JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

En­sim­mäi­set klik­ka­si­vat it­sen­sä re­surs­si­pank­kiin

Pohjola Eeva
Uutiset
22.11.2018 6.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181122060700

SRK:n (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) pe­rus­ta­ma re­surs­si­pank­ki on avat­tu. Re­surs­si­pank­ki on link­ki va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jän ja apu­kä­sien tar­vit­si­jan vä­lil­lä: sen kaut­ta esi­mer­kik­si per­heet voi­vat saa­da it­sel­leen ti­la­päis­tä las­ten­hoi­to­a­pua.

Re­surs­si­pank­ki ko­ko­aa hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat val­mii­ta te­ke­mään va­paa­eh­tois­työ­tä. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten vas­tuu­hen­ki­löt hyö­dyn­tä­vät sit­ten tie­to­ja eri­lais­ten teh­tä­vien eteen­päin tar­jo­a­mi­seen per­heil­le ja muil­le apua ha­ke­vil­le.

Mu­kaan näp­pä­räs­ti pu­he­li­mel­la

– En­sim­mäi­set re­surs­si­pank­kiin il­moit­tau­tu­jat oli­vat Reis­jär­ven opis­tol­la jär­jes­te­tyl­lä rip­pi­kou­lun hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tus­kurs­sil­la, ker­too SRK:n per­he­työn asi­an­tun­ti­ja Pek­ka Kai­nua.

Re­surs­si­pank­kiin voi­vat il­moit­tau­tua rip­pi­kou­lun käy­neet nuo­ret. Kun hen­ki­lö il­moit­tau­tuu re­surs­si­pank­kiin, hän il­moit­taa ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä eri­lai­siin va­paa­eh­tois­työn teh­tä­viin ku­ten las­ten­hoi­toon.

– Il­moit­tau­tu­mi­nen on no­pe­aa ja help­poa. Sil­lä il­moit­taa ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta se ei sido mi­hin­kään yk­sit­täi­seen työ­teh­tä­vään, Pek­ka Kai­nua sel­ven­tää.

Avu­nan­to hel­pok­si

– Vii­me vuo­si­na on kes­kus­tel­tu pal­jon per­hei­den jak­sa­mi­ses­ta niin kris­til­li­syy­den pii­ris­sä kuin ylei­ses­ti­kin, Kai­nua ker­too.

Re­surs­si­pan­kin ta­voi­te on hel­pot­taa ti­la­päi­sen las­ten­hoi­ta­jan löy­ty­mis­tä.

– Täl­lai­nen ti­lan­ne voi kos­ket­taa eri­tyi­ses­ti hei­tä, joil­la ei asu su­kua lä­hel­lä tai jot­ka ovat vas­ta muut­ta­neet uu­del­le paik­ka­kun­nal­le.

Las­ten­hoi­don li­säk­si re­surs­si­pan­kin kaut­ta voi il­moit­taa kiin­nos­tuk­sen­sa van­hus­ten luo­na vie­rai­le­mi­seen, oman alu­een­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­vuo­roi­hin tai rip­pi­kou­lun isos­toi­min­taan.

Työn­te­koa aut­ta­mi­sen ha­lus­ta

Re­surs­si­pan­kin taus­tal­la työs­ken­te­le­vä Kai­nua se­lit­tää tar­jot­ta­van työn ole­van luon­teel­taan va­paa­eh­tois­työ­tä.

– Suu­rim­pa­na palk­ki­o­na työs­tä on aut­ta­mi­ses­ta saa­tu hyvä mie­li.

Osas­ta teh­tä­vis­tä mak­se­taan kui­ten­kin ra­hal­li­nen palk­kio, jon­ka suu­ruus­luok­ka on rin­nas­tei­nen rip­pi­kou­lui­so­sen palk­ki­oon.

Tu­tus­tu re­surs­si­pank­kiin ja kat­so ani­maa­tio sen toi­min­nas­ta tääl­tä.

Kuva: Ju­ha­ni Oja­leh­to

EevaPohjola
11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys