JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen esi­tys: Kas­tet­ta­val­le lap­sel­le riit­tää jat­kos­sa yk­si kum­mi

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
17.9.2019 14.53

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445420190917145300

Kirk­ko­hal­li­tus päät­ti tä­män päi­vän is­tun­nos­saan esit­tää mar­ras­kuun kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le muu­tos­ta kum­mien vä­him­mäis­mää­rään. Sen mu­kaan kas­tet­ta­val­la lap­sel­la tu­li­si ol­la vä­hin­tään yk­si kum­mi, joka on evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kon­fir­moi­tu jä­sen. Esi­tys edel­lyt­tää muu­tos­ta kirk­ko­jär­jes­tyk­seen.

Mi­kä­li eh­do­tet­tu muu­tos hy­väk­sy­tään kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa, muu­tos tu­lee tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan voi­maan en­si vuo­den alus­ta.

Muu­tok­sen taus­tal­la ovat ti­lan­teet, jois­sa kas­teen es­tee­nä on ol­lut kum­mien puu­te. Vii­me tou­ko­kuun kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa teh­tiin edus­ta­ja-aloi­te, jos­sa esi­tet­tiin kum­miu­den vaa­ti­mus­ten ke­ven­tä­mis­tä. Kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muu­to­se­si­tyk­sen val­mis­te­lu an­net­tiin kirk­ko­hal­li­tuk­sen teh­tä­väk­si.

Ny­ky­sään­nös­ten mu­kaan kas­tet­ta­val­la tu­lee ol­la ai­na­kin kak­si kum­mia, jot­ka ovat joko lu­te­ri­lai­sen kir­kon tai niin sa­no­tun Por­voon yh­tei­sön jä­sen­kir­kon kas­tet­tu­ja ja kon­fir­moi­tu­ja jä­se­niä. Ai­no­as­taan yh­den kum­min ni­me­ä­mi­seen tar­vi­taan täl­lä het­kel­lä kirk­ko­her­ran eril­lis­pää­tös. Kas­tet­ta­van lap­sen kum­mien mää­räl­lä ei ole ylä­ra­jaa.

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys