Piispainkokous: Avioliittolain muutos ei muuta kirkon avioliitto-opetusta

Uutiset 31.8.2016 17:33 | päivitetty 1.6.2017 15:39 | Päivämies-verkkolehti


Piispainkokous linjasi tänään antamassaan selonteossaan, että avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Lakimuutos ei myöskään anna papille oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon. Avioliittoselonteon tavoitteena on selkiyttää avioliittolain muutokseen liittyvää keskustelua kirkossa.
Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista.

Luterilainen avioliittokäsitys

Selonteossa todetaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliitto-opetus on seurannut avioliittokäsityksessään reformaatiossa muotoutunutta peruslinjaa. Luterilaiset reformaattorit liittyivät kristilliseen traditioon, jonka mukaan naisen ja miehen välinen avioliitto on Jumalan asettama elämänmuoto. He myös korostivat avioliiton yhteiskunnallista ja yleisinhimillistä luonnetta.

"Luterilaisten tunnustustekstien mukaan avioliitto perustuu Jumalan asetukseen (1 Moos. 2:24), jonka Jeesus vahvisti. Sitä kutsutaan pyhäksi, hengelliseksi säädyksi ja jumalalliseksi instituutioksi. Avioliiton katsotaan perustuvan luonnonoikeuteen: valtio tai kirkko ei ole ”luonut” avioliittoa, vaan se on olemassa ennen valtiota ja tunnetaan kaikkien kansojen keskuudessa – myös kristikunnan ulkopuolella", selonteossa kerrotaan.

"Tunnustuskirjojen mukaan avioliitolla on monia tarkoituksia. Perimmäinen tarkoitus on puolisoiden välisen siteen vahvistaminen sekä uuden elämän synnyttäminen ja kasvattaminen."

Selonteon mukaan reformaattorit näkivät avioliiton Uuden testamentin pohjalta (1. Kor. 7:2) myös ”lääkkeenä syntiä vastaan”: uskollisuuteen ja sitoutumiseen perustuen avioliitto antaa seksuaalisuuden toteuttamiselle hyväksyttävän kehyksen. Luther näki seksuaalisuuden luonnollisena osana avioliittoa. "Seksuaalinen yhdyselämä vahvistaa aviokumppaneiden keskinäistä kiintymystä, ehkäisee uskottomuutta ja tukee avioliiton elinikäisyyttä, mikä palvelee myös lasten etua."

Keskustelu on tarpeen uudessa tilanteessa

Selonteossa todetaan, että yhteiskunnallisen avioliittokäsityksen muutos asettaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uuteen tilanteeseen. On tarpeellista löytää tapoja keskustella uuden tilanteen tuomista kokemuksista ja näkökulmista.

Selonteko korostaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa. "Jokainen ihminen on Jumalan kuva riippumatta iästä, alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai perhemuodosta.” 

Tiedotustlaisuudessa piispoilta kysyttiin myös seuraamuksista tapauksissa, jos yksittäinen pappi mahdollisesti vihkii samaa sukupuolta olevan parin. Tähän ei piispojen selonteko anna vastausta. Piispainkokous ei käsittele yksittäisten pappien toimia, vaan ne käsitellään hiippakunnittain.

Keskustelu avioliitosta jatkuu

Kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkkoon valmistuu myöhemmin syksyllä 2016.

Kirkkohallitus on saanut kirkolliskokoukselta tehtäväkseen myös valmistella keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, jonka avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä. Tämä malli ollaan ottamassa käyttöön tänä syksynä.

Kirkolliskokouksessa annettiin keväällä 2016 ponsi ”Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta”. Aloitteessa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä. Aloitteen käsittely on vielä kesken kirkolliskokouksessa. Kirkolliskokous kokoontuu seuraavan kerran syysistunnossa 8.11.2016.

Kirkolliskokouksen kirkkohallitukselta tilaama avioliittoaiheinen tutkimus valmistuu Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemana syksyllä 2017. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa avioliiton kulttuuris-historiallista merkitystä, avioliiton psykologiaa, parisuhteen muutosta ja perhekäsitystä.

Voit lukea piispainkokouksen selonteon kokonaan täältä.

Kuvituskuva: Juha Humalajoki

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi