JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu pal­ve­lee myös jou­lu­na

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
20.12.2019 6.44

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023020191220064400

Jou­luun voi liit­tyä mo­nen­lai­sia ah­dis­ta­vi­a­kin odo­tuk­sia tai vai­kei­ta muis­to­ja. Jou­lu­na myös yk­si­näi­syy­den tun­ne voi li­sään­tyä. Usein aut­taa, kun joku kuun­te­lee. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vun päi­vys­tä­jät kuun­te­le­vat ja tar­jo­a­vat kes­kus­te­lu­a­pua jou­lun ai­kaan joka päi­vä.

Kes­kus­te­lu­a­pua on tar­jol­la suo­mek­si ja ruot­sik­si, pu­he­li­mes­sa ja ver­kos­sa. Päi­vys­tä­jät ovat kir­kon vai­ti­o­lo­vel­vol­li­sia kou­lu­tet­tu­ja va­paa­eh­toi­sia sekä työn­te­ki­jöi­tä.

Pu­he­li­mes­sa vas­ta­taan joka il­ta klo 18 al­ka­en. Ver­kos­sa kes­kus­te­lu­a­pua voi ha­kea ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Pal­ve­le­vas­sa cha­tis­sa voi kes­kus­tel­la re­aa­li­ai­kai­ses­ti päi­vys­tä­jän kans­sa.

Kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ei­kä työn­te­ki­jä näe käyt­tä­jän hen­ki­löl­li­syyt­tä. Pal­ve­le­va net­ti on verk­ko­kir­je­pal­ve­lu, jos­sa päi­vys­tä­jät vas­taa­vat vies­tei­hin muu­ta­man päi­vän ku­lu­es­sa myös jou­lu­na.

Jou­lun päi­vys­ty­sa­jat:

• Pal­ve­le­va pu­he­lin (0400 22 11 80) joka il­ta klo 18 al­ka­en 01:een

• Chat ma–pe klo 16–20 (myös jou­lun ja uu­den vuo­den py­hä­päi­vi­nä)

• Pal­ve­le­va net­ti ja Pal­ve­le­va kir­je vas­taa­not­ta­vat vies­te­jä 24/7. Vies­tei­hin vas­ta­taan päi­vän, pa­rin ku­lu­es­sa.

Vuo­den vaih­teen jäl­keen Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu päi­vys­tää kol­mel­la ka­na­val­laan:

• Pal­ve­le­va pu­he­lin (0400 22 11 80) joka päi­vä klo 18–24

• Chat ma-pe klo 12–20

• Pal­ve­le­va net­ti ja Pal­ve­le­va kir­je vas­taa­not­ta­vat vies­te­jä 24/7. Vies­tei­hin vas­ta­taan päi­vän, pa­rin ku­lu­es­sa.

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys