Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Isänpäivä muistuttaa isän merkityksestä

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 5.11.2014 00:00 | Päivämies


Tulevana sunnuntaina vietetään isänpäivää, jota on juhlittu jo lähes 50 vuoden ajan. Kuitenkin vasta vuonna 1987 Helsingin yliopisto katsoi päivän niin vakiintuneeksi, että se hyväksyttiin pysyvästi kalenteriin ja merkittiin myös liputuspäiväksi. Nykyisin juhlapäivä tuntuu jo itsestäänselvyydeltä ja isien juhlistaminen on osa suomalaista perhejuhlakulttuuria.
Raamatussa puhutaan paljon isistä ja heidän merkityksestään perheen sekä maallisena että hengellisenä vastuunkantajana. Jumalasta puhutaan taivaallisena Isänä, joka rakastaa kaikkia ihmisiä ja armahtaa meitä niin kuin isä armahtaa lapsiaan (Ps. 103:13).

Taivaan Isä on Raamatun mukaan turvallinen, anteeksiantava ja hyvään ohjaava isä. Tällainen myös uskovainen isä haluaisi olla, mutta siihen ei kuitenkaan yksikään isä aina pysty.

Nykyisin puhutaan paljon puolisoiden välisestä tasa-arvosta ja myös miehen roolista yhteiskunnassa. Isiltä odotetaan paljon sekä työ- että perhe-elämässä. Isät tekevät usein pitkää päivää työpaikallaan, ja kotona heidän odotetaan olevan hoivaavia, ymmärtäviä, tukea antavia ja osallistuvia isiä, jotka jakavat lapsen- ja kodinhoitovastuun puolisonsa kanssa. Tästä aiheesta kaikissa perheissä on tarpeen keskustella ja jakaa työ- ja kasvatusvastuuta voimien ja taitojen mukaan.

Sukupuolten tasa-arvo ei tarkoita sukupuolten samanlaisuutta, sillä Luoja on varustanut molemmat sukupuolet erityisillä ominaisuuksilla. Miehen ja naisen ei ole tarkoituskaan muuttua toistensa kaltaisiksi, vaan täydentää yhdessä toisiaan. 

Isäksi tuleminen merkitsee miehelle paljon. Sen on todettu vähentävän itsekeskeisyyttä, lisäävän empaattisuutta sekä edistävän miehen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Isyys myös vahvistaa miehen itsetuntoa ja lisää myönteisiä tunteita. 

Suomalaisia miehiä syytetään siitä, että he eivät juurikaan puhu tunteistaan. Miehen rakkaus puolisoon ja lapsiin näkyykin usein tekojen kautta. Helposti arjessa jää huomaamatta se rakkaus ja hyväntahtoisuus, joka monella miehellä on myönteisten tekojensa taustavaikuttajana. Paras miehen ja isän saama lahja onkin se, kun läheiset huomaavat hänen tekonsa ja osaavat arvostaa niitä. 

Lapselle isänrakkaus näkyy muun muassa yhdessä vietetyn ajan kautta. Lapsi toivoo, että isä viettää aikaa hänen kanssaan, kuuntelee, rakastaa, pitää järjestystä ja luo ympärilleen turvallisuutta. Erityisesti pojille isä on myös tärkeä esimerkki ja roolimalli.

Perheessä isältä toivotaan löytyvän myös kärsivällisyyttä ja vastuuntuntoa. Parhaimmillaan isä onkin perheessä suojeleva hahmo, jonka kanssa puolison ja lasten on turvallista elää.

Raamatun neuvo miehelle on rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa (Ef. 5:25). Tällainen rakkaus on mahdollista vain Jumalan antaman voiman avulla.

Isänpäivänä saamme kiittää omia isiämme, puolisoitamme ja isoisiämme sekä rukoilla heille Jumalalta voimia heidän työ- ja kasvatustehtäviinsä.

Julkaistu Päivämiehessä 5.11.2014.

Kuva: Arvi Tyni

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi