Torstai 19.9.2019
"
Jeesus sanoo: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Matt. 7:12

Helsingissä uusi toimintamuoto – selkoraamattuluokka

Uutiset 23.4.2015 17:03 | Päivämies-verkkolehti


Helsingin rauhanyhdistyksessä nousi viime vuonna esille selkokielisen raamattuopetuksen tarve. Selkokieli on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämpää kieltä. Tällainen kielimuoto hyödyttää henkilöitä, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai puhutun kielen ymmärtämisessä. Kuvat ovat tärkeä tuki opetustuokion jäsentämisessä kuulijoille. 
Selkokielisen kielenkäytön kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi kehitysvammaiset, autistiset ja dysfaattiset ihmiset, erilaiset oppijat sekä ihmiset, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. On arvioitu, että puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä.

Millainen on selkokielinen raamattutuokio?

Selkokielisessä opetustuokiossa aihe kannattaa rajata selkeästi, esimerkiksi muutamaan Raamatun henkilöön. Kertomuksen henkilöt kannattaa esitellä hyvin ja kuvata tunnistettavasti. Apuna voi käyttää selkokielisiä tekstejä (esimerkiksi Selkoraamattu tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon selkosivut). 

Tekstin voi myös itse mukauttaa selkokielelle. Vähintäänkin on hyvä poimia ja alleviivata vaikeat sanat tekstistä, jotta osaa selittää ne yksinkertaisemmin sanoin oppilaille. Opetuksessa tulee välttää abstraktisuutta ja pyrkiä konkreettisuuteen. Oppilaille on hyvä tarjota virikkeitä useammalle aistille (esimerkiksi näkö, kuulo, tunto ja haju).


Selkoraamattuluokan opettaja Sara Kuitula asettelee kuvasymboleita seinälle opetustuokion aluksi.


Yksinkertainen ilmaisu tärkeää

Keväisenä perjantai-iltana Helsingin rauhanyhdistyksen kerhohuoneessa on alkamassa selkoraamattuluokka. Seinälle on kiinnitetty kuvat illan ohjelmasta: tarkoituksena on laulaa, rukoilla, keskustella pääsiäisen ajan tapahtumista, viettää mehuhetki ja askarrella. 

Opettaja Sara Kuitulan opetustyyli on selkeä, ja hän saa hyvin yhteyden kuulijaan. Tunnin aiheena on pääsiäinen.

– Kertomistyyli on mielestäni aika samanlainen kuin lapsille kerrottaessa. Kiinnitän huomiota konkreettisuuteen ja yksinkertaiseen ilmaisuun. Toisaalta täällä on pienempi ryhmä ja ehtii huomioida jokaisen ja olla läsnä, Sara vertailee pyhäkoulun- ja selkoraamattuluokan opettajan tehtäviä.

Kun opetustuokio on suunniteltu hyvin, vapautuu energiaa vuorovaikutukseen ja oppijoiden huomioimiseen.

– Valmistautuessa sitä asettaa itselleen liikaa paineita, vaikka riittää, että kertoo yksinkertaisesti uskon perusasioita, Sara tiivistää.Tervetuloa mukaan

Selkoraamattuluokka pidetään kerran kuussa Helsingin rauhanyhdistyksen kerhohuoneessa. Nyt keväällä on vielä yksi kokoontuminen, perjantaina 24. huhtikuuta klo 18.30.

Selkoraamattuluokkaan ovat tervetulleita kaikki rippikoulun käyneet, jotka arvelevat hyötyvänsä selkokielisestä opetuksesta. Opettajiksi ovat tervetulleita pyhäkoulun ja raamattuluokan opettajat, jotka kokevat tällaisen työn itselleen luontevaksi.

Helsingin rauhanyhdistyksen lapsi- ja nuorisotyön tekijöitä koulutettiin selkokielen käyttöön opetuksessa lauantaina 11. huhtikuuta.
 

Teksti ja kuvat: Elina Heikkilä-Kopperoinen

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi