Perjantai 24.5.2019
"
Maa, kohota Herralle riemuhuuto! Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa! Ylistäkää Herraa harpun sävelin, soittakaa ja laulakaa! Ps. 98:4-5

Emerituspiispa Huovinen toivoo keskustelua avioliiton merkityksestä

Uutiset 28.9.2014 07:07 | Päivämies-verkkolehti


Emerituspiispa Eero Huovinen antoi toukokuussa eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon, jossa hän arvioi avioliittolain muuttamista kannattavan lakialoitteen tavoitteita. Huovisen lausunto julkaistiin 22.9. Helsingin hiippakunnan verkkosivuilla.
Huovinen katsoo, että parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva aloite sisältää kaksi tavoitetta: sillä halutaan edistää tasa-arvoa ja muuttaa avioliittokäsitystä. Aloitteen mukaan samaa sukupuolta olevien tulisi voida solmia liitto, joka on oikeusvaikutuksiltaan sellainen kuin nykyinen miehen ja naisen välinen avioliitto. Toinen tavoite tähtää avioliittokäsityksen muuttamiseen siten, ettei avioliitto enää olisi sidottu solmijoiden sukupuoleen.
 
Tasa-arvosta
 
Aloitteen mukaan tasa-arvo ei toteudu, jos kahdella yhdenvertaisella instituutiolla on erilainen nimi, toisella parisuhde ja toisella avioliitto. Aloitteessa myös arvioidaan, että yhdenvertaisuus saattaa kyseenalaistua, jos erilaisissa liitoissa elävät joutuvat ilmaisemaan, millaisessa suhteessa he elävät.
 
– Vaikka samaa sukupuolta olevien suhteelle toivotaan julkista tunnustusta, samalla toivotaan oikeutta olla ilmaisematta suhteen luonnetta, Huovinen pohtii.
 
Huovisen mukaan avioliittoa arvostetaan sen yleisyyden ja pitkän historian vuoksi. Aloitteen mukaan myös samaa sukupuolta olevien parisuhdetta tulee voida kutsua avioliitoksi, jotta sama arvostus voisi koskea myös näitä suhteita. 
 
Huovisen mukaan tasa-arvotavoite nojaa yleisiin ihmisoikeuksiin ja perustuslakiin ja lain säännöksillä pitää tavoitella tasa-arvoa. Hän arvioi, että perimmältään on kysymys siitä, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan.

– Merkitseekö tasa-arvon toteuttaminen sitä, että ihmisten väliset eroavuudet jätetään huomiotta? Riittääkö subjektiivinen kokemus eriarvoisuudesta perusteeksi lakien muuttamiselle? Miten voitaisiin toimia niin, että ihmisten väliset tosiasialliset eroavuudet tunnustetaan, mutta niiden ei anneta estää perusoikeuksien toteutumista, hän kysyy.
 
Avioliittokäsityksestä
 
Huovisen mukaan on yllättävää, että avioliiton luonteesta ei ole viime aikoina juurikaan käyty periaatteellista ja julkista keskustelua. Hän ehdottaa, että ennen kuin lakialoitteeseen otetaan kantaa, laadittaisiin mahdollisimman avoin selvitys siitä, mitä avioliitolla on tarkoitettu ja mihin se perustuu. 

– Erilaisia avioliittokäsityksiä on kautta historian yhdistänyt ajatus avioliitosta miehen ja naisen välisenä suhteena, Huovinen toteaa.

Hän myös arvioi, että sukupuolten biologinen erilaisuus ja täydentyvyys ovat olleet ja ovat yhä edelleen ehto ihmissuvun jatkuvuudelle.

– Voisiko tässä olla myös perustelu sille, että yhteiskunta antaa avioliitolle erityisarvon, mutta pitää samalla huolen kaikkien suhteiden tasa-arvoisuudesta, hän kysyy.

Eero Huovinen on kirjoittanut samasta aiheesta myös Kanava-lehteen (6/2014). Sekä Huovisen lausunto että Kanava-lehden kirjoitus ovat luettavissa Helsingin hiippakunnan verkkosivuilta.
 
Huovisen lausunnosta on uutisoinut aiemmin Kotimaa24.fi.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio 
 

Lisää aiheesta:

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi