JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­ti­maan lä­he­tys­seu­ra­tie­dot SRK:n verk­ko­si­vuil­le

Päivämies
Uutiset
5.10.2018 9.51

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282520181005095100

SRK on jul­kis­ta­nut verk­ko­si­vuil­laan tie­dot ko­ti­mai­sis­ta lä­he­tys­seu­rois­ta. Tä­hän as­ti tie­toa on vä­li­tet­ty Päi­vä­mie­hes­sä ja alu­eel­li­sis­sa il­moi­tuk­sis­sa.

Tie­dot tu­le­vis­ta seu­rois­ta löy­ty­vät SRK:n net­ti­si­vuil­ta Toi­min­ta­muo­to­jen Lä­he­tys­työ-vä­li­leh­del­tä koh­das­ta Seu­rat ko­ti­maas­sa.

– SRK:n ko­ti­maan lä­he­tys­mat­kat koh­dis­tu­vat niil­le alu­eil­le, joil­la ei muu­toin ole pal­jon seu­ro­ja, ker­too lä­he­tys­työn joh­ta­ja Juha Alan­ko.

Suo­mes­sa on kol­me ko­ti­maan lä­he­tys­työn alu­e­tii­miä, jot­ka suun­nit­te­le­vat lä­he­tys­mat­kat. Tii­mit pyy­tä­vät myös pu­hu­jat mat­koil­le. Lä­he­tys­seu­ro­ja py­ri­tään jär­jes­tä­mään esi­mer­kik­si sel­lai­sis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, joi­hin kaik­kien ih­mis­ten on help­po tul­la.

Kuva Ison­ky­rön van­has­sa kir­kos­sa jär­jes­te­tyis­tä seu­rois­ta: Valt­te­ri Sauk­ko

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys