JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­mu­siik­ki-leh­ti ar­vi­oi SRK:n ko­raa­li­ää­nit­teen re­for­maa­ti­o­vuo­den juh­la­le­vyk­si

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
19.9.2017 16.27

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111193420170919162700

Kirk­ko­mu­siik­ki-leh­ti jul­kai­si 14.9. il­mes­ty­nees­sä leh­des­sään ar­vi­on SRK:n ää­nit­tees­tä Soi­koon kii­tos ikui­ses­ti!, joka si­säl­tää sak­sa­lai­sia ko­raa­le­ja.

Ar­vi­os­saan Mark­ku Kil­piö luon­neh­tii ää­ni­tet­tä re­for­maa­ti­o­vuo­den juh­la­le­vyk­si, joka on on­nis­tu­nut sekä oh­jel­mis­ton­sa, mu­sii­kil­li­sen to­teu­tuk­sen­sa et­tä ää­ni­tyk­sen­sä puo­les­ta. Hän kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä mu­si­soin­nis­sa kuu­luu tai­don li­säk­si sa­no­man vä­lit­tä­mi­sen ilo.

Kil­piö to­te­aa: ”Kä­sii­ni ei ole sat­tu­nut re­for­maa­ti­on juh­la­vuon­na yh­tään näin tär­ke­ää ja mer­kit­tä­vää ää­ni­tet­tä kirk­ko­mu­sii­kin alal­ta.”

Kirk­ko­mu­siik­ki-leh­ti on Suo­men Kant­to­ri-ur­ku­ri­lii­ton (SKUL), Suo­men Kirk­ko­mu­siik­ki­lii­ton (SKML) ja Seu­ra­kun­tien Lap­si­työn Kes­kuk­sen (SLK) jul­kai­su, joka pal­ve­lee kirk­ko­muu­si­koi­ta, kuo­ro­lai­sia ja kaik­kia hen­gel­li­sen mu­sii­kin ys­tä­viä.

Soi­koon kii­tos ikui­ses­ti! -ää­nit­teen voi os­taa tääl­tä.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys