JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kos­sa teh­dään työ­tä ym­pä­ris­tön hy­väk­si

Kallunki Hanna
Uutiset
5.6.2014 7.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140605072600

Tä­nään vie­te­tään maa­il­man ym­pä­ris­tö­päi­vää. Päi­vän ta­voit­tee­na on nos­taa kes­kus­te­luun ym­pä­ris­tön ja ym­pä­ris­tön­suo­je­lun mer­ki­tys ja ar­vo. Tar­koi­tuk­se­na on edis­tää asen­tei­ta ja ta­po­ja, joil­la voi­daan ar­jes­sa li­sä­tä ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­tia.

Maa­il­man ym­pä­ris­tö­päi­vä otet­tiin käyt­töön YK:n yleis­ko­kouk­sen toi­mes­ta vuon­na 1972. Täl­löin pe­rus­tet­tiin myös YK:n ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma UNEP.

Kir­kol­la on vuo­des­ta 2001 saak­ka ol­lut oma ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä ni­mel­tään Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi. Dip­lo­min on hank­ki­nut jo noin sata seu­ra­kun­taa.

Il­mas­to­las­ku­rin avul­la seu­ra­kun­nat voi­vat las­kea hii­li­pääs­tön­sä ja vä­hen­tää nii­tä. Kirk­ko te­kee myös ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­ta muun mu­as­sa rip­pi­kou­luis­sa ja eri­tyi­ses­ti Vih­reis­sä ri­pa­reis­sa.

Kir­kon ym­pä­ris­tö­päi­vät jär­jes­te­tään tänä vuon­na elo­kuus­sa Jy­väs­ky­läs­sä.

Läh­teet:

www.yk­liit­to.fi

sa­kas­ti.evl.fi

HannaKallunki
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys