Sunnuntai 20.1.2019
"
Jeesus sanoi palvelijoille: "Täyttäkää astiat vedellä", ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: "Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle", ja he veivät. Joh. 2:7-8

Uusi ammatti erityislasten parissa

Usko ja elämä - Puhutaan maasta ja taivaasta 14.1.2017 06:27 | Päivämies


Minna Joensuu esittelee tässä kuvassa kelloa, joka on hyväksi havaittu apuväline ajan hahmottamisessa ja sopii avuksi esimerkiksi peliaikojen rajoittamiseen.
Minna Joensuu opiskeli alun perin terveydenhoitajaksi. Melkein kahdenkymmenen vuoden aika kotiäitinä ja vuodet Asperger-lapsen omaishoitajana saivat Minnan kiinnostumaan uusista keinoista lasten erityisongelmien ratkaisuissa. Minna muistelee oman erityislapsensa kasvua sekä erilaisuutta, jota lapsessa ilmeni.

– Monet asiat lapsen käyttäytymisessä herättivät meissä vanhemmissa hämmennystä ja huolta. Huolestuneisuus huomattiin myös perheneuvolassa ja siellä lohdutettiin, ettei tällaisia piirteitä saada kasvatuksella lapsessa aikaan. Lapsi sai kuntoutusta ja toimintaterapiaa ja myös diagnoosin, mikä oli helpotus.

– Aloin kiinnostua autismista ja autismin kirjon häiriöistä. Apua ja tietoa saimme kokemusasiantuntijoilta ja esimerkiksi opistojen järjestämiltä erityislasten vanhempien kursseilta, Minna kertoo.

Kotiäitivuosien jälkeen Minna alkoi työskennellä perheohjaajana lastensuojelutyössä ja suoritti työn ohessa neuropsykiatrisen valmentajan tutkinnon. Neuropsykiatriselle valmennukselle eli nepsyvalmennukselle tuntui olevan niin paljon kysyntää, että Minna uskalsi sanoutua irti työpaikastaan ja ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi. Ihmisläheisen ja työlleen omistautuvan Minnan on helppo lähestyä vaikeassa tilanteessa olevia lapsia ja perheitä.

– Nyt voin keskittyä siihen työhön, jota haluan tehdä, Minna sanoo.

– Tunnen yrittäjän vapautta ja työssä onnistumisen iloa. Tämä ei ole myöskään yksinäistä puurtamista, sillä työtä tehdään yhdessä perheitten, lastensuojelun, koulupsykologien ja opettajien kanssa, hän jatkaa.

Työssään nepsyvalmentajana Minna on asiakkaiden tukena opettelemassa muun muassa toiminnan ohjaustaitoja, arjenhallintaa ja tunteiden säätelyä. Minna tulee mielellään asiakkaan kotiin, koska taidot siirtyvät parhaiten arkeen, jos niitä harjoitellaan tutussa ympäristössä.

– Aloitan kartoittamalla asiakkaan ja perheen vahvuudet ja tuen tarpeet. Yhdessä mietitään konkreettisia tavoitteita, jotka saavat olla niin pieniä, että ne on mahdollista saavuttaa. Näin saadaan onnistumisen kokemuksia.

Minnan mukaan tunteiden säätelyssä on tärkeää oppia tunnistamaan omia tunteitaan, esimerkiksi vihan tunne.

– Jos sen tunnistaa, voi oppia myös rauhoittamaan oman mielen, ettei toimi vihan tunteen ohjaamana. On myös tärkeää hyväksyä tosiasia, että nyt minua suututtaa. Jollekin auttaa, kun opetellaan erilaisten tunteiden nimeämistä esimerkiksi tunnekorttien avulla, Minna kertoo.

Minna korostaa vanhempien ja opettajien välisen yhteistyön merkitystä, kun kysymyksessä on koululainen. Koululuokassa mietitään, miten ympäristö ja toimintatavat tukevat lapsen keskittymistä ja oppimista.

– Enää ei ruuvata tuolia lattiaan vaan käytetään vaikka jumppapalloa istuimena tai annetaan lapsen olla liikkeessä, jotta hän pystyisi paremmin keskittymään. Lapsi voi hypistellä sinitarran palaa kädessään tai hän saa varttitunnin välein uuden tehtävän keskittymisen helpottamiseksi, kertoo Minna.

Missä tahansa perheessä arjen sujuvuutta voidaan tukea uusilla toimintatavoilla.

Minnan mielestä on tärkeää opetella tuntemaan lapsen ajatusmaailmaa, että tämä tulisi kuulluksi. On myös tärkeää miettiä, mitä lapsi ajattelee, kun hän toimii tietyllä tavalla. Jos kouluissa on kiusaamistilanteita, näitä oppeja voitaisiin ottaa käytäntöön – ja on otettukin. Nepsyvalmentaja on mukana koulukiusaamistilanteen selvittelyssä sekä kiusaajan että kiusatun kanssa.

Minna on huomannut, että sisaruksille perheen erityislapsi on sisarus muiden joukossa. Heitä saattaa kuitenkin kuormittaa sisaruksen haastava käytös, kuten impulsiiviset tunteenpurkaukset, ylivilkkaus tai jumittuminen samojen asioiden hokemiseen. Sisarusten ja koko perheen tukeminen on tärkeä huomioida. Erityislapsen haasteet vaikuttavat usein koko perheen vuorovaikutukseen.

– Monet vanhemmat ovat löytäneet arjessa oman kokemuksen avulla jo toimivia ratkaisuja lapselleen. Kuitenkin vanhemmat tuntevat itsensä usein neuvottomiksi ja väsyneiksi, kun päivä päivältä törmäävät samoihin ongelmiin, kertoo Minna ja rohkaisee vanhempia:

– Yhdessä on mahdollista löytää ratkaisu vaikeisiinkin tilanteisiin. Pitkään jatkunut syyllisyys lamaa vanhempien toimintakykyä. Epätoivoon ei kannata vaipua vaan täytyy ylläpitää toivoa ja virkeyttä, suunnata katse eteenpäin ja iloita onnistumisista. 

Teksti:Pirkko Hurtig
Kuva: Jani Muikku
Julkaistu Päivämiehessä 11.1.2017.

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi