Maanantai 19.8.2019
"
Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan! Ps. 119:169

Kirkon uudessa rippikoulusuunnitelmassa korostetaan nuorten osallisuutta

Uutiset 4.5.2017 06:07 | Päivämies-verkkolehti


Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous hyväksyi kokouksessaan 5. huhtikuuta kirkon uuden rippikoulusuunnitelman. Suuri ihme -niminen suunnitelma korostaa rippikoulun nuorilähtöisyyttä ja nuoren osallisuutta. Uusi suunnitelma otetaan käyttöön myös SRK:n järjestämillä rippikoululeireillä, jotka ovat osa kirkon rippikoulutyötä. 
– Isoja muutoksia ei kuitenkaan ole tulossa, koska leireillämme on jo otettu huomioon uuden suunnitelman sisältöjä, SRK:n lapsi- ja perhetyön asiantuntija Juha Luokkala toteaa.
 
Nuoret ja perheet mukaan
 
Uuden rippikoulusuunnitelman myötä nuoret ovat yhä vahvemmin mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 
– Nuorten mielipiteet otetaan huomioon ja niitä arvostetaan ja kuunnellaan. Myös leirin aikana rippikoulunuorten kanssa käydään avoimia keskusteluja. Tavoitteena on, että jokainen tulee kuulluksi. Tämä koskee myös isostoimintaa: Leirihenkilökunta kokoontuu ennen rippikoululeirin alkua, jossa käydään läpi rippikoulun ohjelmasisältöä ja muita käytännön asioita, Luokkala kertoo.
 
Myös perheet halutaan uudessa rippikoulusuunnitelmassa ottaa entistä laajemmin mukaan rippikoulun kokonaisuuteen.
 
– Olemme jo ottaneet vanhemmat mielestämme hyvin mukaan nuoren rippikoulumatkalle. Rippikoulun aluksi järjestämme kodiniltoja, joihin kutsutaan mukaan uudet rippikoululaiset vanhempineen. Useimmilla leireillä järjestetään myös vanhemmille suunnattu keskustelutilaisuus, Luokkala kertoo.
 
Jumalan sana ja nuorten elämänkysymykset keskiössä
 
Suunnitelman mukaan rippikoulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa nuorten uskoa Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Keskeiset oppimissisällöt nousevat toisaalta katekismuksesta, toisaalta nuorten elämänkysymyksistä.
 
– On hyvä, että rippikoulua pidetään edelleenkin kasteopetuksena, jossa Jumalan sana on keskeisesti esillä. Uusi suunnitelma korostaa Jumalan sanan tuomista nuorten kokemuspiiriin, uskoa tukien. Haluamme olla tukemassa nuorten uskoa ja elämää, Luokkala sanoo.

Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä

Uudessa suunnitelmassa korostetaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, johon sen nimikin, Suuri ihme, viittaa. Samalla suunnitelma tuo entistä vahvemmin esiin yhteisöllisyyden, joka nähdään suomalaisen rippikoulun suurena vahvuutena.
 
– Suunnitelmassa on myös korostettu turvallisen rippikoulun merkitystä. Tähän olemme panostaneet niin käytännöllisin keinoin kuin myös rohkaisten nuoria tulemaan leirille omana itsenään. Kaikki nuoret ovat tervetulleita leireillemme, Luokkala toteaa.
 
Merkittävä muutos aikaisempaan on suunnitelman suositus siitä, että nuoria rohkaistaan osallistumaan jo rippikoulujakson aikana ehtoolliselle yhdessä ohjaajiensa kanssa. Ehtoollista tarjotaan, mikäli kotiseurakunta niin hyväksi näkee, seurakuntayhteysjaksolla.
 
– Suunnitelmassa kuitenkin kunnioitetaan myös perinteistä näkemystä, jonka mukaan ehtoolliselle osallistutaan konfirmaation jälkeen. On vapaus toimia molemmilla tavoilla, Luokkala toteaa.

Kirkon uusi rippikoulusuunnitelma tulee voimaan 1.5.2017. Rippikoulut pidetään uuden suunnitelman mukaisesti viimeistään lokakuusta 2018 alkaen. SRK:n leirit alkavat aina vuoden alussa, joten uudistus koskee SRK:n leireille osallistuvia vuodesta 2019 alkaen.
 
Suomessa rippikoulun asema on vahva
 
Suomi on ainutlaatuinen maa Euroopassa, kun vertaillaan rippikouluun osallistumista. Missään muussa maassa rippikoulu ei ole yhtä suosittu eikä osallistumisprosentti yhtä korkea kuin Suomessa.
 
Rippikoulun asema osana suomalaisten nuorten elämää on vahva: Vuonna 2016 rippikoulun kävi 85,9 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta, kun edellisenä vuonna määrä oli 83,5 prosenttia. Rippikoululaisia oli 50 032 vuonna 2016, kun vuonna 2015 heitä oli 49 065. 2010-luvulla kävijämäärä on ollut hienoisesti laskussa ennen viime vuoden käännettä.
 
Ruotsissa rippikoulun käy vähemmän kuin joka kolmas nuori, noin 29 prosenttia. Norjan kirkko on osallistumisen suhteen lähinnä Suomea, noin kaksi kolmesta käy rippikoulun. Näissä maissa suurin osa rippikoululaisista on tyttöjä, Suomessa rippikoulu on yhtä suosittu tyttöjen ja poikien keskuudessa.
 
Isoset tärkeitä
 
Yhä useampi nuori käy rippikoulunsa muualla kuin kotiseurakunnassaan. Vuonna 2016 noin 8400 nuorta valitsi rippikoulunsa oman kotiseurakunnan ulkopuolelta.
 
Nykymuotoisessa rippikoulussa isosia on mukana käytännössä kaikissa rippikouluissa. Isostoimintaan osallistui vuonna 2016 noin 22 400 nuorta. Rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyi viime vuonna 1356 uutta jäsentä, ja heistä kastettiin 838.

Kirkon uusi rippikoulusuunnitelma löytyy täältä.

Kuvituskuva: Matias Haaraniemi

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi