JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Esi­ru­kous­pal­ve­lu jäl­leen tar­jol­la Su­vi­seu­rois­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.6.2019 6.55

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444220190627065500

Su­vi­seu­ra­tel­tan sa­kas­tin lä­hei­syy­des­sä on esi­ru­kous­pyyn­nön jät­tä­mis­tä var­ten eri­tyi­nen tila. Esi­ru­kouk­sen pyy­tä­jä voi myös kes­kus­tel­la vas­taa­not­ta­jien kans­sa.

Esi­ru­kous­pal­ve­lu toi­mit­taa koos­teen esi­ru­kous­pyyn­nöis­tä pu­hu­jil­le. Esi­ru­kous­ten esit­tä­mi­ses­sä ote­taan en­tis­tä enem­män huo­mi­oon nii­den pi­tuus, jot­ta seu­ra­pu­hee­seen jää riit­tä­väs­ti ai­kaa.

Kaik­ki pyyn­nöt huo­mi­oi­daan esi­ru­kouk­sis­sa, mut­ta nii­den si­säl­tö ker­ro­taan ylei­sem­mäl­lä ta­sol­la. Näin suo­ja­taan myös hen­ki­löi­den yk­si­löl­li­syyt­tä.

Moni saa esi­ru­kouk­sis­ta ver­tais­tu­kea. Raa­mat­tu ke­hot­taa ano­maan, ru­koi­le­maan, pi­tä­mään esi­ru­kouk­sia ja kiit­tä­mään kaik­kien ih­mis­ten puo­les­ta. Näin teki Je­ru­sa­le­min seu­ra­kun­ta­kin, kun he ru­koi­li­vat van­keu­des­sa ole­van Pie­ta­rin puo­les­ta.

Esi­ru­kous kuu­luu kris­ti­tyn ru­kou­se­lä­mään. Ru­kous on suu­ri lah­ja, jos­sa saam­me lä­hes­tyä Ju­ma­laa. Seu­ra­kan­sa ha­lu­aa tu­kea vai­keis­sa ti­lan­teis­sa elä­viä lä­him­mäi­siä. Jaa­kob sa­noo: "Van­hurs­kaan ru­kous on voi­mal­li­nen ja saa pal­jon ai­kaan" (Jaak. 5:16). Yh­ty­es­säm­me ru­kouk­seen voim­me ko­kea ru­kouk­sen vah­vis­ta­van voi­man.

Ku­vi­tus­ku­va: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys