Torstai 19.9.2019
"
Jeesus sanoo: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Matt. 7:12

Kohti uudenlaisia ammatteja ja polveilevia työuria

Uutiset 10.5.2019 06:50 | Päivämies-verkkolehti


Eri alojen ammattilaiset eri puolilta Suomea kertovat ajatuksiaan nykyisestä ja tulevaisuuden työelämästä.
Haastateltavilta kysyttiin:

1. Mitä teet työksesi?
2. Mitä toivot työn antavan sinulle?
3. Minkälainen on hyvä työyhteisö?
4. Työelämässä voi tulla myös ristiriitatilanteita. Miten niistä selviää?
5. Miten arvelet työelämän muuttuvan tulevaisuudessa?Jari Miettinen, Espoo
 1. Työskentelen vientimiehenä.
 2. Elannon, tavoitteellista ja mielekästä tekemistä sekä tulevaisuudenmahdollisuuksia.
 3. Hyvä työyhteisö toimii samankaltaisten arvojen pohjalta avoimesti ja hyvässä yhteistyöhengessä, sparraa ja antaa tarvittaessa vertaistukea jopa työasioiden ulkopuolella.
 4. Ristiriitatilanteista selviää parhaiten keskustelemalla. Tilanteesta riippuen voi olla hyvä keskustella muiden uskovaisten kanssa ja kysellä mielipiteitä ja neuvoja.
 5. Työelämä muuttuu Suomessakin entistä enemmän henkiseksi työksi ja etenkin erilaiset palveluammatit tulevat yleistymään. Tieto-, tele- ja tekoälytekniikat sekä biologia kaikkine osa-alueineen kehittyvät, niin että syntyy paljon uusia mielenkiintoisia ammatteja ja työ- ja liiketoimintamahdolisuuksia. Elisa Lahtinen, Pori
 1. Toimin kätilönä.
 2. Ainutlaatuisia kohtaamisia naisten ja perheiden rinnalla kulkiessa elämän eri vaiheissa syntymästä kuolemaan. Työ on monipuolista ja siinä tarvitaan teoreettisen tiedon lisäksi kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekokykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Työssä korostuu hienotunteisuus ja tilanneherkkyys.
 3. Avoin, kannustava, tasa-arvoinen ja toiset huomioonottava. Hyvällä työpaikalla on hyvä yhteishenki.
 4. Esimiehen ja työnantajan johtamistaidot korostuvat ristiriitatilanteissa, mutta ratkaisujen löytymiseen tarvitaan koko työyhteisöä. Avoin ja rehellinen keskustelu asioista on kaikkien parhaaksi.
 5. Toivon, että tietokoneet/tekniikka eivät vie kaikkea aikaa varsinaisesta potilastyöstä. Lisäksi toivon, että henkilöstöresurssit pysyisivät realistisina suhteessa työn määrään. Toivon myös päättäjille viisautta synnytyssairaaloiden tulevaisuutta suunniteltaessa, jotta matka sairaalaan pysyisi inhimillisenä.Timo-Juhani Laurila, Vihti
 1. Olen Lapin käräjäoikeuden käräjätuomari, mutta nyt erityisasiantuntijana oikeusministeriössä.
 2. Toivon työstä tilaisuutta ideoida uutta ja kehittää yhteiskuntaa. Tuomarin tehtävässä pidin työn riippumattomuudesta ja siitä, että siinä pystyi omalla panoksellaan auttamaan ihmisiä sopimaan asioita.
 3. Hyvä työyhteisö on avoin ja tasapuolinen sekä kaikkia arvostava ja kannustava. Johdolla on iso vaikutus asioiden sujumisessa ja hyvän hengen luomisessa.
 4. Ristiriidan osapuolelle on tärkeää tulla kunnioittavasti ja tasapuolisesti kohdelluksi. Ristiriitatilanteen ulkopuolisia, mutta sen vaikutuksessa työtä tekeviä voi auttaa, jos tilannetta käsitellään avoimesti mm. huhujen vähentämiseksi.
 5. Digitalisaatio etenee. Työn sisältö voi monessa ammatissa muuttua, mutta tekijöitä tarvitaan edelleen. Tulevaisuuteen voi suhtautua rauhallisesti ja avoimin mielin uutta oppien.Vuokko Kangas, Oulunsalo
 1. Olen ammatiltani opettaja.
 2. Työ antaa iloa, ihmissuhteita, haasteita ja merkityksellisyyttä elämään sekä toimeentuloa.
 3. Huumori on tärkeää. Hyvän työyhteisön tunteekin siitä, että kaikki voivat hyvällä mielellä nauraa yhdessä, eikä kukaan tunne oloaan naurunalaiseksi. Omaa osaamistaan jaetaan toisille yhteisten arvojen saavuttamiseksi.
 4. Kaikki ei voi työpaikalla mennä oman mielen mukaan, mutta tärkeää on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi. Kannustetaan ja kehutaan toisia ja yritetään sietää ne asiat, joista tekisi mieli moittia. Ollaan armollisia toinen toisillemme niin kuin Jumalakin on meille armollinen.
 5. Työ tulee aina olemaan yksi tärkeä Jumalan antama lahja ja siunaus elämässä. Luulen, että nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on ihmisen perustarve, ja työn kautta moni tulevaisuudessakin tulee löytämään merkityksiä elämälleen, kunhan työ on sopusoinnussa omien arvojen kanssa.
Kuvat: haastateltavilta

Lue lisää 8.5.2019 ilmestyneestä Päivämiehestä

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi