Keskiviikko 16.10.2019
"
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1

Suviseuravieras, huolehdithan osaltasi turvallisuudesta ja ympäristöstä

Uutiset 26.6.2014 13:26 | Päivämies


Suviseuravieraita pyydetään kiinnittävän erityistä huomiota turvallisuuteen, noudattamaan turvallisuusmääräyk­siä ja puuttumaan heti turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. Seura-alue on viljelysmaata, jonka suojeluun tulee kiinnittää huomiota. Jokainen on osaltaan vastuussa seurojen turvallisuudesta ja ympäristöstä. Kannattaa myös ottaa huomioon, että Pyhäjoki on tänä vuonna punkkien riskialuetta. 
Turvallisuusohjeita

Tullessasi seura-alueelle
 • Sijoita autosi ja majoitusyksikkösi liikenteenohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Avaa asuntovaunun tai -auton kaasupullokotelon lukitus ja aseta veivi näkyville.
 • Selvitä lähimmän alkusammuttimen sijainti ja toiminta.
 • Merkitse maksukuittiin majoitusalueesi sijainti suviseurakartasta löytyvillä koordinaateilla.
 • Varmista, että majoittujat tietävät asuntovaunussa tai -autossa olevan sammuttimen sijainnin ja osaavat käyttää sitä. 

Seura-alueen turvallisuusohjeita
 • Seura-alueeksi merkityn alueen ulkopuolisille metsä- ja peltoalueille majoittuminen on kielletty.
 • Majoittuminen seura-alueella olevien sähkölinjojen alle on kielletty.
 • Seura-alueelle ei saa tuoda lemmikkieläimiä.
 • Avotulen teko sekä retkikeittimen, grillin, kamiinan ja aggregaatin käyttö on kielletty.
 • Polkupyörät, mopedit ja moottoripyörät tulee jättää niille varatuille paikoitusalueille.
 • Alle 18-vuotiaiden toivotaan majoittuvan yhdessä vanhempien kanssa.
 • Tupakointi paloherkillä alueilla on kielletty. Keskuskentällä tupakointi on sallittu vain siihen osoitetuilla tupakointipaikoilla.
 • Suviseura-alueella on alkoholin nauttimiskielto.
 • Seura-alue suljetaan täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi kello 1–6.
 • Majoitusalueilla tulee huolehtia, että kulkuväylät pidetään vapaina ja esteettöminä. Näin varmistetaan hälytysajoneuvojen esteetön liikkuminen kohteeseen.

Ohjeita riskitilanteisiin
 • Jos teltta syttyy palamaan, varmista, ettei sisällä ole ketään. Löysää narut ja polje teltta kasaan. Sammuta tukahduttamalla tai lähimmällä alkusammuttimella.
 • Jos maasto syttyy palamaan, sammuta lähimmällä alkusammuttimella ja pyydä lähellä olevia avuksi.
 • Asuntovaunun tai -auton syttyessä palamaan varmista, ettei sisällä ole ketään. Poista kaasupullo ja sammuta palo asuntovaunun tai -auton sammuttimella. Sulje ovi, pyydä lisäapua naapureilta ja opasta pelastusyksikkö kohteeseen.
 • Öljyvahinkotapauksessa ota heti yhteys turvapäivystykseen puh. 046 920 1051.
 • Sairauskohtauksen sattuessa soita hätänumeroon 112 ja toimi ensiapuohjeiden mukaisesti.
 • Liikenneonnettomuuksissa, joissa on tullut henkilövahinkoja, soita hätänumeroon 112.
 • Kiireettömissä tapauksissa apua ja ohjeita saa soittamalla turvapäivystykseen puh. 046 920 1051.
 • Onnettomuustilanteessa kaikilla on auttamisvelvollisuus.
- Yleisiä ohjeita onnettomuustapauksissa toimimiseksi löydät täältä.
- Yleinen hätänumero: 112
- Turvapäivystys: 046 920 1051, 040 596 3182
- Löytötavaratoimisto: 046 920 1150
- Eksyneiden lasten hoivapaikka: 046 920 1330


Ympäristönsuojeluohjeita

Pyhäjoen suviseura-alue on viljelysmaata, jonka suojeluun tulee kiinnittää huomiota. Seuravieraita pyydetään käyttämään merkittyjä kulkuväyliä. Jokaisen tulee osaltaan huolehtia, ettei roskia, jätevesiä eikä moottorinesteitä pääse maaperään.

​Jokaisen seuravieraan tulee huolehtia osaltaan, että roskat ja WC-jätteet toimitetaan niille kuuluviin keräyspisteisiin ja etteivät autot ja vaunut vuoda nesteitä maahan. Kentällä ja vessojen vieressä olevat jätteiden keräyspisteet on merkitty jätepistekylteillä. 

Ravintolassa jätteet lajitellaan bio- ja sekajätteisiin. Majoitusalueilla kaikki jätteet menevät sekajätteisiin. Kierrätettävät juomapullot kerätään niille varattuihin keräilypaikkoihin. Juomapullot ja niiden korkit pannaan keräyspaikoilla oleviin pullopusseihin tai muovikontteihin. 

Alueelta poislähtiessä on hyvä muistaa siistiä majapaikka ja sen lähiympäristö kaikista roskista. Ensiarvoisen tärkeää on muistaa kerätä kaikki telttojen pystytykseen tarvittavat maakiilat pois. Pienet rautaesineet saattavat olla eläimille haitallisia vielä vuosienkin kuluttua.

Seuravieraita pyydetään huomioimaan, että WC-paperirullia ei ole tarkoitettu heiteltäviksi WC-kaivantoihin. Rullat tukkivat imuauton letkun ja laitteiston ja aiheuttavat lisäkustannuksia jätehuoltoon. 

Pyhäjoki on punkkien riskialuetta

Pyhäjoki on tänä kesänä punkkien riskialuetta. Tavanomaisena varotoimenpiteenä seuravieraita kehotetaan tarkistamaan päivittäin oma ja läheisten iho. Iholle tarttuneen punkin voi poistaa omatoimisesti punkkipinseteillä tai -pihdeillä. Punkin poiston jälkeen puremakohta puhdistetaan. Tarvittaessa otetaan yhteyttä ensiapuasemalle.


Kuva: Päivi Peltoniemi

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi