JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Eri­tyis­lin­jat jat­ku­vat Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­sis­sä opis­tois­sa

Uutiset
20.3.2021 7.45

Juttua muokattu:

19.3. 16:07
2021031916072820210320074500

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt lak­kaut­taa Eri­tyi­sop­pi­jan opis­to­vuo­si -lin­jan Jäm­sän Kris­til­li­ses­tä Kan­sa­no­pis­tos­ta 1.8.2021 al­ka­en.

Yh­des­sä Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton ja Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton kans­sa tee­te­tyn sel­vi­tyk­sen mu­kaan kaik­kiin kol­meen opis­toon ei rii­tä tar­peek­si ha­ki­joi­ta eri­tyis­lin­jal­le. Jäm­sän eri­tyis­lin­jan lak­kaut­ta­mi­sel­la ha­lu­taan taa­ta eri­tyis­lin­jo­jen opis­ke­li­joi­den riit­tä­vyys Ra­nu­al­le ja Reis­jär­vel­le.

Eri­tyis­lin­jan lak­kaut­ta­mi­ses­ta joh­tu­en Jäm­säs­sä käyn­nis­tet­tiin yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut lin­jan va­ki­tuis­ten työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Neu­vot­te­lut su­jui­vat hy­väs­sä yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä. Kos­ka opis­tol­la ei ol­lut tar­jo­ta vas­taa­vaa työ­tä, opis­ton joh­to­kun­ta päät­ti ir­ti­sa­noa lin­jaa var­ten pal­ka­tut työn­te­ki­jät.

Jat­kos­sa eri­tyis­ryh­miin kuu­lu­vat py­ri­tään Jäm­säs­sä ot­ta­maan huo­mi­oon jär­jes­tä­mäl­lä heil­le ly­hyt­kurs­si­toi­min­taa. Myös eri­tyis­ryh­män rip­pi­kou­lu on suun­nit­teil­la ke­säl­le 2021.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys