Perjantai 15.11.2019
"
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Ps. 46:6

Kirkkotilojen käyttö monipuolistuu

Uutiset 23.2.2019 15:29 | Päivämies-verkkolehti


Monissa seurakunnissa joudutaan pohtimaan tulevina vuosina kirkkotilojen tulevaisuutta ja muutostarpeita.
Kiinteistöjen ylläpito on yksi merkittävimmistä taloudellisista haasteista, ja yhteiskunnalta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ylläpitoon saatava tuki kattaa vain pienen osan kustannuksista. Myös käyttöaste on monissa kiinteistöissä alhainen.

Kirkolliskokous käynnisti vuonna 2015 laajan tulevaisuustyöskentelyn. Tällöin perustetun tulevaisuuskomitean yhtenä tehtävänä on ollut miettiä kirkkotilojen monipuolisempaa käyttöä.

Tulevaisuuskomitean mukaan kiinteistöjen tulevaisuutta tulee pohtia ennen kaikkea toiminnallisesta näkökulmasta. Tämä vaatii toimintakulttuurin uudistamista ja siirtymistä työntekijäkeskeisestä ajattelusta seurakuntalaisten roolia korostavaan ajatteluun.

Toimitilojen kohdalla se voisi tarkoittaa esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisvastuun sekä avainten luovuttamista yhä enemmän seurakuntalaisille sekä käytettävyyden parantamista kiinnittämällä huomiota esteettömyyteen, valaistukseen, audiovisuaalisiin elementteihin ja tilan muunneltavuuteen.

Tulevaisuuskomitea kehottaa hyödyntämään toimintakulttuurin ja kirkkorakennusten uudistamisessa kansainvälisiä kokemuksia, sillä ne ovat osoittaneet että kirkkotilojen käytöllä voi olla ratkaiseva rooli yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja seurakuntien kasvussa.Oulunsalon seurakunnassa on kiinnitetty huomiota kirkkotilan monipuolisempaan käyttöön.

– Kirkossa on lastennurkkaus, joka toimii myös kirkkokahvitilana. Kirkossa voi pitää esimerkiksi lapsille ja nuorille suunnattuja toiminnallisia tilaisuuksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, monipuolisia musiikkitilaisuuksia, ryhmäkokoontumisia ja ylipäänsä kaikkea sitä mitä seurakunnan muissakin kiinteistöissä järjestetään, kirkkoherra Petri Satomaa kertoo.

– Kirkkoa voidaan muokata monipuoliseen käyttöön. Sisätilan muokkauksessa on tärkeä säilyttää tilan arkkitehtuuri ja kunnioittaa erityisesti vanhojen kirkkojen tyyliä. Museovirasto kyllä pitää siitä huolen, Satomaa jatkaa.

Kirkkojärjestys (2002/1202 § 2)  määrittelee: “Kun kirkko on vihitty, sitä saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Myös tulevaisuuskomitea kehottaa uudistamisen keskellä kiinnittämään huomiota pyhyyden tunteen säilyttämiseen.

Satomaan mukaan mahdollisuuksia kirkon monipuoliselle käytölle on paljon senkin jälkeen, kun on huomioitu tilan pyhyys.

– Kirkkoherra, kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvosto päättävät, mihin kirkkoa voidaan käyttää, Satomaa linjaa.Liedossa kirkon remonttia on suunniteltu jo useamman vuoden ajan. Remontin suunnittelun pohjaksi on marraskuusta 2016 lähtien kerätty seurakuntalaisten mielipiteitä siitä, miten kirkkotila voisi tulevaisuudessa palvella paremmin ja joustavammin monimuotoista jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämää. Liedon kirkon remontti on tapausesimerkkinä Outi Tukia-Takalan ylemmän pastoraalitutkinnon kehittämishankkeen raportissa Kirkkotilan monipuolinen käyttö.

Seurakuntalaisilta kysyttiin: Missä on alttarin paikka? Tarvitaanko alttarikaidetta? Missä polvistua? Voisivatko penkit olla liikuteltavissa? Miten ottaa huomioon lapset kirkossa? Missä urut parhaiten soivat? Mitkä ovat digitalisaation mahdollisuudet kirkkotilassa? Mikä on luovuttamatonta kotikirkossa? Mikä pitäisi olla toisin? Remontin on tarkoitus alkaa vuoden 2020 aikana.

Liedon seurakunnan kirkkoremonttihanke osuu aikaan, jolloin monissa seurakunnissa pohditaan kirkkotilojen muutostarpeita. On selvää, osasta kiinteistöistä joudutaan taloudellisten haasteiden vuoksi luopumaan ja toimintaa keskittämään yhä enemmän kirkkotiloihin.

Kirkon jäsenmäärä on ollut viime vuosina laskusuuntainen ja kirkko nähdään Tukia-Takalan mukaan yhä vahvemmin sijaisuskonnollisuuden näkökulmasta. Vaikka ihminen ei mieltäisi itseään uskonnolliseksi eikä osallistuisi kirkon järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin, voi hän silti kokea kirkon olemassaolon tärkeäksi ja esittää mielipiteitä kirkon sopivasta käytöstä.

Kuvituskuvat: Juhani Koskell ja Matias Partanen / Kirkon kuvapalvelu, Antti Bilund

Lähteet:

Kirkkotilan monipuolinen käyttö - Tapausesimerkkinä Liedon keskiaikaisen kirkon remontti

Kirkon tulevaisuustyö

Tunnisteet:


kirkko

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi