JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jouluseimet ilahduttavat Helsingin keskustan kulkijoita tänäkin vuonna

Uutiset
24.11.2022 6.00

Juttua muokattu:

23.11. 12:27
2022112312273320221124060000
Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Kirk­ko Hel­sin­gis­sä

Pe­rin­tei­nen Hel­sin­gin jou­lu­sei­met -ta­pah­tu­ma avat­tiin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa 19.─20. mar­ras­kuu­ta. Sei­mi­näyt­te­ly tuo omal­la hil­jai­sel­la ta­val­laan Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­lan osak­si hel­sin­ki­läis­tä jou­lut­ra­di­ti­o­ta.

Kes­kus­tas­sa sei­miä on kym­me­nes­sä eri pai­kas­sa. Sei­mel­tä toi­sel­le voi teh­dä vaik­ka pie­nen va­el­luk­sen. Alek­san­te­rin­ka­dun tie­noil­la sei­men ik­ku­nal­leen aset­te­le­vat Stock­mann, Ase­man kel­lon kak­si lii­ket­tä, Fa­zer, Nor­dea ja Cafe En­gel. Nii­den li­säk­si sei­miä voi ihail­la Tuo­mi­o­kir­kos­sa, Kir­kon ta­los­sa, Ete­lä­ran­ta 8, sekä Us­pens­kin ka­ted­raa­lis­sa ja Py­hän Hen­ri­kin ka­ted­raa­lis­sa. Sei­miä on esil­lä kir­kois­sa myös muu­al­la päin kau­pun­kia, ai­na­kin Kan­nel­mä­en ja Paa­va­lin seu­ra­kun­nis­sa sekä Töö­lös­sä Ca­ri­tak­sen ik­ku­nas­sa, Kuu­si­tie 6.

Kir­kon ta­lon sei­men eri­koi­suu­te­na on, et­tä se on val­mis­tet­tu kier­rä­te­tys­tä me­tal­lis­ta. Esi­mer­kik­si sen kaik­ki kas­vot ovat van­ho­ja lu­si­koi­ta, jois­ta voi näh­dä myös oman ku­van­sa hei­jas­tuk­se­na. Tai­de­te­ok­sen puu on syn­ty­nyt mo­pon ket­ju­suo­jis­ta. Syli-ni­mi­sen sei­men on ra­ken­ta­nut tai­tei­li­ja Juha Luo­des­lam­pi.

Sei­mi­a­se­tel­mat liit­ty­vät olen­nai­ses­ti lu­te­ri­lai­seen ja ka­to­li­seen pe­rin­tee­seen. Or­to­dok­sit ovat mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa pe­rin­tei­sel­lä Us­pens­kin ka­ted­raa­lin Kris­tuk­sen syn­ty­mä -iko­nil­la sekä Pirk­ko Kuok­ka­sen maa­laa­mil­la jou­lu­ai­hei­sil­la iko­neil­la, jot­ka ovat näh­tä­vil­lä Stock­man­nin Man­ner­hei­min­tien si­sään­käyn­nin luo­na.

24. ker­ran jär­jes­tet­tä­vän Hel­sin­gin jou­lu­sei­met -ta­pah­tu­man tä­män­vuo­ti­nen tee­ma on Kat­so las­ta.

─ Koko jou­lu­ker­to­muk­sen ydin kät­key­tyy pie­neen vas­ta­syn­ty­nee­seen lap­seen, Jee­sus-lap­seen, joka nuk­kuu eläin­ten ruo­ka­kau­ka­los­sa ja ojen­taa siel­tä kä­ten­sä jo­kais­ta ih­mis­tä koh­ti. Sen ää­rel­lä saam­me eläy­tyä ja ih­me­tel­lä ker­to­muk­sen mit­ta­kaa­vaa, mo­ni­nai­suut­ta, yk­si­tyis­koh­tia, vä­ri­sä­vy­jä ja mel­kein­pä ais­tia sen tuok­su­ja, sa­noo Hel­sin­gin seu­ra­kun­tien var­hais­kas­va­tus­sih­tee­ri Päi­vi Vuo­rel­ma-Glad.

Hel­sin­gin jou­lu­sei­met on eku­mee­ni­nen ta­pah­tu­ma, jon­ka jär­jes­tä­vät Hel­sin­gin evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat yh­teis­työs­sä or­to­dok­sis­ten ja ka­to­lis­ten seu­ra­kun­tien sekä pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kans­sa. Sei­met ovat esil­lä 6.1.2023 saak­ka.

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys