Keskiviikko 19.6.2019
"
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Room. 11:33

Tutkimus lestadiolaisuuden verkostoista – tavoitteena purkaa ennakkoluuloja

Uutiset 19.2.2015 06:18 | Hanna Kallunki
Viime vuonna Emil Aaltosen säätiö myönsi 210 000 euron projektiapurahan Lapin yliopiston tutkimusryhmälle, joka alkaa tutkia lestadiolaisuuden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia verkostoja. Tutkimusryhmän johtaja YTT Tapio Nykänen katsoo, että myös uskonnollisesti perusteltuja valtarakenteita on voitava arvioida kriittisesti.
Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot -tutkimushanke toteutetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuosina 2015–2018.
 
Lapin yliopiston verkkosivuilla kerrotaan, että hankkeessa selvitetään, missä lestadiolaisten verkostot vaikuttavat ja mikä merkitys niillä on herätysliikkeen lisäksi yhteiskunnan ja valtion näkökulmasta. Projektin osahankkeissa tutkitaan muun muassa lestadiolaista liike-elämää, talkootyötä ja lestadiolaisten naisten muodostamien verkostojen yhteiskunnallista merkitystä.
 
Millaista lähdeaineistoa tutkijat käyttävät? Nykänen kertoo, että voi vastata kysymykseen vain omalta osaltaan.
 
– Tarkoitukseni on haastatella henkilöitä, joilla on omakohtaista tietoa kunnallispolitiikan ja vanhoillislestadiolaisuuden rajapinnoista. En kuitenkaan halua yksilöidä heitä edes ryhmänä liian tarkasti tässä vaiheessa, jotteivät haastateltavien anonymiteetti ja tutkimuksen edellytykset vaarantuisi, Nykänen sanoo.
 
Tarkoituksena purkaa ennakkoluuloja
 
”Tutkimuksen tavoitteena on sekä syventää ymmärrystä Suomen suurimman herätysliikkeen yhteiskunnallisesta merkityksestä että purkaa liikkeeseen liittyviä ennakkoluuloja”, kerrotaan Lapin yliopiston verkkosivuilla.
 
Nykäsen mukaan lestadiolaisuuteen on liitetty monia stereotypioita.
 
– Monessa tapauksessa lestadiolaiset ovat saaneet antaa julkiset kasvot yhteiskunnalliselle taantumukselle, naisen alistetulle asemalle, henkiselle väkivallalle ja oletetuille hyvä veli-verkostoille, joiden ajatellaan vaikuttavan esimerkiksi lestadiolaisalueiden kunnallispolitiikassa ja yrityselämässä, hän sanoo.
 
Tutkimushankkeen tarkoituksena on piirtää näitä stereotypioita vivahteikkaampaa kuvaa lestadiolaisten yhteiskunnallisten verkostojen tosiasiallisesta roolista, Nykänen kertoo.
 
– Tarkoituksemme ei ole sen paremmin vähätellä kuin liioitella verkostojen merkitystä vaan luoda tasapuolisuuteen ja todenmukaisuuteen pyrkivää kuvaa lestadiolaisuuden taloudellisesta ja poliittisesta roolista suomalaisessa yhteiskunnassa, Nykänen sanoo.
 
Eettisiä näkökulmia
 
Hankkeessa on kyse yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, joka kohdistuu uskonnolliseen yhteisöön. Nykäsen mukaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen liittyy aina eettisiä ulottuvuuksia, kuten tutkimuskohteen kunnioittaminen ja pyrkimys objektiiviseen aineiston käsittelyyn ja keräämiseen.
 
– Lisäksi uskontoja koskeviin tutkimuksiin liittyy monia erityiskysymyksiä, joista yksi tärkeimmistä on keskustelu yksilön ja ryhmän oikeuksien suhteesta. Lähtökohtaisesti jokaisen yksilön uskonnollista vakaumusta ja erilaisia elämäntapoja on kunnioitettava.
 
Yksilöiden vakaumuksen lisäksi myöskään uskonnon yhteisöllisiä ulottuvuuksia ei Nykäsen mukaan tule pilkata tai herjata, koska niillä on aitoa merkitystä yksilöille. Hän kuitenkin katsoo, että uskonnollisesti perusteltuihin ja ongelmallisiksi koettuihin valtarakenteisiin on suhtauduttava analyyttisesti ja kriittisesti niin kuin muihinkin yhteiskunnallisiin käytäntöihin; tämä ei merkitse samaa kuin pilkkaaminen.
 
– Usein kyse on hyvistä tavoista ja siitä, miten asiat esitetään, hän sanoo.
 
Tutkimus osa pohjoisen kulttuurin kartoitusta
 
Nykänen näkee tutkimuksen palvelevan pohjoisen kulttuurin historian ja nykypäivän kartoittamista ja ymmärtämistä.
 
– Vanhoillislestadiolaisuus on Suomen suurin herätysliike, joka on vahvasti elinvoimainen ja jolla on huomattavaa vaikutusta paitsi liikkeen jäseniin myös erityisesti Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kulttuuriseen ja hengelliseen ilmapiiriin laajemmin.
 
Hän sanoo tutkimusryhmän ottavan mielellään vastaan palautetta heidän pyrkimyksistään ja tulkinnoistaan.
 
– Omassa tutkimushistoriassani monet kiinnostavimmista oivalluksista ovat syntyneet nimenomaan monissa avoimissa vuoropuheluissa vanhoillislestadiolaisten ihmisten kanssa, Nykänen sanoo.


Kuva: Irma Varrio

Lisää aiheesta:

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi