Perjantai 18.10.2019
"
Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin. Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. Ps. 119:97-98

Tutkimus lestadiolaisuuden verkostoista – tavoitteena purkaa ennakkoluuloja

Uutiset 19.2.2015 06:18 | Hanna Kallunki
Viime vuonna Emil Aaltosen säätiö myönsi 210 000 euron projektiapurahan Lapin yliopiston tutkimusryhmälle, joka alkaa tutkia lestadiolaisuuden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia verkostoja. Tutkimusryhmän johtaja YTT Tapio Nykänen katsoo, että myös uskonnollisesti perusteltuja valtarakenteita on voitava arvioida kriittisesti.
Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot -tutkimushanke toteutetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuosina 2015–2018.
 
Lapin yliopiston verkkosivuilla kerrotaan, että hankkeessa selvitetään, missä lestadiolaisten verkostot vaikuttavat ja mikä merkitys niillä on herätysliikkeen lisäksi yhteiskunnan ja valtion näkökulmasta. Projektin osahankkeissa tutkitaan muun muassa lestadiolaista liike-elämää, talkootyötä ja lestadiolaisten naisten muodostamien verkostojen yhteiskunnallista merkitystä.
 
Millaista lähdeaineistoa tutkijat käyttävät? Nykänen kertoo, että voi vastata kysymykseen vain omalta osaltaan.
 
– Tarkoitukseni on haastatella henkilöitä, joilla on omakohtaista tietoa kunnallispolitiikan ja vanhoillislestadiolaisuuden rajapinnoista. En kuitenkaan halua yksilöidä heitä edes ryhmänä liian tarkasti tässä vaiheessa, jotteivät haastateltavien anonymiteetti ja tutkimuksen edellytykset vaarantuisi, Nykänen sanoo.
 
Tarkoituksena purkaa ennakkoluuloja
 
”Tutkimuksen tavoitteena on sekä syventää ymmärrystä Suomen suurimman herätysliikkeen yhteiskunnallisesta merkityksestä että purkaa liikkeeseen liittyviä ennakkoluuloja”, kerrotaan Lapin yliopiston verkkosivuilla.
 
Nykäsen mukaan lestadiolaisuuteen on liitetty monia stereotypioita.
 
– Monessa tapauksessa lestadiolaiset ovat saaneet antaa julkiset kasvot yhteiskunnalliselle taantumukselle, naisen alistetulle asemalle, henkiselle väkivallalle ja oletetuille hyvä veli-verkostoille, joiden ajatellaan vaikuttavan esimerkiksi lestadiolaisalueiden kunnallispolitiikassa ja yrityselämässä, hän sanoo.
 
Tutkimushankkeen tarkoituksena on piirtää näitä stereotypioita vivahteikkaampaa kuvaa lestadiolaisten yhteiskunnallisten verkostojen tosiasiallisesta roolista, Nykänen kertoo.
 
– Tarkoituksemme ei ole sen paremmin vähätellä kuin liioitella verkostojen merkitystä vaan luoda tasapuolisuuteen ja todenmukaisuuteen pyrkivää kuvaa lestadiolaisuuden taloudellisesta ja poliittisesta roolista suomalaisessa yhteiskunnassa, Nykänen sanoo.
 
Eettisiä näkökulmia
 
Hankkeessa on kyse yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, joka kohdistuu uskonnolliseen yhteisöön. Nykäsen mukaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen liittyy aina eettisiä ulottuvuuksia, kuten tutkimuskohteen kunnioittaminen ja pyrkimys objektiiviseen aineiston käsittelyyn ja keräämiseen.
 
– Lisäksi uskontoja koskeviin tutkimuksiin liittyy monia erityiskysymyksiä, joista yksi tärkeimmistä on keskustelu yksilön ja ryhmän oikeuksien suhteesta. Lähtökohtaisesti jokaisen yksilön uskonnollista vakaumusta ja erilaisia elämäntapoja on kunnioitettava.
 
Yksilöiden vakaumuksen lisäksi myöskään uskonnon yhteisöllisiä ulottuvuuksia ei Nykäsen mukaan tule pilkata tai herjata, koska niillä on aitoa merkitystä yksilöille. Hän kuitenkin katsoo, että uskonnollisesti perusteltuihin ja ongelmallisiksi koettuihin valtarakenteisiin on suhtauduttava analyyttisesti ja kriittisesti niin kuin muihinkin yhteiskunnallisiin käytäntöihin; tämä ei merkitse samaa kuin pilkkaaminen.
 
– Usein kyse on hyvistä tavoista ja siitä, miten asiat esitetään, hän sanoo.
 
Tutkimus osa pohjoisen kulttuurin kartoitusta
 
Nykänen näkee tutkimuksen palvelevan pohjoisen kulttuurin historian ja nykypäivän kartoittamista ja ymmärtämistä.
 
– Vanhoillislestadiolaisuus on Suomen suurin herätysliike, joka on vahvasti elinvoimainen ja jolla on huomattavaa vaikutusta paitsi liikkeen jäseniin myös erityisesti Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kulttuuriseen ja hengelliseen ilmapiiriin laajemmin.
 
Hän sanoo tutkimusryhmän ottavan mielellään vastaan palautetta heidän pyrkimyksistään ja tulkinnoistaan.
 
– Omassa tutkimushistoriassani monet kiinnostavimmista oivalluksista ovat syntyneet nimenomaan monissa avoimissa vuoropuheluissa vanhoillislestadiolaisten ihmisten kanssa, Nykänen sanoo.


Kuva: Irma Varrio

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi