Lauantai 19.1.2019
"
Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Hepr. 13:7

Laulukirjauudistuksen tiedotustilaisuus: Rauhanyhdistysten palaute otetaan huomioon

Uutiset 6.10.2014 06:33 | Ari-Pekka Palola


Limingan rauhanyhdistyksellä järjestettiin 27.9. tiedotustilaisuus, johon oli kutsuttu laulukirjauudistuksen yhdyshenkilöitä rauhanyhdistyksistä. SRK:n valmistelema Siionin laulut -kokoelman uudistus on edennyt viimeistelyvaiheeseen: parhaillaan tehdään muutoksia rauhanyhdistyksistä tulleen palautteen perusteella. Tilaisuudessa kerrottiin muun muassa pääpiirteitä palautteen sisällöstä.
Tilaisuudessa laulukirjatoimikunnan sihteeri Ari-Pekka Palola antoi tilannekatsauksen ja palautti mieleen uudistuksen lähtökohdat. Tämän jälkeen oli vuorossa keskustelu, jota johti Hannu Niemelä.

Palola kertoi, että Siionin laulut -kokoelmaa on sen satavuotisen historian aikana uudistettu toistuvasti. Nykyisistä 252 laulusta vain 67 on ollut mukana alusta lähtien, kun taas 114 laulua on tullut laulukirjaan edellisessä uudistuksessa vuonna 1976. Useimpien laulujen sanoituksia ja sävelmiä on muutettu jo aiemmin. Moniin lauluihin on lisätty ajatuksia, joita niissä ei ole alun perin ollut. Jotkut tuntemamme laulut ovat itse asiassa yhdistelmiä useista alkuteksteistä.

Kun nykyistä uudistustyötä aloitettiin, SRK:n johtokunta antoi tehtäväksi uudistaa laulut kieleltään ymmärrettäviksi, poistaa käyttämättömät laulut, etsiä uusia lauluja uusista aiheista ja uudistaa laulukirjan aihepiirijako. Työn alkuvaiheessa laulukirjatoimikunta, palauteryhmä ja konsultointiryhmä laativat yhdessä laulukirjauudistuksen tavoitteet, jotka SRK:n johtokunta ja vuosikokous ovat hyväksyneet.

Tämän vuoden alussa rauhanyhdistyksille lähetettiin palautekysely, jossa pyydettiin arvioimaan laulukohtaisesti, miten nämä tavoitteet ovat laulukirjaehdotuksessa toteutuneet.

Suuria laulukohtaisia eroja

Palautetta antoi 115 rauhanyhdistystä. Saadussa palautteessa on suuria laulukohtaisia eroja. Eniten on kritisoitu tuttujen ja paljon käytettyjen laulujen muuttamista, kun taas valtaosa palautteen antajista on valmiita hyväksymään suuriakin muutoksia vähän käytettyihin lauluihin.

Palaute kuitenkin hajautuu voimakkaasti, niin että samasta laulusta saattaa olla runsaasti sekä myönteisiä että kielteisiä arvioita. Monien laulujen palautteesta löytyvät jopa vastakkaiset ääripäät. Kaikkia yksittäisiä toivomuksia on mahdotonta ottaa huomioon. Siksi on tärkeintä pyrkiä laulukohtaisesti hahmottamaan, mikä on kristillisyyden enemmistön näkemys tästä laulusta.

Kyselyn perusteella enemmistö on valmis hyväksymään sellaisenaan pääosan eli 244 laulukirjaehdotuksen 362 laulusta. Muutoksia kaivataan 46 laulun tekstiin ja 26 laulun sävelmään. Muutamat ehdotukseen sisältyvät laulut on arvioitu tarpeettomiksi. 

Kokonaisuutena kysely osoittaa, mihin lauluihin ja mihin kohtiin niissä on tarpeen kiinnittää huomiota lopullista laulukirjaa työstettäessä.

Muutoksia enemmistön toivomusten mukaisesti

Palauteryhmä käy palautteen huolellisesti läpi laulu laululta ja arvioi sen perusteella, mihin lauluihin tarvitaan muutoksia ja millaisia muutoksia niihin tehdään. Lähtökohtana arvioinnissa on, että silloin kun yli 50 % vastaajista on valmis hyväksymään ehdotuksen sellaisenaan, siihen tehdään muutoksia vain painavista syistä. Toisaalta yksittäisetkin hyvin perustellut kommentit saattavat johtaa muutoksiin. Laulukirjatoimikunta toteuttaa muutokset palauteryhmän arvion pohjalta.

Palauteryhmä ja laulukirjatoimikunta ovat tähän mennessä ehtineet käydä läpi 47 laulua. Niistä 14 on säilytetty laulukirjaehdotuksen muodossa, kun taas 33 lauluun on tehty muutoksia palautteen perusteella. Esimerkiksi lauluihin ”Kun kutsumuskellomme kerran vain soi” ja ”On luotu mulle koti taivainen” on palautettu tutut alkusanat ja muita tuttuja ilmaisuja. Muutamia lauluja, kuten ”Nouse jo, pilvi verinen” ja ”Oi Jumalani, iloitsen”, on palautettu pääosin nykyiseen sanamuotoon pienin kielellisin korjauksin.

Toisaalta on myös lauluja, joissa enemmistön toivomusta ei ole mahdollista ottaa huomioon. Esimerkiksi lauluun ”On lapsonen lähtenyt matkalle maan” toivottiin yleisesti sanamuotoa ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie”. Toivojat eivät olleet hahmottaneet, että kyseessä on Niilo Rauhalan teksti, joka ei perustu Immi Hellénin lauluun, vaikka sävelmä onkin sama. Nykyistä sanoitusta on ollut tarpeen muuttaa sen vuoksi, että sanamuoto ”Tie lapsosen kulkee nyt korvessa maan” (Sl. 225) luo mielleyhtymän Hellénin tekstiin. Palauteryhmä pitää tämän Rauhalan sanoittaman laulun kohdalla välttämättömänä pitäytyä uudistetussa muodossa.

Mitä kielikuvat tarkoittavat

Keskustelussa rauhanyhdistysten edustajat kuvailivat palauteprosessia työlääksi mutta antoisaksi. Monien laulujen kohdalla joutui ensimmäistä kertaa miettimään, mistä mikin kielikuva on peräisin ja mitä ne itse asiassa tarkoittavat. Tämän vuoksi pidettiin hyvänä sitä, että laulukirjaehdotuksessa on runsaasti raamattuviitteitä. Erityisesti palauteryhmien nuoremmat jäsenet olivat kokeneet uudistetut sanamuodot aiempia henkilökohtaisemmiksi: ne peilasivat omaa uskoa tässä ajassa.

Useat puheenvuorojen käyttäjät kiittelivät laulukirjaehdotuksen monipuolisuutta. Todettiin, että kaikkien Siionin laulujen ei tarvitse olla luonteeltaan seuralauluja. Kristillisyytemme toiminta on nykyisin monipuolista, ja eri tilaisuuksissa tarvitaan erilaisia lauluja. Kristityissä kodeissa on myös paljon juhlia, ja niihin sopivia lauluja on hyvä löytyä laulukirjasta.

Työ jatkuu

Palautteen käsittely ja laulujen työstäminen sen perusteella on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusi laulukirja voitaisiin tuoda SRK:n vuosikokouksen käsiteltäväksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Vaasan suviseurojen yhteydessä ensi kesänä. 

Laulukirjatoimikunnan ja palauteryhmän jäsenet muistuttivat, että uudistustyön tavoitteena on laulukirja, jonka äärellä nykyiset ja tulevatkin sukupolvet voivat rakentua uskossa.

Kuva: Matias Haaraniemi

Tunnisteet:


laulukirjauudistus

Lisää aiheesta:

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi