JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon roo­li kes­kus­te­lut­ti kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa: Kirk­ko on elä­män puo­lel­la

Uutiset
6.11.2020 10.30

Juttua muokattu:

6.11. 10:27
2020110610273720201106103000
Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Johanna Lumijärvi

Päi­vä­mies

Kirk­ko ei saa tai­pua maal­lis­tu­van kan­san myö­tä, lin­ja­si SRK:n pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la täy­sis­tun­nos­sa.

Täl­lä vii­kol­la ko­kous­ta­nut kir­kol­lis­ko­kouksen syy­sis­tun­to päät­tyy tä­nään. Kir­kol­lis­ko­kous kes­kus­te­li vii­kon ai­ka­na muun mu­as­sa kir­kon tuo­rees­ta ne­li­vuo­tis­ker­to­muk­ses­ta sekä kirk­ko­lain ja -jär­jes­tyk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta. Osa edus­ta­jien pu­heen­vuo­rois­ta jat­koi piis­pa Jari Jolk­ko­sen ava­jais­mes­sun pu­heen lin­jaa pal­jas­ta­en huol­ta kir­kon muut­tu­vas­ta mer­ki­tyk­ses­tä kan­sa­lai­sil­le.

Edus­ta­ja Ant­ti Aho­nen puol­si kir­kon säi­lyt­tä­mis­tä pe­rus­kal­li­o­na, joka an­taa kes­tä­vää tur­vaa ja kes­tä­viä vas­tauk­sia hen­ki­ses­sä ja hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä et­si­väl­le. Sen vuok­si kir­kon pe­rin­tei­nen ja pe­rim­mäi­nen sa­no­ma oli­si syy­tä säi­lyt­tää.

Piis­pa Mat­ti Repo koki kirk­koon liit­ty­nei­den ih­mis­ten huo­mi­oi­mi­sen jää­neen lii­an vä­häl­le. Sii­nä mis­sä kir­kos­ta ero­taan sen mer­ki­tyk­set­tö­myy­den vuok­si, sii­hen myös lii­ty­tään eri syis­tä.

Ju­ma­lan sana tu­lee säi­lyt­tää kir­kos­sa

Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la käyt­ti täy­sis­tun­nos­sa ai­hees­ta pu­heen­vuo­ron.

– Eri­tyi­ses­ti elä­mään ja kuo­le­maan liit­ty­väs­sä kes­kus­te­lus­sa kir­kol­la on sel­keä sa­no­ma, kirk­ko toi­mii elä­män puo­lel­la.

Tas­ki­la pu­hui kir­kon hei­ken­nees­tä roo­lis­ta suo­ma­lais­ten elä­mäs­sä. Hän huo­maut­ti, et­tei kirk­ko saa ai­na­kaan tai­pua maal­lis­tu­van kan­san myö­tä.

– Tär­kein­tä on se, et­tei us­kol­li­suus Ju­ma­lan sa­nal­le kos­kaan jäi­si taka-alal­le kir­kon vies­tis­sä ja työs­sä, hän päät­ti pu­heen­vuo­ron­sa.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys