JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kat­se seu­raa­viin Su­vi­seu­roi­hin

Uutiset
1.7.2019 6.36

Vuo­den ku­lut­tua pi­det­tä­vien Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut ovat hy­väs­sä vauh­dis­sa.

En­si ke­sä­nä Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­o­sas­sa, Reis­jär­vel­lä pi­det­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuu­ta kan­ta­vat Haa­pa­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tys yh­des­sä Haa­pa­ve­den, Hai­ka­ran, Kor­pi­ran­nan, Kär­sä­mä­en, Ni­va­lan, Pih­ti­pu­taan, Py­hä­jär­ven, Py­hän­nän, Reis­jär­ven ja Ypy­än Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa.

Haa­pa­jär­ven ry:n juh­la­vuo­si

Näil­lä nä­ky­min vii­meis­ten pel­to­seu­ro­jen pi­to­paik­ka si­jait­see Haa­pa­jär­ven ra­jan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, Jär­vi­ky­läl­lä.

– Pel­lot ovat van­haa jär­vi­kui­vi­o­ta ja so­vel­tu­vat eri­no­mai­ses­ti Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen. Alu­eel­le joh­taa usei­ta tei­tä, ja se on erit­täin yh­te­näi­nen.

Reis­jär­ven opis­tol­le on mat­kaa seit­se­män ki­lo­met­riä, ku­vai­lee jär­jes­te­ly­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Jou­ko Luuk­ko­nen Haa­pa­ve­del­tä.

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi Haa­pa­jär­vel­tä ker­too, kuin­ka en­si vuo­den Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se on psal­mis­ta 31: ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan”.

– Haim­me ai­koi­naan jär­jes­te­ly­vuo­roa, kos­ka Haa­pa­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tys täyt­tää 100 vuot­ta vuon­na 2020. Tuo psal­min koh­ta on ol­lut var­mas­ti rau­ha­nyh­dis­tys­tä pe­rus­tet­ta­es­sa ajan­koh­tai­nen ja on edel­leen. Omin voi­min ei myös­kään näin isoa ta­pah­tu­maa saa­da jär­jes­tet­tyä vaan tar­vi­taan lu­jaa luot­ta­mus­ta Tai­vaan Isän var­je­luk­seen ja joh­da­tuk­seen.

Ta­val­li­set, hy­vän mie­len seu­rat

Pel­to­nie­mi jat­kaa, et­tä jär­jes­te­lyt ovat hy­väs­sä ai­ka­tau­lus­sa ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä val­lit­see in­nos­tu­nut mie­li­a­la.

– On ih­meel­lis­tä, mi­ten mo­niin eri­koi­so­saa­mis­ta vaa­ti­viin­kin teh­tä­viin on löy­ty­nyt te­ki­jät jär­jes­te­ly­a­lu­eel­ta. Yh­teis­työ myös eri vi­ra­no­mais­ten, maa­no­mis­ta­jien ja ky­lä­läis­ten kans­sa on su­ju­nut on­gel­mit­ta.

Jou­ko Luuk­ko­nen ker­taa vie­lä Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­jen so­vit­tu­ja ar­vo­ja.

– Ha­lu­am­me jär­jes­tää ta­val­li­set, toi­mi­vat, hy­vän mie­len Su­vi­seu­rat, joi­hin jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut.

Teks­ti Han­na Töl­li

Kuva Vil­le Lai­ti­la