Perjantai 19.10.2018
"
Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi, uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua! Julistakoot he valtakuntasi kunniaa, kertokoot mahtavista teoistasi. Ps. 145:10-11

Isoäidin usko innoitti tutkimaan vanhoillislestadiolaista naiseutta

Usko ja elämä - Puhutaan maasta ja taivaasta 9.6.2018 06:20 | Hanna Kallunki


Vanhoillislestadiolaisten naisten avoin puhe uskosta ja naiseudesta jäi tutkimustyöstä erityisenä mieleen, kertoo filosofian tohtori Teija Rantala. Hänen väitöskirjansa vanhoillislestadiolaisesta naiseudesta valmistui toukokuussa.
Tutkimuksensa aihepiiristä hän kiinnostui isoäitinsä uskon myötä. Rantalan äidinäiti oli vanhoillislestadiolainen nainen ja 12 lapsen äiti.

– Mummoni oli minulle läheinen, ja vietimme siskoni kanssa kaikki lapsuuden kesät mummolassa, Rantala kertoo.

Naisten oma ääni kuuluviin

Kun Rantala aloitti tutkimustaan, vanhoillislestadiolaiset naiset ja äidit olivat paljon esillä mediassa. Tämäkin vaikutti hänen aihevalintaansa.

– Naiset pyrittiin näkemään ”uhreina”, joilla ei ole omaa ”tahtoa” ja jotka elävät ikään kuin liikkeen määrittämässä todellisuudessa, hän toteaa.

Rantala ei itse ole vanhoillislestadiolainen, ja hän päätti selvittää, miten naiset itse näkevät oman naiseutensa ja asemansa herätysliikkeessä. 

– Tutkimuksen kuluessa tutustuin muutamaan eri puolella Suomea asuvaan yhteyshenkilöön. He jakoivat tietoa tutkimuksestani sekä kirjoitusohjeet osallistujille yhteisönsä sisällä. 

Tutkimukseen sai osallistua lähettämällä kirjoituksen tutkijalle. Kirjoituksia haluttiin nimenomaan naisilta, jotka tutkimushetkellä kuuluivat liikkeeseen. Kirjoitusohjeet sisälsivät myös kutsun jatkotutkimukseen.

– Neljän naisen kanssa tapasimme ja tuotimme muistelutyöaineistoa tapaamisissa ja niiden välillä noin kolmen vuoden ajan, Rantala kertoo.

Tutkimuksen aineisto muodostuu kolmestatoista elämäkerrallisesta kirjoituksesta ja jatkotutkimuksessa mukana olleiden naisten yhdessä kirjoittamasta aineistosta. 

Monenlaisia toiveita

Rantalan mukaan tutkimuksen keskeisin johtopäätös on, että vanhoillislestadiolainen naiseus on monitahoista ja muuttuvaa. 

– Ei ole yhdenlaista vanhoillislestadiolaista naiseutta, hän sanoo.

Tutkimuksessa mukana olleiden naisten toiveet olivat erilaisia toisiinsa nähden, ja ne myös muuttivat muotoaan. 

– Näin tämän luonnollisena, perustuen käsitykseen identiteetin jatkuvasta liikkeestä ja muutoksesta.

Eräs Rantalan väitöskirjan havainto oli, että tutkimukseen osallistuneet naiset toivoivat itselleen mielenkiintoista uraa ja suurta perhettä. 

– Tässä tutkimuksessa nuorten lestadiolaisnaisten toiveet äitiydestä koskivat nimenomaan suurperheen äitiyttä, mikä oli erona esimerkiksi helsinkiläisten lukiolaistyttöjen toiveisiin, joita käsittelin pro gradu -tutkimuksessani, Rantala kertoo. 

Haaste tutkijalle

Tutkimusprosessi oli Rantalan mukaan haasteellinen muun muassa siksi, että se vaati käsittelemään yhtäaikaisesti uskonkokemusta, identiteettiä ja sukupuolta sekä pohtimaan tutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia. 

– Sopivan lähestysmistavan löytäminen vaati minulta tutkijana paljon lukemista, pohdintaa ja uudenlaisten metodien soveltamista ja kehittämistä, hän kertoo.
Rantala näki, ettei hän voinut tutkia yhteisöä tai herätysliikettä sinällään, vaan jäsenten tapaa kuulua yhteisöön.

– Tässä tutkimuksessa keskityin kuvaamaan ja ymmärtämään naisten itsensä tuottamia toiveita ja määrittelyjä.
 
Avointa puhetta

Tutkimus avasi Rantalalle tavan tutkia naisten toiveita kriittisesti mutta ilman vastakkainasettelua ja tuomitsemista. 

Naiset olivat hänen mukaansa pohtineet asioita paljon.

– Kirjoittaminen ja asioiden kielellinen käsitteleminen tuntui olevan luonnollista ja tämä helpotti ajatusten jakamista, puhumista ja yhdessä kirjoittamista. 

Kohtaamiset naisten kanssa ovat jääneet Rantalalle mieleen.

– Erityisesti mieleen jäi näiden naisten rohkeus, avoimuus ja valmius puhua uskosta, naiseudesta ja äitiydestä – ja vaikeistakin kokemuksista – ryhmässämme, hän kuvailee. 

FT Teija Rantala väitteli 11.5. Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Beyond Sisters and Mothers - Women’s aspirations within the Conservative Laestadian movement”. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Julkaistu Päivämiehessä 6.6.2018

Tunnisteet:


väitöskirja

Toim. Ari-Pekka Palola

Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti

Kirja antaa tietoa vanhoillislestadiolaisen opetuksesta ja avaa sitä, mihin uskosta nousevat opinkäsitykset pohjautuvat. Artikkeleissa avataan myös käsitteiden merkityksiä. 

25 €

Liisa Louhisalmi

AATOKSEN SAIRAALAREISSU

Helppolukuinen lastenkirja, joka tutustuttaa lasta sairaalamaailmaan.

17 €


Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Eero Kukko ja Juha Paukkeri

ALKUSOITOT, SIIONIN LAULUT

Nuottikirja, joka sisältää alkusoiton jokaiseen Siionin lauluun. Alkusoittoja on 35 eri säveltäjältä. Kirja sopii kaikille seuroissa, kodeissa ja seurakuntatyössä näitä lauluja soittaville.

30 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi