa sota rauha, päivämies palkitaan.” Nimensä mukaisesti lehden tehtävänä oli tukea evankeliumin työtä. Tampereen vuosikokouksen puheenvuoroissa muistutettiin, että kirjoitusten on hyvä perustua Jumalan sanaan ja niiden tulee pitää esillä Jumalan valtakuntaa ja sen pyhää evankeliumia.

Päivämies vakiinnutti asemansa ensimmäisten vuosiensa aikana. Alkuun se tiedotti myös yleisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asioista, mutta painottui varsin pian vanhoillislestadiolaisuuden pää-äänenkannattajaksi. Nykyään Päivämies tarjoaa tietoa SRK:n ja rauhanyhdistysten toiminnasta, palveluista ja suunnitelmista sekä kristillisyyden opetuksesta, uskosta ja elämästä.

Päivämiehen toiminta-ajatuksen mukaan ”lehden linja perustuu näkemykseen, että Raamatun mukainen usko on pohjimmiltaan elämistä Jumalan armosta ja syntien anteeksiantamuksesta. Tämä näkyy kirjoituksissa uskoa vahvistavana elämän-myönteisyytenä. Lehti pitäytyy kristilliseen arvomaailmaan. Se tukee sisällöllään vanhoillislestadiolaista lähetystyötä”.

Hengellisen sisällön ja keskinäisen yhteyden vaalimisen lisäksi Päivämiehellä on tärkeä viestinnällinen ulottuvuus. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ”se kertoo vanhoillislestadiolaisuudesta ja sen toiminta-ympäristöstä sekä ottaa rakentavasti kantaa keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin kysymyksiin”. 

Kuluvan juhlavuoden huhtikuussa alkoi ilmestyä Päivämies-verkkolehti, joka tukee printtilehteä ja toimii nopeana tiedotuskanavana. Aika ja viestintäympäristö on muuttunut. Lehden tavoitteena on edelleen palvella kristillisyyden toimintaa, välittää uskoa vahvistavaa sanomaa lukijoilleen ja tehdä lähetystyötä, jotta yhä useampi voi saada tietoa elävästä uskosta. 

Kaikille avoimia Päivämiehen 60-vuotisjuhlia vietetään lauantai-iltana 6. syyskuuta Oulun rauhanyhdistyksellä kello 18 alkaen. Tervetuloa!

Julkaistu Päivämiehessä 3.9.2014.

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi