JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­si­vut ovat au­en­neet – kuun­te­lu on hel­pom­paa kuin kos­kaan

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.4.2019 6.06

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190429060600

Ra­di­on kuun­te­li­jat saa­vat tänä ke­sä­nä en­tis­tä pa­rem­paa pal­ve­lua, kun Ke­sä­seu­ra­ra­dio avaa net­ti­si­vun­sa.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio.fi ko­ko­aa sekä net­ti­ra­di­on et­tä FM-vas­taa­not­ti­men kuun­te­lun kan­nal­ta tär­keim­mät tie­dot yh­del­le alus­tal­le: oh­jel­ma-ai­ka­tau­lun, taa­juus­kar­tan ja net­ti­ra­di­o­soit­ti­men.

Si­vus­tol­la kuun­te­li­ja pys­tyy myös kä­te­väm­min ot­ta­maan te­ki­jöi­hin yh­teyt­tä ja ha­lu­tes­saan tu­ke­maan ra­di­on toi­min­taa ra­hal­li­ses­ti.

Ra­di­on siir­ty­mi­nen it­se­näi­sel­le alus­tal­le sel­keyt­tää sen ole­mus­ta huo­mat­ta­vas­ti. Ai­em­min Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuun­te­lu net­ti­ra­di­os­ta ta­pah­tui Su­vi­seu­ro­jen ko­ti­si­vu­jen kaut­ta. Oh­jel­ma-ar­kis­toon pää­si Su­vi­seu­ro­jen si­vul­ta, mut­ta myös ra­di­on emo-or­ga­ni­saa­ti­on SRK:n ko­ti­si­vuil­ta.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys