Tiistai 17.9.2019
"
Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen. Miika 6:8

"Papin tärkein tehtävä on julistaa hyvää sanomaa"

Usko ja elämä - Puhutaan maasta ja taivaasta 10.1.2015 14:02 | Päivämies


​Jaakko Kaltakari haaveili jo pienenä poikana papin urasta. Nyt hän on jäämässä eläkkeelle Haukiputaan kirkkoherran virasta. Eläkkeellejäämisjuhlaa vietettiin joulukuussa, jolloin Kaltakari saarnasi messussa Haukiputaan kirkossa.
Kaltakari on toiminut työvuosinaan pastorin virassa kolmisen vuotta ja kirkkoherran tehtävissä Haukiputaalla ja Tyrnävällä 35 vuoden ajan. Hänen mukaansa papin tärkein tehtävä on olla aina valmis julistamaan hyvää sanomaa, evankeliumia, ja palvelemaan seurakuntalaisia sielunhoitajana. 

– Papin kilvoitteluun tehtävien hoitamisessa kuuluu niiden oikean tärkeysjärjestyksen muistaminen. Tällöin papilla säilyy myös oikea kutsumustietoisuus.

Haastavimmaksi papin tehtäväksi Kaltakari mainitsee surevien rinnalla kulkemisen silloin, kun heidän läheisensä on yllättäen kuollut.

– Kuitenkin näissäkin tilanteissa Jumalan apu niin sureville kuin papillekin auttaa surun läpi käymisessä. Kuuntelijan ja lähellä olevan osa on tällöin sielunhoitajan tehtävässä keskeisin asia, hän näkee.

– Koskettavimpia hetkiä ovat olleet kutsut sairaiden luokse. Kun näissä tilanteissa on saanut viedä Kristuksen evankeliumia Jumalan valmistamaan sydämeen, on kokenut, että tämä pyhä tehtävä on kokonaan Jumalan työn varassa.

Jumalan sana kirkon perusta

Kaltakari toteaa, että rakas kirkkomme elää nyt myrskyn aikaa.

– Jumalan sanasta luopuminen on voimakasta erityisesti maallistuneessa yhteiskunnassa. Nyt kirkolta kysytään ennen kaikkea sitoutumista Jumalan pyhään sanaan, hän toteaa.

Hänen mielestään kirkon uskottavuus murenee, jos kirkon työntekijät ja päättäjät tekevät ratkaisunsa yleisen mielipiteen mukaan.

– Me saamme rukoilla Jumalalta siunausta kirkkomme työssä toimiville ja päättäjille, että Jumalan sana saisi olla uskon ja elämän ainoana perustana kirkkomme toiminnassa.

Kirkon arvokas tehtävä

Kaltakari näkee kirkon merkityksen kansamme keskellä edelleenkin arvokkaana ja tärkeänä.

– Kirkko tarjoaa Jumalan sanaan perustuvaa julistusta, kristillistä kasvatusta ja opetusta kaikille ikäryhmille. Kirkko huolehtii diakonian hengessä avun tarpeessa olevista lähimmäisistä. Kirkolla ja sen seurakunnilla on edelleenkin monia avoimia ovia viedä kristillistä sanomaa laajalti yhteiskuntaan.

Kaltakari rohkaisee vanhoillislestadiolaisia nuoria hakeutumaan kirkon eri tehtäviin.

– Iloitsen siitä, että olen voinut tehdä työtä kirkossamme kaikkia seurakuntalaisia palvellen uskon ja henkilökohtaisen vakaumukseni mukaisesti. Toinen toisensa kunnioittamisen henki vallitsee kirkkomme työntekijöiden keskuudessa.

– Kristittyinä voimme jokainen kirkossa ja seurakunnissa vaikuttaa rakentavasti Jumalan sanan mukaisen uskon ja elämän puolesta. 

Eläkeläisen suunnitelmia

Nyt, kun eläkepäivät häämöttävät, on pysähtymisen aika. Kaltakari on kiitollinen siitä, että saa siirtyä terveenä eläkkeelle.

– Toivon, että saan antaa enemmän aikaa puolisolle ja lähimmille. Harrastuksiakin kuntoilun ja metsänhoidon lisäksi on suunnitelmissa. Luotan siihen, että saan eläkkeelläkin sopivassa määrin täyttää kutsumustani papin tehtävissä ja sananpalvelijana.

Kaltakari haaveili jo pienenä poikana papin urasta.

– Vanhempani kävivät ahkerasti jumalanpalveluksissa seurojen lisäksi. Haukiputaan papit jättivät minulle hyvän esikuvan, kun sain olla usein kuulemassa Jumalan sanaa kotikirkossa, hän kertoo.

Kuva: Pekka Pöyhtäri

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi