Sunnuntai 18.8.2019
"
Jeesus sanoi: "Hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole." Luuk. 16:9

Emerituspiispa Huovinen toivoo keskustelua avioliiton merkityksestä

Uutiset 28.9.2014 07:07 | Päivämies-verkkolehti


Emerituspiispa Eero Huovinen antoi toukokuussa eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon, jossa hän arvioi avioliittolain muuttamista kannattavan lakialoitteen tavoitteita. Huovisen lausunto julkaistiin 22.9. Helsingin hiippakunnan verkkosivuilla.
Huovinen katsoo, että parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva aloite sisältää kaksi tavoitetta: sillä halutaan edistää tasa-arvoa ja muuttaa avioliittokäsitystä. Aloitteen mukaan samaa sukupuolta olevien tulisi voida solmia liitto, joka on oikeusvaikutuksiltaan sellainen kuin nykyinen miehen ja naisen välinen avioliitto. Toinen tavoite tähtää avioliittokäsityksen muuttamiseen siten, ettei avioliitto enää olisi sidottu solmijoiden sukupuoleen.
 
Tasa-arvosta
 
Aloitteen mukaan tasa-arvo ei toteudu, jos kahdella yhdenvertaisella instituutiolla on erilainen nimi, toisella parisuhde ja toisella avioliitto. Aloitteessa myös arvioidaan, että yhdenvertaisuus saattaa kyseenalaistua, jos erilaisissa liitoissa elävät joutuvat ilmaisemaan, millaisessa suhteessa he elävät.
 
– Vaikka samaa sukupuolta olevien suhteelle toivotaan julkista tunnustusta, samalla toivotaan oikeutta olla ilmaisematta suhteen luonnetta, Huovinen pohtii.
 
Huovisen mukaan avioliittoa arvostetaan sen yleisyyden ja pitkän historian vuoksi. Aloitteen mukaan myös samaa sukupuolta olevien parisuhdetta tulee voida kutsua avioliitoksi, jotta sama arvostus voisi koskea myös näitä suhteita. 
 
Huovisen mukaan tasa-arvotavoite nojaa yleisiin ihmisoikeuksiin ja perustuslakiin ja lain säännöksillä pitää tavoitella tasa-arvoa. Hän arvioi, että perimmältään on kysymys siitä, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan.

– Merkitseekö tasa-arvon toteuttaminen sitä, että ihmisten väliset eroavuudet jätetään huomiotta? Riittääkö subjektiivinen kokemus eriarvoisuudesta perusteeksi lakien muuttamiselle? Miten voitaisiin toimia niin, että ihmisten väliset tosiasialliset eroavuudet tunnustetaan, mutta niiden ei anneta estää perusoikeuksien toteutumista, hän kysyy.
 
Avioliittokäsityksestä
 
Huovisen mukaan on yllättävää, että avioliiton luonteesta ei ole viime aikoina juurikaan käyty periaatteellista ja julkista keskustelua. Hän ehdottaa, että ennen kuin lakialoitteeseen otetaan kantaa, laadittaisiin mahdollisimman avoin selvitys siitä, mitä avioliitolla on tarkoitettu ja mihin se perustuu. 

– Erilaisia avioliittokäsityksiä on kautta historian yhdistänyt ajatus avioliitosta miehen ja naisen välisenä suhteena, Huovinen toteaa.

Hän myös arvioi, että sukupuolten biologinen erilaisuus ja täydentyvyys ovat olleet ja ovat yhä edelleen ehto ihmissuvun jatkuvuudelle.

– Voisiko tässä olla myös perustelu sille, että yhteiskunta antaa avioliitolle erityisarvon, mutta pitää samalla huolen kaikkien suhteiden tasa-arvoisuudesta, hän kysyy.

Eero Huovinen on kirjoittanut samasta aiheesta myös Kanava-lehteen (6/2014). Sekä Huovisen lausunto että Kanava-lehden kirjoitus ovat luettavissa Helsingin hiippakunnan verkkosivuilta.
 
Huovisen lausunnosta on uutisoinut aiemmin Kotimaa24.fi.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio 
 

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi