Lauantai 20.7.2019
"
Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Room. 14:10

Lehti tuo evankeliumin lukijoiden arkeen

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 10.9.2014 00:00 | Päivämies
Päivämiehellä on ollut ja on edelleen merkittävä rooli evankeliumin työssä. Vuosina 1997 ja 2012 tehtyjen lukijatutkimusten mukaan Päivämiehen välittämä evankeliumin sanoma on tärkeä niin kotimaassa kuin ulkomailla asuville lukijoille.
Jeesuksen omilleen antama lähetyskäsky on kansainvälinen: evankeliumi tulee julistaa kaikille kansoille (Matt. 28:19). Päivämies osallistuu omalta osaltaan tähän tehtävään. Lehden paperiversiota tilataan 22 maahan, ja sen huhtikuussa avattua verkkolehteä on luettu 88:ssa eri maassa.

Päivämiehellä on 60-vuotisen historiansa aikana ollut oma merkittävä paikkansa viestinnän ja journalismin kentällä. Lehteä luetaan paitsi vanhoillislestadiolaisuuden sisällä myös sen ulkopuolella. Se on tärkeä viestinviejä, joka kertoo kristillisyyden elämästä ja kannanotoista ajankohtaisiin asioihin.

Päivämiehen tekemisessä on eri aikoina käytetty sellaisia tekniikoita ja kertomisen tapoja, jotka kunakin aikana on nähty hyviksi. Tällä hetkellä yksi toimittamisen haaste on mediamaailman murros, joka näkyy esimerkiksi uusina viestintävälineinä ja juttutyyppeinä. Päivämies katsoo tilannetta myönteisesti ja pyrkii vastaamaan nykyajan lukijoiden tarpeisiin muun muassa verkkolehdellään.

Huomiota on kiinnitettävä erityisesti lasten ja nuorten tavoittamiseen, koska he ovat tottuneet uudenlaisiin viestintätapoihin. On jatkuvasti arvioitava sitä, tavoittaako lehden sanoma murroksen keskellä elävät lukijansa.

Päivämiehen sivuilla näkyy se, että elävä kristillisyys elää ennen kaikkea ihmisten arjessa. Tämä on huomioitu lehden toiminta-ajatuksessa, jonka mukaan Päivämies käsittelee ajankohtaisia arkielämän asioita kristillisen uskon näkökulmasta ja ottaa rakentavasti kantaa myös keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin kysymyksiin.

Yhteiskunnalliset olot ja viestintävälineet muuttuvat, mutta Päivämiehen sanoma säilyy samana. Lehden kirjoitusten tulee edelleen perustua Jumalan sanaan ja pitää esillä Jumalan valtakuntaa ja sen evankeliumia. Lehden sivuilta on hyvä välittyä kuva Jumalan kansasta, joka kulkee kohti taivasta Kristuksen evankeliumiin turvaten.

Päivämiehellä, niin kuin kaikella evankeliumin työllä, on edessään valoisa tulevaisuus. Jumala on luvannut johtaa ja siunata valtakuntansa työtä. Jeesuksen lähetyskäsky päättyy turvallisiin sanoihin: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Julkaistu Päivämiehessä 10.9.2014.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi