Lauantai 19.10.2019
"
Pahan poluille en jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä! Ps. 119:101,104

Alueseminaareissa keskusteltiin suurten seurojen järjestämisestä ja rohkaistiin hyvien käytänteiden jakamiseen

Uutiset 2.5.2017 17:06 | päivitetty 3.5.2017 08:25 | Päivämies-verkkolehti


Huhtikuussa järjestetyt alueelliset seminaarit kokosivat rauhanyhdistysten edustajia Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistoille yhteisen työn suunnitteluun. Seminaareissa keskusteltiin muun muassa suurten seurojen järjestämisvuoroista, rakennushankkeista ja jaettiin tietoa erilaisista hyvistä käytänteistä. Tässä kuvassa eteläisen alueen seminaarilaiset ilmoittautuvat innokkaasti työpajoihin. 
Vuonna 2015 käyttöönotetun alueellisen yhteistyön mallin tarkoituksena on lähentää rauhanyhdistyksiä toisiinsa, karsia päällekkäisyyksiä sekä parantaa eri työmuotojen, rauhanyhdistysten ja SRK:n välistä tiedonkulkua. Yhteistoimintakalenteri tärkeä työväline

Kaikissa seminaareissa ohjelma oli sama: siihen sisältyi alustus aiheesta "Aikamme muutosilmiöt", työskentelyä työpajoissa sekä alueellinen yhteistyökokous. Alustuksen piti Jämsässä Kimmo Puolitaival, Ranualla Antti Paananen ja Reisjärvellä Mikko Kinnunen. Työpajoissa suunniteltiin alueellista työtä. 

Seminaareissa keskusteltiin yhteistoimintakalenterin käyttämisestä. Yhteistoimintakalenteri on SRK:n tarjoama kalenterisovellus, joka on otettu käyttöön alueellisessa työssä ja rauhanyhdistyksissä. Kalenteria voidaan käyttää viestinnän tukena. Siihen on merkitty muun muassa SRK:n lähetysseurat ja rippikoulujen kodinillat.

Kokouksessa muistutettiin, että yhteiseen kalenteriin tulisi merkitä kaikki alueella olevat merkittävät tapahtumat, kuten nuortenillat. Kalenteri on tärkeä työkalu alueella toimiville rauhanyhdistyksille, jotta tarpeettomilta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin.

Seminaarien yhteydessä pidettiin yhteistyökokoukset, joissa tehtiin esitykset uusista jäsenistä aluetiimien erovuoroisten jäsenten tilalle. Jatkossa, kun yhteistyötoiminta vakiintuu, pyritään siihen, että erovuorojen kautta aluetiimeihin tulisi luontevaa vaihtuvuutta ja näin saataisiin erilaisia lahjoja entistäkin laajemmin yhteiseen käyttöön.Pohjoisella alueella ei lähiaikoina suuria rakennushankkeita

Pohjoisen alueen yhteistyöseminaari pidettiin 7.–8.4. Ranuan kristillisellä kansanopistolla. Ranuan yhteistyöseminaarin kokouksessa keskusteltiin muun muassa suurten seurojen järjestämisvuoroista ja varainhankinnasta. 

Kokouksessa todettiin, että lähiaikoina ei ole odotettavissa uusia suuria yhteisiä rakennushankkeita, mutta erityisesti leirityön kannalta tukialuemaksut ja talkootyö ovat tärkeitä. Leirimaksut on ollut mahdollista pitää kohtuullisina, koska leirityö tehdään 95-prosenttisesti talkootyönä.Suurten seurojen järjestämisvuoroista keskusteltiin keskisellä alueella

Keskisen alueen yhteistyöseminaariin kokoonnuttiin Reisjärven kristilliselle opistolle ja eteläisen alueen yhteistyöseminaariin Jämsän kristilliselle kansanopistolle 28.–29. huhtikuuta.

Keskisen alueen kokouksessa käytiin läpi suurten seurojen järjestämisvuorot. Suviseurojen ja opistoseurojen yhteensovittamisesta käytettiin useita puheenvuoroja. Todettiin, että pyritään välttämään päällekkäisyyksiä, joista ei kuitenkaan kokonaan päästä eroon. Kokouksessa nousi esille myös kysymys, voisiko Suviseurojen työhönotto huomioida opistoseurojen järjestelyvastuun siten, että kyseisenä vuonna opistoseuravastuussa olevilla yhdistyksillä ei olisi työvoiman keruuvastuuta. Tätä pohdittiin lähinnä alueellisen työvoiman riittävyyden näkökulmasta.
Perhe- ja diakoniatyön työpajaa veti Aino Kanniainen.

Eteläisellä alueella rohkaistiin hyvien käytäntöjen jakamiseen

Hyvien käytäntöjen jakaminen helpottaa yhdistysten toimintaa, totesi yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Tapani Kinnunen avatessaan eteläisen alueen yhteistyötoimikunnan kokouksen.

Tulevaisuudessa eteläisellä alueella järjestetään Suviseurat joka kolmas vuosi. Rauhanyhdistysten yhteistyötä tarvitaan, jotta työ jakaantuisi tasaisesti alueen rauhanyhdistysten kesken. Maitoisten ja Hankasalmen leirikeskukset sekä Jämsän opisto tarvitsevat tukea, jotta leiri- ja opintomaksut voidaan pitää kohtuullisena.

Merkittävä investointi on Jämsän opistolla alkamassa oleva uuden rivitalon rakentaminen.

Osallistujat pohtivat nykyisten työmuotojen toimivuutta ja jakoivat kokemuksia uusien työmuotojen toimivuudesta. Samaa pohdintaa on hyvä tehdä myös yhdistyksissä. Esimerkiksi Nuorten perjantai, Nupe, on saanut monella paikkakunnalla hyvän vastaanoton.

Työpajassa ideoitiin uusien kurssien ja leirien sisältöä. Leiri- ja kurssityössä kokeillaan matalan kynnyksen toimintaa. Tällaista toimintaa edustavat vaikkapa varttuneen väen leiripäivät. Aviopuolisoille tarjotaan syksyllä lauantaipäivän leiriä, jonne voi ottaa mukaan lapset – heille on omaa ohjelmaa.
Matti Pitkänen kertoo seurakokemuksia Raumalta. 

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi