Torstai 27.6.2019
"
Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. Ps. 17:15

Alueseminaareissa keskusteltiin suurten seurojen järjestämisestä ja rohkaistiin hyvien käytänteiden jakamiseen

Uutiset 2.5.2017 17:06 | päivitetty 3.5.2017 08:25 | Päivämies-verkkolehti


Huhtikuussa järjestetyt alueelliset seminaarit kokosivat rauhanyhdistysten edustajia Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistoille yhteisen työn suunnitteluun. Seminaareissa keskusteltiin muun muassa suurten seurojen järjestämisvuoroista, rakennushankkeista ja jaettiin tietoa erilaisista hyvistä käytänteistä. Tässä kuvassa eteläisen alueen seminaarilaiset ilmoittautuvat innokkaasti työpajoihin. 
Vuonna 2015 käyttöönotetun alueellisen yhteistyön mallin tarkoituksena on lähentää rauhanyhdistyksiä toisiinsa, karsia päällekkäisyyksiä sekä parantaa eri työmuotojen, rauhanyhdistysten ja SRK:n välistä tiedonkulkua. Yhteistoimintakalenteri tärkeä työväline

Kaikissa seminaareissa ohjelma oli sama: siihen sisältyi alustus aiheesta "Aikamme muutosilmiöt", työskentelyä työpajoissa sekä alueellinen yhteistyökokous. Alustuksen piti Jämsässä Kimmo Puolitaival, Ranualla Antti Paananen ja Reisjärvellä Mikko Kinnunen. Työpajoissa suunniteltiin alueellista työtä. 

Seminaareissa keskusteltiin yhteistoimintakalenterin käyttämisestä. Yhteistoimintakalenteri on SRK:n tarjoama kalenterisovellus, joka on otettu käyttöön alueellisessa työssä ja rauhanyhdistyksissä. Kalenteria voidaan käyttää viestinnän tukena. Siihen on merkitty muun muassa SRK:n lähetysseurat ja rippikoulujen kodinillat.

Kokouksessa muistutettiin, että yhteiseen kalenteriin tulisi merkitä kaikki alueella olevat merkittävät tapahtumat, kuten nuortenillat. Kalenteri on tärkeä työkalu alueella toimiville rauhanyhdistyksille, jotta tarpeettomilta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin.

Seminaarien yhteydessä pidettiin yhteistyökokoukset, joissa tehtiin esitykset uusista jäsenistä aluetiimien erovuoroisten jäsenten tilalle. Jatkossa, kun yhteistyötoiminta vakiintuu, pyritään siihen, että erovuorojen kautta aluetiimeihin tulisi luontevaa vaihtuvuutta ja näin saataisiin erilaisia lahjoja entistäkin laajemmin yhteiseen käyttöön.Pohjoisella alueella ei lähiaikoina suuria rakennushankkeita

Pohjoisen alueen yhteistyöseminaari pidettiin 7.–8.4. Ranuan kristillisellä kansanopistolla. Ranuan yhteistyöseminaarin kokouksessa keskusteltiin muun muassa suurten seurojen järjestämisvuoroista ja varainhankinnasta. 

Kokouksessa todettiin, että lähiaikoina ei ole odotettavissa uusia suuria yhteisiä rakennushankkeita, mutta erityisesti leirityön kannalta tukialuemaksut ja talkootyö ovat tärkeitä. Leirimaksut on ollut mahdollista pitää kohtuullisina, koska leirityö tehdään 95-prosenttisesti talkootyönä.Suurten seurojen järjestämisvuoroista keskusteltiin keskisellä alueella

Keskisen alueen yhteistyöseminaariin kokoonnuttiin Reisjärven kristilliselle opistolle ja eteläisen alueen yhteistyöseminaariin Jämsän kristilliselle kansanopistolle 28.–29. huhtikuuta.

Keskisen alueen kokouksessa käytiin läpi suurten seurojen järjestämisvuorot. Suviseurojen ja opistoseurojen yhteensovittamisesta käytettiin useita puheenvuoroja. Todettiin, että pyritään välttämään päällekkäisyyksiä, joista ei kuitenkaan kokonaan päästä eroon. Kokouksessa nousi esille myös kysymys, voisiko Suviseurojen työhönotto huomioida opistoseurojen järjestelyvastuun siten, että kyseisenä vuonna opistoseuravastuussa olevilla yhdistyksillä ei olisi työvoiman keruuvastuuta. Tätä pohdittiin lähinnä alueellisen työvoiman riittävyyden näkökulmasta.
Perhe- ja diakoniatyön työpajaa veti Aino Kanniainen.

Eteläisellä alueella rohkaistiin hyvien käytäntöjen jakamiseen

Hyvien käytäntöjen jakaminen helpottaa yhdistysten toimintaa, totesi yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Tapani Kinnunen avatessaan eteläisen alueen yhteistyötoimikunnan kokouksen.

Tulevaisuudessa eteläisellä alueella järjestetään Suviseurat joka kolmas vuosi. Rauhanyhdistysten yhteistyötä tarvitaan, jotta työ jakaantuisi tasaisesti alueen rauhanyhdistysten kesken. Maitoisten ja Hankasalmen leirikeskukset sekä Jämsän opisto tarvitsevat tukea, jotta leiri- ja opintomaksut voidaan pitää kohtuullisena.

Merkittävä investointi on Jämsän opistolla alkamassa oleva uuden rivitalon rakentaminen.

Osallistujat pohtivat nykyisten työmuotojen toimivuutta ja jakoivat kokemuksia uusien työmuotojen toimivuudesta. Samaa pohdintaa on hyvä tehdä myös yhdistyksissä. Esimerkiksi Nuorten perjantai, Nupe, on saanut monella paikkakunnalla hyvän vastaanoton.

Työpajassa ideoitiin uusien kurssien ja leirien sisältöä. Leiri- ja kurssityössä kokeillaan matalan kynnyksen toimintaa. Tällaista toimintaa edustavat vaikkapa varttuneen väen leiripäivät. Aviopuolisoille tarjotaan syksyllä lauantaipäivän leiriä, jonne voi ottaa mukaan lapset – heille on omaa ohjelmaa.
Matti Pitkänen kertoo seurakokemuksia Raumalta. 

Lisää aiheesta:

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi