Maanantai 22.7.2019
"
Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Jes. 52:7

Sananvapaus ei oikeuta pilkkaamaan pyhiä arvoja

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 14.1.2015 00:00 | Päivämies
Monet suomalaiset ihastelivat tasavallan presidentin rohkeutta toivottaa uudenvuodenpuheessaan kansalaisille Jumalan siunausta. Tämä ei ole ollut kaikkien maamme presidenttien tapana. 
Pian puheen jälkeen maailmalle avattiin asian toinen puoli. Pariisissa islamilaistaustaiseksi ilmoittautunut terroristiryhmä surmasi joukon henkilökuntaa toimituksessa, joka oli julkaissut profeetta Muhammedia halventavia pilakuvia. Koska islamin perinnäissäännöt kieltävät Muhammedin kuvaamisen, lehden nähtiin syyllistyneen pyhänä pidetyn asian loukkaamiseen. Tapahtuman jälkeen myös Suomessa on alettu jälleen kerran vaatia Jumalan nimen poistamista rikoslaista.

1990-luvun lopussa rikoslain uudistamisen yhteydes­sä hallitus esitti äänestyksen jälkeen, että Jumalan nimi poistettaisiin Suomen laista. Eduskunnan enemmistö päätti kuitenkin toisin ja säilytti asian entisel­lään. Sen vuoksi Suomen laissa säädetään, että mikäli joku julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, hänet on tuomittava joko sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Laissa korostuu, että rangaistavaa on julkinen pilkka eli kohteen alentava kohtelu ja naurettavaksi tekeminen. Pyhän käsitettä on tulkittu siten, että se on asia, jota kohtaan uskonnollisen yhteisön jäsenet tuntevat suurta kunnioitusta. Suomen rikoslaki suojelee pilkkaa vastaan tasapuolisesti kaikki uskonnot ja maailmankatsomukset. Nykyinen oikeusministerimme on todennut, että jumalanpilkkasäännös on edelleen perusteltu. Hänen mukaansa kysymys on uskonnon­vapauden suojaamisesta.

Viime päivien keskusteluissa on korostettu perus­oikeuksista erityisesti sananvapautta ja sitä, että se oikeuttaisi myös niin sanottujen pyhien asioiden julkiseen pilkkaamiseen. On kysyttävä, onko myös sananvapaudella rajat. Voiko sananvapaus olla perusoikeu­tena uskonnonvapautta tärkeämpi? Onko sananva­paus pyhempi kuin itse pyhä?

Varmasti myös sananvapaudella on omat rajansa, vaikka se onkin yksi länsimaisen demokratian keskeisistä arvoista. Sivistykseen kuuluu toisen ihmisen, hänen yksilöllisen arvonsa, vakaumuksensa ja uskonnonvapautensa kunnioittaminen. Nämä asiat kuuluvat niin sanottuihin ihmisoikeuksiin, vaikka henkilö ei kunnioittaisikaan sitä, mitä toinen käsky sanoo Jumalan nimen arvosta. Ei voi olla niin, että sanan­vapauden nimissä kaikki, pyhäkin, on vapaasti halvennettavissa. Pilkan kohteeksi joutuminen ei kuitenkaan oikeuta käyttämään väkivaltaa. Jeesuksen ohje lähimmäisen kunnioittamiseen on selkeä: ”Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille” (Luuk. 6:31).

Asiallinen kritiikki kuuluu sananvapauteen. Se on eri asia kuin ihmisen tai ihmisryhmän loukkaava ja alentava kohtelu julkisuudessa. Suomen laissa edelleen oleva maininta Jumalan pilkan rangaistavuudesta on vahva kannanotto uskonnollisten arvojen puolesta. Siksi sen toivoisi edelleen säilyvän laissa.

Julkaistu Päivämiehessä 14.1.2015.

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi