JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Kai­kis­ta pa­ras on Ele­o­noo­ra!”

Uutiset
11.7.2019 6.25

Tä­nään tors­tai­na ni­mi­päi­vään­sä viet­tä­vä Ele­o­noo­ra Kaik­ko­nen toi­voo saa­van­sa päi­vän kun­ni­ak­si suk­laa­le­vyn.

Suk­laan­syö­mi­sen li­säk­si oh­jel­mas­sa on muu­ta­kin.

– Ai­on myös lei­poa.

Vii­si­vuo­ti­as ni­mi­päi­vä­san­ka­ri pi­tää ni­mes­tään.

– Nimi kuu­los­taa hy­väl­tä! En ha­lu­ais muu­ta ni­meä. Tää on just so­pi­va mul­le, hän va­kuut­taa.

Ele­o­noo­ra ker­too, et­tä van­hem­mat oli­vat en­nen hä­nen syn­ty­mis­tään miet­ti­neet, et­tä jos tu­lee tyt­tö, he lait­tai­si­vat toi­sek­si ni­mek­si Ele­o­noo­ran.

– Sit­ten minä syn­nyin. Isä eh­dot­ti en­sin Ing­ri­diä, mut­ta sit­ten Ele­o­noo­raa. äi­ti kek­si sii­hen jat­koa San­na, joka on myös äi­din oma nimi, ja kol­man­nek­si Maa­ria. Sit­ten nimi oli val­mis.

Pit­kä etu­ni­mi on ly­hen­ty­nyt ve­li­poi­kien suus­sa yl­lät­tä­vään muo­toon.

– Iso­vel­jet sa­noo mua vä­lil­lä Pe­kek­si tai Pek­sik­si, Ele­o­noo­ra se­lit­tää ja tar­ken­taa, et­tä niin saa­vat sa­noa vain vel­jet.

– Mum­mu sa­noo jos­kus, et­tä El­lis­kä. Mut­ta kai­kis­ta pa­ras on Ele­o­noo­ra!

Ele­o­noo­ran ara­bi­an­kie­li­nen vas­ti­ne El­li­nor mer­kit­see ’Ju­ma­la on va­lo­ni’. Yh­den o:n ver­sio, Ele­o­no­ra, on van­ha ja kan­sain­vä­li­nen nimi, sil­lä se on tun­net­tu jo 1000-lu­vun al­ku­puo­len Es­pan­jas­sa ja Eng­lan­nis­sa. Vuo­des­ta 1973 nimi li­sät­tiin Suo­men al­ma­nak­kaan muo­dos­sa Ele­o­noo­ra.

Läh­de: Lem­pi­äi­nen, Pent­ti 1999: Suu­ri etu­ni­mi­kir­ja.

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys