Sunnuntai 24.2.2019
"
Jeesus sanoi: "Hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa." Luuk. 8:15

Kirkolliskokous muutti arkkipiispan vaalitapaa

Uutiset 11.11.2016 15:15 | Pekka Aittakumpu


Tänään syysistuntonsa päättänyt kirkolliskokous hyväksyi Kirkon keskusrahaston sekä eläkerahaston talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmat ja päätti muun muassa arkkipiispan vaalitavan muutoksesta.
Kirkolliskokous päätti yksimielisesti muuttaa arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännöksiä. Vaalitapa muuttuu siten, että arkkihiippakunnassa annettujen äänien painoarvo vähenee, mutta äänioikeutettujen lukumäärä ei muutu. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus lisääntyy arkkipiispan vaalissa. Vaalitapaa muutettiin, koska arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävät ovat lisääntyneet ja niiden merkitys on kasvanut.

Kirkolliskokous päätti esittää lakimuutosta myös lääninrovastin vaalitapaan. Lääninrovasti valitaan rovastikunnan kirkkoherrojen joukosta, ja hän toimii piispan ja tuomiokapitulin apuna. Lääninrovastin nimittää jatkossa tuomiokapituli. Muutoksen myötä rovastikunnan papit ja lehtorit menettävät mahdollisuuden osallistua lääninrovastin valintaan. Muutos keventää hiippakunnan hallintoa.

Keskustelu kirkon tulevaisuudesta jatkuu keväällä

Kirkolliskokous kävi laajan keskustelun Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä. Mietinnössä esitetään toimia, joilla kirkon organisaatio voisi uudistua niin, että se kykenisi muuttuvassa toimintaympäristössä vastaamaan haasteisiin ja toteuttamaan tehokkaasti perustehtäväänsä.

Keskeisimpiä komitean muutosesityksistä on siirtyminen virkavaltaisesta ja työntekijäkeskeisestä toimintakulttuurista seurakuntalaislähtöiseen kulttuuriin. Mietinnössä esitetään myös kirkon keskushallinnon tehostamista, esimerkiksi kirkolliskokouksen koon pienentämistä ja sen kokoontumistiheyden lisäämistä.

Mietintö sai lähetekeskustelussa myönteistä palautetta erityisesti seurakuntalaislähtöisyydestään. Kirkolliskokous lähetti mietinnön tulevaisuusvaliokunnalle, jolle muut kirkolliskokouksen valiokunnat antavat lausuntonsa. Tavoitteena on, että mietintöä käsitellään ensi kevään istunnossa.

Avioliitto on naisen ja miehen välinen

Kirkolliskokoukselle esiteltiin piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta, kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys avioliittolain vaikutuksista kirkolle sekä kirkkohallituksen valmistelema keskustelumalli avioliitosta eri tavoin ajatteleville.

Piispainkokouksen selonteon mukaan avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona. Oikeudellisessa selvityksessä taas todetaan, että kirkolla on uuden lain voimaan tultua edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään. Uusi laki ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Kirkolliskokous keskusteli myös edustaja-aloitteesta, jossa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä. Kokous päätti äänin 65–33 lähettää asian piispainkokouksen selvitettäväksi yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa.

Kirkolliskokouksesta voit lukea myös ensi viikolla ilmestyvästä Päivämiehestä.

Kuva: Johanna Lumijärvi

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi