Perjantai 23.8.2019
"
Katso puoleeni, anna armosi - se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas. Ps. 119:132

Kirkolliskokous muutti arkkipiispan vaalitapaa

Uutiset 11.11.2016 15:15 | Pekka Aittakumpu


Tänään syysistuntonsa päättänyt kirkolliskokous hyväksyi Kirkon keskusrahaston sekä eläkerahaston talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmat ja päätti muun muassa arkkipiispan vaalitavan muutoksesta.
Kirkolliskokous päätti yksimielisesti muuttaa arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännöksiä. Vaalitapa muuttuu siten, että arkkihiippakunnassa annettujen äänien painoarvo vähenee, mutta äänioikeutettujen lukumäärä ei muutu. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus lisääntyy arkkipiispan vaalissa. Vaalitapaa muutettiin, koska arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävät ovat lisääntyneet ja niiden merkitys on kasvanut.

Kirkolliskokous päätti esittää lakimuutosta myös lääninrovastin vaalitapaan. Lääninrovasti valitaan rovastikunnan kirkkoherrojen joukosta, ja hän toimii piispan ja tuomiokapitulin apuna. Lääninrovastin nimittää jatkossa tuomiokapituli. Muutoksen myötä rovastikunnan papit ja lehtorit menettävät mahdollisuuden osallistua lääninrovastin valintaan. Muutos keventää hiippakunnan hallintoa.

Keskustelu kirkon tulevaisuudesta jatkuu keväällä

Kirkolliskokous kävi laajan keskustelun Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä. Mietinnössä esitetään toimia, joilla kirkon organisaatio voisi uudistua niin, että se kykenisi muuttuvassa toimintaympäristössä vastaamaan haasteisiin ja toteuttamaan tehokkaasti perustehtäväänsä.

Keskeisimpiä komitean muutosesityksistä on siirtyminen virkavaltaisesta ja työntekijäkeskeisestä toimintakulttuurista seurakuntalaislähtöiseen kulttuuriin. Mietinnössä esitetään myös kirkon keskushallinnon tehostamista, esimerkiksi kirkolliskokouksen koon pienentämistä ja sen kokoontumistiheyden lisäämistä.

Mietintö sai lähetekeskustelussa myönteistä palautetta erityisesti seurakuntalaislähtöisyydestään. Kirkolliskokous lähetti mietinnön tulevaisuusvaliokunnalle, jolle muut kirkolliskokouksen valiokunnat antavat lausuntonsa. Tavoitteena on, että mietintöä käsitellään ensi kevään istunnossa.

Avioliitto on naisen ja miehen välinen

Kirkolliskokoukselle esiteltiin piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta, kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys avioliittolain vaikutuksista kirkolle sekä kirkkohallituksen valmistelema keskustelumalli avioliitosta eri tavoin ajatteleville.

Piispainkokouksen selonteon mukaan avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona. Oikeudellisessa selvityksessä taas todetaan, että kirkolla on uuden lain voimaan tultua edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään. Uusi laki ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Kirkolliskokous keskusteli myös edustaja-aloitteesta, jossa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä. Kokous päätti äänin 65–33 lähettää asian piispainkokouksen selvitettäväksi yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa.

Kirkolliskokouksesta voit lukea myös ensi viikolla ilmestyvästä Päivämiehestä.

Kuva: Johanna Lumijärvi

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi