JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lah­joi­tuk­sia saa­tu run­saas­ti – uu­si stu­di­o­kont­ti voi­daan hank­kia

Uutiset
2.7.2020 6.55

Juttua muokattu:

1.7. 16:01
2020070116015520200702065500
Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

SRK

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

SRK

SRK on saa­nut uu­teen stu­di­o­kont­tiin koh­den­net­tu­ja lah­joi­tus­va­ro­ja niin pal­jon, et­tä kont­ti voi­daan hank­kia. Se tu­lee ole­maan käy­tös­sä en­si ke­sän Su­vi­seu­rois­sa.

– Kont­tia var­ten on saa­tu lah­joi­tus­va­ro­ja tä­hän men­nes­sä noin 47 000 eu­roa. Läm­min kii­tos kai­kil­le lah­joi­tuk­sia an­ta­neil­le, ne mah­dol­lis­ta­vat tä­män hank­keen käyn­nis­tä­mi­sen, SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra kiit­te­lee.

Kont­ti han­ki­taan syk­syl­lä. Ky­sees­sä on me­ri­kont­ti, jo­hon asen­ne­taan tar­vit­ta­va ka­lus­tus, säh­köis­tys ja ra­di­o­tek­niik­ka. Osa ny­kyi­ses­tä ra­di­o­tek­nii­kas­ta uu­si­taan.

– Uu­si stu­di­o­kont­ti tu­lee ole­maan suu­rem­pi kuin ny­kyi­nen, ja se pal­ve­lee sekä vi­deo- et­tä ra­di­o­lä­he­tyk­siä, Kaa­ri­vaa­ra sa­noo.

Kont­ti ra­ken­ne­taan Jäm­sän opis­tol­la, ja ra­ken­ta­jat tu­le­vat Jy­väs­ky­län alu­eel­ta.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys