Tiistai 20.11.2018
"
Hyvä on sen osa, jota sinä, Herra, kasvatat ja jolle sinä opetat lakiasi. Pahana päivänä sinä varjelet häntä, kun hauta jo aukeaa sille, joka rikkoo lakiasi. Ps. 94:12-13

Uskonpuhdistuksen muistopäivä vie kristinuskon ydinasioiden äärelle

Uutiset 15.10.2016 06:50 | Päivämies-verkkolehti


Huomenna vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää, jolloin muistetaan uskonpuhdistuksen alkua, erityisesti sitä, kun Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin kirkon oveen 31.10.1517. Teeseissään Luther vaati kirkon uudistumista. 
Huomisen kirkolliset tekstit liittyvät uskonpuhdistuksen keskeisiin teemoihin: maallinen ja hengellinen valta, Jeesuksen sovitustyö ja usko.

Luterilaisuus syntyi keskiajalla protestiliikkeenä

Luterilaisuus syntyi keskiajan lopulla 1500-luvulla katolisen kirkon käytäntöjä kohtaan heränneen kritiikin myötä. Kirkkokunnan muotoutumiseen ja nimeämiseen vaikutti erityisesti saksalaisen teologi Martti (Martin) Lutherin (1483–1546) toiminta.

Luther oli katolinen munkki, jonka erikoisalaa oli raamatuntutkimus. Raamatun tekstien tutkimuksensa edetessä Luther alkoi yhä radikaalimmin arvostella kirkkoa, johon hän itse kuului. Hänen käänteentekevä oivalluksensa oli se, että ihmisen pelastuminen tapahtuu yksin Jumalan armosta, ei tekojen kautta. 

Luther halusi uudistaa kirkkoa ja aloitti vuonna 1517 toimintansa naulaamalla Wittenbergin linnankirkon oveen kuuluisat 95 teesiään. Teeseissä hän ilmaisi omat mielipiteensä siitä, millainen kirkon tulisi olla. 

Lutherin teeseistä tuli uskonpuhdistuksen lähtölaukaus, joka käynnisti niin sanottujen protestanttisten yhteisöjen muodostumisen ja niiden eroamisen katolisesta kirkosta. Vaikka Luther vastusti asiaa, alettiin Lutherin innoittamia seurakuntia ja kirkkoja vähitellen kutsumaan "luterilaisiksi". Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuuluu yhtenä kirkkona luterilaisten kirkkojen perheeseen.

Usko kuuluu arkeen ja Raamattu kuuluu kaikille

Luther oli kirjailijana tuottelias. Hänen tunnetuin teoksensa lienee Vähä katekismus, joka kokoaa yhteen Raamatun keskeisiä sisältöjä ja kertoo selkeästi kristinuskosta osana jokapäiväistä elämää. Katekismusta on luettu kautta vuosisatojen, ja se on osaltaan luonut Pohjoismaisen kristillisen kansankulttuurin pohjan. 

Erityisen tärkeänä Luther piti sitä, että kaikilla olisi mahdollisuus tutustua Raamattuun omalla kielellään. Hänen keskeisimpiä kirjallisia töitään ovatkin saksannokset Vanhasta ja Uudesta testamentista. Nämä käännökset ovat 1500-luvulta lähtien vaikuttaneet myös Raamatun pohjoismaisten käännösten kieleen. 

Suomeen luterilaisuus saapui erityisesti Mikael Agricolan työn kautta. Pääosin Raamatun suomentanutta Agricolaa pidetään myös suomen kirjakielen ja suomenkielisen kirjallisuuden "isänä".

Luterilaisuuden ydinkohdat ja tärkeimmät teokset

Luterilaisuuden ydinkohtia ovat usko, armo, Raamattu, Kristus ja "Hengen hedelmät":

- Armo: Ihminen pelastuu kokonaan Jumalan armon vuoksi, ei omien tekojensa ansiosta.
- Usko: Yksin usko riittää siihen, että ihminen kelpaa Jumalalle. 
- Raamattu: Kaikki opilliset kysymykset ja linjaukset perustuvat Raamattuun.
- Kristus: Jeesus Kristus, hänen toimintansa ja opetuksensa on uskon ja pelastuksen lähtökohta.
- Hengen hedelmät: Oikeasta uskosta Jumalaan syntyvät Lutherin mukaan myös aidot hyvät teot, eli "Hengen hedelmät". Näitä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä (Gal. 5:22). 

Luterilaisille Raamattu on pyhä kirja. Toisena hengellisen elämän ja kirkon opetuksen perustana toimivat evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat, joiden sisältö perustuu Raamattuun.

Myös monilla tunnustuskirjoihin kuulumattomilla Lutherin teoksilla on ollut ja on edelleen tärkeä asema kirkossa ja yksittäisten kristittyjen hengellisessä elämässä. Näitä ovat muun muassa teokset "Kristityn vapaudesta", "Iso katekismus", "Sidottu ratkaisuvalta" ja "Galatalaiskirjeen selitys".

Luterilaisuuteen kuuluu kaksi Jeesuksen asettamaa pyhää toimitusta eli sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Jumalan ajatellaan olevan läsnä kastevedessä sekä ehtoollisen leivässä ja viinissä. 

Lähde: evl.fi

Kuva: Lucas Cranach vanhemman maalaus Martti Lutherista vuodelta 1532, teoksen valokuvannut Daderot

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi