Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Joensuussa tutkittiin yhdessä eri raamatunkäännöksiä

Uutiset 1.5.2014 11:45 | Päivämies
Joensuun rauhanyhdistyksellä on järjestetty kahden vuoden ajan tilaisuuksia, joissa tutkitaan Raamattua yhdessä. Raamattu tutuksi -tilaisuuksiin kokoonnuttiin myös 29.–30. maaliskuuta. Pekka Kinnusen johdolla vertailimme kolmea Trio Raamatussa olevaa suomenkielistä raamatunkäännöstä. Saimmepa tilaisuudesta muistolauseenkin!
Raamatun tutkiminen on Joensuussa koettu mielekkääksi, ja sitähän se on: pääsemme valmismatkalle Raamatun elävään maailmaan. Tällä kertaa paneuduimme Kinnusen opastamana suomennustyön taustoihin, Raamatun ydinsanomaan sekä tutkimme noin neljääkymmentä eri raamatunkohtaa. 


Joensuun Raamattu tutuksi -tilaisuudessa puhuttiin Raamatun ydinsanomasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Alustaja Pekka Kinnunen kuvassa edessä keskellä.


Trio Raamattu sisältää Biblian eli vuoden 1776 kirkkoraamatun lisäksi vuosien 1933/1938 ja 1992 kirkkoraamatut. Kinnunen johdatteli meitä tämänkertaiseen aiheeseen kertomalla suomennosten tekemisen taustoista. Huomioon otettava tieto oli muun muassa se, että Lutherin saksankielinen Raamattu on vaikuttanut merkittävästi Biblian tekemiseen. Ovatpa Biblian esipuheetkin otettu lähes sellaisenaan Lutherilta.

Kinnunen toi esille, että Lutherin käännöstyön taustalla on ollut ajatus Kristuksesta Raamatun Herrana ja Kuninkaana. Toisin sanoen Lutherin näkemyksen mukaan Raamatun on ajettava Kristusta, kuten hän Jaakobin kirjeen alkusanoissa toteaa. Kinnusen mukaan Lutherin käännöksessä tulee selkeämmin esille niin sanottu uskonvanhurskauden periaate eli se, millä tavalla ihminen vanhurskautetaan.

Uskonvanhurskauden periaate mielessä tarkastelimme noin neljääkymmentä kohtaa niin Vanhan kuin Uuden testamentin puolelta. Tarkastelussamme olivat tukena myös Raamatun alkukieliset tekstit hepreaksi ja kreikaksi.

Raamatun suomennosten vertailemista voi hyvin suositella. Trio Raamattu on siihen todella oivallinen apuväline. Ylipäätään Raamatun tärkeydestä meitä muistuttaa Kinnusen antama muistolause: ”Mitä on karjalle laidun, linnuille pesä, kaloille joki, sitä on Raamattu uskovaiselle sielulle.” Lutherin psalmiluennoissaan esittämä ajatus innostakoon meitä jokaista tarttumaan Raamattuun! 

Sunnuntaina kysyin Maria ja Klaus Kalliorannalta (kuvassa alla), mitä ajatuksia Pekka Kinnusen pitämä esitys heissä herätti.Klaus totesi pohtineensa, että Biblian lukeminen olisi hyödyllistä uudempien käännösten rinnalla. Hän viittasi Kinnusen esille nostamaan uskonvanhurskauden periaatteeseen, joka tulee paikoin Bibliassa selkeämmin näkyviin.

Maria oli puolestaan miettinyt, että olisi hyvä lukea Raamattua. Hän koki tällaisen Raamattua tutuksi tekevän tilaisuuden ymmärrystä avartavana. Samalla hän toi esille sen, että yhdessä tutkiminen lisää kiinnostusta lukea Raamattua itsenäisestikin.

Trio Raamattu on Klausin apuna hänen valmistautuessaan sananpalvelijan tehtävään. Kolmen käännöksen vertaileminen auttaa selvittämään tekstin sanomaa, ja sitä on hänen mielestään hyvä tehdä varsinkin silloin, jos jokin raamatunkohta herättää kysymyksiä.


Tekstit: Aleksi Päkkilä  
Kuvat: Teppo Linjama

Julkaistu Päivämiehessä 30.4.2014.

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi