Keskiviikko 19.6.2019
"
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Room. 11:33

Kansanopistot tarvitsevat taustayhteisön tuen

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 25.2.2015 00:00 | Päivämies
Ranuan opiston talvipäivillä helmikuussa käsiteltiin monesta näkökulmasta aihetta Toivo elämän ankkurina. Aiheesta oli alustus, paneeli ja keskustelu. Läsnä oli lähes 1 400 vierasta, pääasiassa nuoria. Raamatun tekstistä ”Toivo on elämämme ankkuri” (Hepr. 6:19) nouseva aihe antoi virikkeitä pohtia toivon merkitystä sekä maalliselta että hengelliseltä kannalta.
Kristillisyytemme kansanopistoissa, joiden opiskelijoista suurin osa on 16-vuotiaita, katse suuntautuu luontevasti tulevaisuuteen. Mielenkiintoista talvipäivillä oli paneelikeskusteluun osallistuneiden nuorten yhteinen näkemys, että huomiseen kannattaa asennoitua myönteisesti. Valoisa asenne on piristävä aikana, jona uutiset sekä ulkomailta että Suomesta kertovat etupäässä huolista ja ongelmista.

Nuoret ajattelivat valoisasti tulevaisuudesta, vaikka osa kertoi onnettomuuksistakin lähipiirissään. Heillä oli kirkas näky, että usko ja luottamus Jumalaan antaa ”tulevaisuuden ja toivon”, kuten profeetta Jeremia rohkaisi aikalaisiaan (Jer. 29:11).

Konkreettisia toivon näköaloja tarvitaan näinäkin viikkoina, joina nuoret osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja yhteishakuun sekä keväällä pääsykokeisiin. Nuoret tarvitsevat vanhempien kannustusta. 

Kansanopistoissa eletään haasteiden ja mahdollisuuksien aikaa. Vapaan sivistystyön lainsäädäntöä uudistetaan nyt myös rahoituslain osalta. Uusi rahoitusjärjestelmä luo ensi vuodesta alkaen ennustettavuutta opistojen toimintaan. Silloin opistojen ylläpitäjät saavat valtionosuuden perustaksi kiintiön, joka mahdollistaa nykyistä pitkäjänteisemmän suunnitelmallisuuden.

Tulevat rahoituskiintiöt ovat pienempiä kuin tämänhetkiset rahoituksen perustana olevat suoritteet eli opiskelijaviikot. On kuitenkin huomattava, ettei valtio pysty tälläkään hetkellä maksamaan osuuttaan koko suoritemäärästä.

Uuden rahoituskäytännön lisäksi valtiovalta on päättänyt tehdä rahoitusleikkauksia eri koulutusmuotoihin, muun muassa ­vapaaseen sivistystyöhön. Ne aiheuttavat huolta oppilaitoksissa ja niiden ylläpitäjissä. Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät ovat tänä vuonna työllistävän kysymyksen edessä, koska Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää niiltä taloudellisten edellytysten arviointia. Opistojen ylläpitämislupia ei tarvitse hakea uudelleen, mutta ne voidaan peruuttaa, jos taloudelliset edellytykset eivät täyty. Taloudellisten näkökohtien lisäksi ministeriössä on toinenkin suuri ajankohtainen kysymys: vapaan sivistystyön rakenteellinen kehittäminen.

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistoissa on nyt yhteensä 431 opiskelijaa. Se merkitsee sitä, että kaikki opiskelijapaikat on täytetty. Opistojen kurssitoiminta on vilkasta, ja taustayhteisö on sitoutunut toimimaan opistojen parhaaksi. Yhteistyö opistojen välillä  on lisääntynyt, ja sitä tulee yhä voimistaa. Vaativana tehtävänä juuri nyt on yhteisen uuden kehittämis- ja yhteistyösuunnitelman laadinta. Lisäksi työstettävänä on SRK:n ja opistojen yhteinen investointisuunnitelma.  Valtionrahoituksen vähentyessä toiminnan ja talouden yhteensovittaminen on yhä vaativampi tehtävä. Systemaattinen arviointi, aktiivinen kehittämisote ja laatuun panostaminen takaavat, että opistoilla on toivon näköala. 

Eero Nuolioja

Rehtori
Ranuan kr. kansanopisto

Julkaistu Päivämiehessä 25.2.2015.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi