Keskiviikko 13.11.2019
"
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Room. 1:16

Hyvä ilmapiiri ehkäisee kiusaamista

Uutiset 27.8.2015 06:00 | Hanna Kallunki

KUVA: JAAKKO KOSKELO

Koulut, työpaikat, harrastuspiirit ja leikkipuistot täyttyvät, kun väki palaa kesälaitumilta arkiseen talvirytmiin. Rauhanyhdistysten toiminta vilkastuu. Ihmiset kokoontuvat erilaisiin ryhmiin, jotka tuovat merkityksellisyyden tunnetta, iloa ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Entä jos näin ei käykään vaan joutuu syrjityksi tai pilkatuksi? 
Kiusaamista pidetään nykyisin ryhmäilmiönä. Se on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, jolla kiusaaja pyrkii hallitsemaan uhriaan ja varmistelee asemaansa ryhmässä.

Koulukiusaaja saattaa tavoitella luokassaan valtaa tai näkyvyyttä. Toisaalta yhden tai kahden luokkatoverin kiusaaminen porukalla saattaa luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta luokassa, jossa yhteishenki on heikoissa kantimissa. 

– Kiusaamisen yleisyyttä ei voida ennustaa esimerkiksi luokan koon perusteella, toteaa koulukiusaamista psykologian alan väitöskirjassaan tutkinut Silja Saarento.

– Tutkimukset eivät tue esimerkiksi yleiseltä tuntuvaa arkikäsitystä, jonka mukaan pienet luokat tai pienet maaseutukoulut olisivat turvapaikkoja kiusaamiselta, hän kertoo.

Usein kiusaamisen syyksi mainitaan kiusatun erilaisuus. Todellisuudessa erilaisuus voi olla muiden tuottamaa: kiusatulle luodaan tietynlainen maine, jota levitetään kertomalla tarinoita ja luomalla mielikuvia hänestä. 

Rohkaisu auttaa

Miten kiusaamista voidaan ehkäistä ja miten siihen olisi hyvä puuttua? Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tekemässä kyselyssä selvitettiin yläkoululaisten kokemuksia ja toimintaa kiusaamistilanteissa. Aikuisten reagoiminen on tärkeää: 87 prosenttia kyselyyn vastanneista koki saaneensa apua siitä, että aikuinen puuttui kiusaamiseen. Kouluterveyskysely vuodelta 2013 osoittaa, että yläkouluikäisistä 68 prosenttia kokee, ettei kiusaamiseen ole puututtu koulun aikuisten toimesta. 

– Kiusaamista on vähemmän luokissa ja kouluissa, joissa oppilaat uskovat opettajiensa suhtautuvan tuomitsevasti kiusaamiseen, Silja Saarento kertoo.

Olennaista on myös se, miten ryhmän muut jäsenet toimivat. MLL:n kyselyssä tuli ilmi, että muiden oppilaiden puuttuminen kiusaamiseen auttoi kiusattua lähes aina.

– Mikä tahansa teko kiusaamista vastaan auttaa, oli se vaikka jälkeenpäin lähetetty kannustava viesti. Se, ettei jää yksin, rohkaisee ja tsemppaa kiusattua, vaikkei itse tilanteessa olisi uskaltanutkaan mennä väliin. Rohkaisevat viestit olivat auttaneet kolmea neljästä kiusatusta oppilaasta, MLL:n nuorisotyön päällikkö Juuso Repo kertoo.


KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Kiusaamista voi olla vaikea havaita

Kiusaaminen voi olla myös vaikeasti havaittavaa, kuten ryhmästä poissulkemista. Muut voivat esimerkiksi vältellä oppilasta tai olla vastaamatta hänelle ja siten osoittaa, ettei hän ole toivottua seuraa. MLL:n mukaan noin puolet kiusaamistapauksista jää piiloon aikuisilta. 

Ikätoverien hyljeksintä haavoittaa lasta, ja systemaattisen, pitkäkestoisen kiusaamisen kohteeksi joutuminen on vakava kehityksellinen riski. Koululuokka muodostaa vertaisryhmän, jonka kaverisuhteet ovat erityisen merkityksellisiä lapsen hyvinvoinnille, omanarvontunnolle ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Torjutulla lapsella on usein vain vähän myönteisiä kohtaamistilanteita ryhmässä, ja hän ei pääse harjoittelemaan vuorovaikutustaitojaan. 

Tarve kuulua joukkoon

Lapsi kaipaa päivittäistä vahvistusta ikätovereiltaan: olet hyvä tyyppi, kanssasi on mukava olla, kuulut joukkoon. Lapselle on välttämätöntä saada kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ikätovereidensa kanssa. 

– Aikuisilla on vastuu puuttua ja saada kiusaaminen myös loppumaan. Yläkouluissa kiusaaminen ja loukkaava kohtelu ei kuitenkaan lopu, jos nuorille ei anneta keinoja tukea toisiaan ja vaikuttaa omaan ryhmäänsä, tiivistää Repo. 


Aikuinen, miten sinä toimit?
Vinkkejä vanhemmille ja opettajille

Vanhempana
  • Osoita kiinnostusta lapsen kaverisuhteita kohtaan, kysy ja kuuntele.
  • Pohdi lapsen kanssa, miltä tuntuu oppilaasta, joka jää ryhmän ulkopuolelle. Miettikää, miten voi toimia, jos näkee jotain kohdeltavan huonosti.
  • Anna positiivista palautetta toisten huomioinnista.
  • Mieti, millaista esimerkkiä annat lapselle siitä, miten muita kohdellaan. Puututko itse, jos näet epäoikeudenmukaista kohtelua? Miten puhut muista ihmisistä? Miten viestit esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
  • Tee yhteistyötä luokan muiden vanhempien kesken.

Opettajana
  • Kannusta oppilaita tukemaan toisiaan antamalla positiivista palautetta toiset huomioivasta käyttäytymisestä. Positiivista palautetta on hyvä välittää myös vanhempien nähtäväksi. 
  • Osoita selvästi, että kiusaaminen ja huono kohtelu ei ole koulussa sallittua. Puutu johdonmukaisesti kaikkeen epäasialliseen käytökseen ja puheeseen.   
  • Tee oppilaiden kanssa yhdessä luokan pelisäännöt. Kerro, miten kiusaamistilanteet selvitetään. 

Lähde: Mll.fi

Voit lukea aiheesta lisää 26.8. ilmestyneestä Päivämiehestä.

Tunnisteet:


kiusaaminen

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi