Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Suviseura-alue on Natura 2000 -aluetta

Uutiset 24.6.2015 07:11 | Päivämies-verkkolehti


Suviseura-alue Vaasan Söderfjärdenillä on meteoriittikraatteri, joka on laajoine viljavainioineen vaikuttava näky. Söderfjärden kuuluu Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon, ja seuravieraita kehotetaankin huomioimaan alueen linnusto ja antamaan sille pesimärauha.
Jo pitkään maanviljelykäytössä ollut alue on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta seutua, jossa yhdistyvät luonnon muovaama ja ihmisen rakentama ympäristö.
 
Luonto huomioitu jo seuravalmisteluissa
 
Söderfjärden kuuluu Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon, mikä asettaa myös suviseurajärjestelyille ja seuravieraiden toiminnalle tiettyjä ehtoja. Seura-alueen lintukannasta on tehty selvityksiä, samoin kuin suviseuratapahtuman mahdollisista vaikutuksista linnustolle. Talkootyöntekijöitä on informoitu ja alueen linnunpöntöt siirretty rauhallisempaan ympäristöön. Lisäksi seura-alueen laskuojat ja lintujen pesimäpaikat on aidattu. Ojanvarsia kulottamalla on pyritty hienovaraisesti ohjaamaan peltosirkun pesintä seura-alueen ulkopuolelle.Alueella myös uhanalaisia lintuja
 
Söderfjärdenin alue on viljava, salaojitettu peltoaukea ja samalla varsinainen lintujen paratiisi. Syksyisin ja keväisin alueelle saattaa kokoontua yli 7 000 kurkea muuttomatkallaan. Kurkien lisäksi alueella on myös harvinaisia lintulajeja, esimerkiksi uhanalaisia peltosirkkuja.
 
Suviseuraorganisaatio on saanut tehtäväkseen suorittaa kolmen vuoden aikana lintulaskentoja, joiden tuloksista raportoidaan ELY-keskukselle.
 
Seuravieraille vastuuta
 
Seuravieraita kehotetaan huomioimaan linnuston häiriöttömän pesinnän edellytykset, kiertämään aidatut alueet ja kulkemaan vain merkityillä poluilla ja teillä. Myös yleinen luonnonsuojelulaki velvoittaa antamaan linnuille pesimärauhan. Vanhempien on hyvä välittää nämä ohjeet myös lapsilleen ja nuorilleen.
 

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi