Maanantai 18.2.2019
"
Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Piispainkokous: Avioliittolain muutos ei muuta kirkon avioliitto-opetusta

Uutiset 31.8.2016 17:33 | päivitetty 1.6.2017 15:39 | Päivämies-verkkolehti


Piispainkokous linjasi tänään antamassaan selonteossaan, että avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Lakimuutos ei myöskään anna papille oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon. Avioliittoselonteon tavoitteena on selkiyttää avioliittolain muutokseen liittyvää keskustelua kirkossa.
Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista.

Luterilainen avioliittokäsitys

Selonteossa todetaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliitto-opetus on seurannut avioliittokäsityksessään reformaatiossa muotoutunutta peruslinjaa. Luterilaiset reformaattorit liittyivät kristilliseen traditioon, jonka mukaan naisen ja miehen välinen avioliitto on Jumalan asettama elämänmuoto. He myös korostivat avioliiton yhteiskunnallista ja yleisinhimillistä luonnetta.

"Luterilaisten tunnustustekstien mukaan avioliitto perustuu Jumalan asetukseen (1 Moos. 2:24), jonka Jeesus vahvisti. Sitä kutsutaan pyhäksi, hengelliseksi säädyksi ja jumalalliseksi instituutioksi. Avioliiton katsotaan perustuvan luonnonoikeuteen: valtio tai kirkko ei ole ”luonut” avioliittoa, vaan se on olemassa ennen valtiota ja tunnetaan kaikkien kansojen keskuudessa – myös kristikunnan ulkopuolella", selonteossa kerrotaan.

"Tunnustuskirjojen mukaan avioliitolla on monia tarkoituksia. Perimmäinen tarkoitus on puolisoiden välisen siteen vahvistaminen sekä uuden elämän synnyttäminen ja kasvattaminen."

Selonteon mukaan reformaattorit näkivät avioliiton Uuden testamentin pohjalta (1. Kor. 7:2) myös ”lääkkeenä syntiä vastaan”: uskollisuuteen ja sitoutumiseen perustuen avioliitto antaa seksuaalisuuden toteuttamiselle hyväksyttävän kehyksen. Luther näki seksuaalisuuden luonnollisena osana avioliittoa. "Seksuaalinen yhdyselämä vahvistaa aviokumppaneiden keskinäistä kiintymystä, ehkäisee uskottomuutta ja tukee avioliiton elinikäisyyttä, mikä palvelee myös lasten etua."

Keskustelu on tarpeen uudessa tilanteessa

Selonteossa todetaan, että yhteiskunnallisen avioliittokäsityksen muutos asettaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uuteen tilanteeseen. On tarpeellista löytää tapoja keskustella uuden tilanteen tuomista kokemuksista ja näkökulmista.

Selonteko korostaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa. "Jokainen ihminen on Jumalan kuva riippumatta iästä, alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai perhemuodosta.” 

Tiedotustlaisuudessa piispoilta kysyttiin myös seuraamuksista tapauksissa, jos yksittäinen pappi mahdollisesti vihkii samaa sukupuolta olevan parin. Tähän ei piispojen selonteko anna vastausta. Piispainkokous ei käsittele yksittäisten pappien toimia, vaan ne käsitellään hiippakunnittain.

Keskustelu avioliitosta jatkuu

Kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkkoon valmistuu myöhemmin syksyllä 2016.

Kirkkohallitus on saanut kirkolliskokoukselta tehtäväkseen myös valmistella keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, jonka avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä. Tämä malli ollaan ottamassa käyttöön tänä syksynä.

Kirkolliskokouksessa annettiin keväällä 2016 ponsi ”Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta”. Aloitteessa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä. Aloitteen käsittely on vielä kesken kirkolliskokouksessa. Kirkolliskokous kokoontuu seuraavan kerran syysistunnossa 8.11.2016.

Kirkolliskokouksen kirkkohallitukselta tilaama avioliittoaiheinen tutkimus valmistuu Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemana syksyllä 2017. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa avioliiton kulttuuris-historiallista merkitystä, avioliiton psykologiaa, parisuhteen muutosta ja perhekäsitystä.

Voit lukea piispainkokouksen selonteon kokonaan täältä.

Kuvituskuva: Juha Humalajoki

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi