Maanantai 23.9.2019
"
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Ps. 92:2

Arkkipiispa puhui puoluejohtajien arvokeskustelussa kirkon roolista yhteiskunnassa

Uutiset 27.2.2015 11:10 | Päivämies-verkkolehti
Kirkko kutsui puolueiden puheenjohtajat Helsingin tuomiokirkon kryptaan 26.2. keskustelemaan eduskuntavaalien alla arvoista. Puoluejohtajilta kysyttiin näkemyksiä yhteiskunnan vastuunjaosta, kehitysyhteistyöstä sekä uskonnonvapaudesta. Arkkipiispa Kari Mäkinen puhui muun muassa kirkon roolista yhteiskunnassa.
Mukana Kirkon arvoillassa olivat puheenjohtajat Paavo Arhinmäki (vas.), Carl Haglund (Rkp), Ville Niinistö (vihr.), Antti Rinne (sd), Päivi Räsänen (kd) ja Alexander Stubb (kok) sekä varapuheenjohtajat Jussi Niinistö (ps.) ja Annika Saarikko (kesk.).

Kenellä on suurin vastuu ihmisen hyvinvoinnista? Annika Saarikko linjasi, että kahtiajako yksilön ja yhteiskunnan vastuuseen ei riitä.

– Kaikkein olennaisin on lähimmäisen vastuu, sitä pitäisi peräänkuuluttaa.

Saarikon mukaan lähimmäisenvastuun timanttisin käytännön esimerkki ovat omaishoitajat.

Päivi Räsänen korosti ihmisten luontaisia sosiaalisia verkostoja ja perheiden suurta vastuuta. Antti Rinteen mukaan hyvinvoinnissa lähtökohtana pitää olla viime kädessä yhteiskunnan takaama perustoimeentulo ja terveydenhoito.

Carl Haglundin mielestä julkinen sektori ei koskaan voi olla lähimmäinen. Paavo Arhinmäki puolestaan muistutti, että yhteisön ja ystävien verkosto ei toimi niiden kohdalla, jotka kärsivät yksinäisyydestä.

Kirkon tehtävä on edustaa uskon ulottuvuutta

Arkkipiispa Kari Mäkinen puhui, että kirkon rooli yhteiskunnassa on ensisijaisesti edustaa pyhää, uskon ulottuvuutta ja sitä, että käydään vuoropuhelua Jumalan kanssa.

– Ajattelen, että tällä seikalla ja tällä roolilla on myöskin yhteiskunnallista merkitystä.

Mäkinen totesi, että ilman tätä uskon ulottuvuutta yhteiskunta olisi pelottavan yksiulotteinen. 

Arkkipiispan mukaan kirkolla ei ole erityisiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, vaan ne on ratkaistava yhdessä luonnollisen moraalitajun ja terveen järjen pohjalta. Hän totesi, että suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa ratkaisevaa on ollut eettinen ja inhimillinen kantovoima.

– Tämä on mahdollista kiteyttää kultaiseen sääntöön: Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.

Mäkisen mukaan kultainen sääntö kertoo siitä, mihin hyvä elämä perustuu. 

Lisää kehitysyhteistyötä, uskonnot näkyvät riittävästi

Suomen tavoite kehitysyhteistyön määrärahojen nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta ei ole toteutunut. Puoluejohtajat olivat pääosin yhtä mieltä siitä, että tavoitteesta tulisi pitää kiinni. 

Keskustelun kolmantena suurena teemana oli uskonnonvapaus. Alexander Stubb totesi, että rajanveto sananvapauden ja uskonnonvapauden välillä on ristiriitatilanteissa vaikeaa.

– Mennään sananvapaus edellä, mutta sananvapauteen kuuluu aina vastuu, arvokkuus ja terve järki, Stubb muotoili.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo kysyi puoluejohtajilta, pitäisikö uskonnon näkyä nykyistä vähemmän vai nykyistä enemmän. Poliitikot olivat sitä mieltä, että nykyinen tilanne uskonnon ja hengellisyyden näkymisestä suomalaisessa julkisessa tilassa on pääosin hyvä, mutta tilaa tulisi tehdä monipuolisemmin kaikille uskonnoille.


Arvoillan videointi on nähtävissä YouTubessa. Twitterissä keskustelua aiheesta on käyty tunnuksella #arvoilta.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi