JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien Eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu

Uutiset
13.1.2020 16.35

Juttua muokattu:

15.1. 11:07
2020011511075920200113163500

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien Eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu eh­do­kas­gal­le­ria.evl.fi-osoit­tees­sa. Pal­ve­lus­sa voi tu­tus­tua muun mu­as­sa eh­dok­kai­den pe­rus­tie­toi­hin, eh­do­ka­se­sit­te­lyi­hin ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton vaa­lit toi­mi­te­taan 11.2.2020.

Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa on 766 eh­do­kas­ta, jois­ta maal­lik­ko­ja on 540 ja pap­pe­ja 226. Eh­dok­kais­ta nai­sia on 45 pro­sent­tia ja mie­hiä 55 pro­sent­tia. Eh­dok­kai­den kes­ki-ikä on 52 vuot­ta. Nuo­rin eh­do­kas on 19-vuo­ti­as ja van­hin 82-vuo­ti­as. Nuo­rien 18—29-vuo­ti­ai­den eh­dok­kai­den mää­rä on 35. Tie­dot pe­rus­tu­vat eh­do­kas­gal­le­ri­aan tal­len­net­tui­hin tie­toi­hin. Edel­lis­vaa­lien vas­taa­vat lu­vut löy­ty­vät tääl­tä.

Kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­taan hiip­pa­kun­nis­ta 96 edus­ta­jaa, jois­ta 32 on pap­pe­ja ja 64 maal­li­koi­ta. Kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­taan 64 maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa ja 32 pap­pi­se­dus­ta­jaa. Maal­lik­ko­e­dus­ta­jien vaa­lis­sa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat kirk­ko­val­tuus­to­jen, seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen ja yh­teis­ten kirk­ko­val­tuus­to­jen maal­lik­ko­jä­se­net. Pa­pit va­lit­se­vat kir­kol­lis­ko­kouk­sen pap­pi­se­dus­ta­jat lää­nin­ro­vas­tin joh­ta­mas­sa ko­kouk­ses­sa. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton ja kir­kol­lis­ko­kouk­sen uu­si ne­li­vuo­ti­nen toi­mi­kau­si al­kaa 1.5.2020.

Kir­kol­lis­ko­kous on kir­kon ylin päät­tä­vä elin. Se päät­tää muun mu­as­sa kir­kon opis­ta ja hal­lin­nos­ta sekä kirk­ko­lain si­säl­lös­tä.

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to tu­kee ja edis­tää kir­kon teh­tä­vän to­teu­tu­mis­ta hiip­pa­kun­nas­sa ja sen seu­ra­kun­nis­sa. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­tol­la on muun mu­as­sa oi­keus teh­dä esi­tyk­siä kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys