JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat huo­mi­o­ta – tur­val­li­suu­den tu­ke­mi­nen ko­ros­tui it­se­näi­syys­juh­las­sa

Uutiset
8.12.2020 11.35

Juttua muokattu:

8.12. 11:52
2020120811521320201208113500

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Hel­sin­ki

Ru­tii­nit, ta­val­li­nen ar­ki ja riit­tä­vä yh­tei­nen ai­ka van­hem­pien kans­sa ede­saut­ta­vat las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suu­den­tun­net­ta.

Fin­lan­dia, Suo­men li­pun saa­pu­mi­nen, Maam­me-lau­lu, juh­la­pu­he, mu­siik­ki, sep­pel­par­ti­on lä­het­tä­mi­nen ja lop­pu­ru­kous ovat py­sy­viä ele­ment­te­jä Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa. Tänä vuon­na juh­lien jär­jes­te­lyis­tä kan­toi­vat ison vas­tuun nuo­ret.

Juh­la­pu­heen piti eri­kois­lää­kä­ri Kyös­ti Hau­ki­pu­ro tee­ma­naan tur­val­li­suus. Hän ker­ta­si ly­hy­es­ti Suo­men so­tien his­to­ri­aa ja pu­hui myös yh­tei­ses­tä tais­te­lus­ta ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan.

Juhlapuheen piti erikoislääkäri Kyösti Haukipuro. Hän puhui muun muassa sosiaalisesta ja henkisestä turvallisuudesta ja sen ylläpitämisestä näinä aikoina.

Juhlapuheen piti erikoislääkäri Kyösti Haukipuro. Hän puhui muun muassa sosiaalisesta ja henkisestä turvallisuudesta ja sen ylläpitämisestä näinä aikoina.

Paula Niemelä

Hau­ki­pu­ro oli haas­ta­tel­lut pu­het­taan var­ten tun­te­mi­aan las­ten­lää­kä­rei­tä sekä las­ten- ja nuo­ri­sop­sy­ki­at­re­ja. Hän ker­toi, mil­lai­si­na he nä­ke­vät ny­ky­maa­il­mas­sa las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suut­ta tu­ke­vat ja toi­saal­ta sitä uh­kaa­vat asi­at.

Vas­taus­ten mu­kaan las­ten elä­mäs­sä on tär­ke­ää py­sy­vyys, ta­val­li­nen ar­ki ja se, et­tä van­hem­mil­la on ai­kaa lap­sil­le. Lap­si kai­paa en­nus­tet­ta­vuut­ta. Tois­tu­vat tur­val­li­set ru­tii­nit rau­hoit­ta­vat.

Tuulia Kokkonen, Otto Kuitula ja Matti Lumme lähdössä viemään Helsingin Rauhanyhdistyksen seppelettä Malmin sankarihaudoille.

Tuulia Kokkonen, Otto Kuitula ja Matti Lumme lähdössä viemään Helsingin Rauhanyhdistyksen seppelettä Malmin sankarihaudoille.

Paula Niemelä

– Lap­sel­le ja nuo­rel­le on tär­ke­ää oman lä­hi­per­heen ja lä­hiym­pä­ris­tön hy­vin­voin­ti ja riit­tä­vä tuki. Lap­si tar­vit­see riit­tä­vän hy­vän van­hem­muu­den, Hau­ki­pu­ro jat­koi.

– Sil­loin hän voi ko­kea, et­tä van­hem­pi huo­leh­tii hä­nes­tä, kuun­te­lee ja ra­kas­taa hän­tä sel­lai­se­na kuin hän on. Van­hem­pi on läs­nä, tu­kee, ei hyl­kää, ei jätä yk­sin. Näin ko­kies­saan lap­si ja nuo­ri voi tar­vi­tes­saan tur­val­li­ses­ti kään­tyä ai­kui­sen puo­leen.

Otto Kuitula ja Matti Lumme Malmin hautausmaan sankaripatsaalla.

Otto Kuitula ja Matti Lumme Malmin hautausmaan sankaripatsaalla.

Tuulia Kokkonen

Lo­puk­si Hau­ki­pu­ro pu­hui maa­il­man en­sim­mäi­ses­tä tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mas­ta: Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­mas­ta, joka to­teu­tui hä­nen Poi­kan­sa kaut­ta:

– Saam­me tur­vau­tua tä­hän pe­las­tus­suun­ni­tel­maan ja pe­las­tus­tie­hen hä­nen seu­ra­kun­nas­saan kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ai­ka voi ol­la ku­lut­ta­vaa ja toi­sis­ta us­ko­vai­sis­ta ja us­kos­ta etään­nyt­tä­vää. Ol­kaam­me tois­tem­me tu­ke­na, tur­va­na ja siu­naa­ma­na kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

"Sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Helsingin Rauhanyhdistys.” – Seppeleen laskemisella kunnioitetaan sankarivainajien lisäksi myös heitä, jotka mahdollistivat sankarivainajien arvokkaan työn, muistutti Joel Liedes saatesanoissaan.

"Sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Helsingin Rauhanyhdistys.” – Seppeleen laskemisella kunnioitetaan sankarivainajien lisäksi myös heitä, jotka mahdollistivat sankarivainajien arvokkaan työn, muistutti Joel Liedes saatesanoissaan.

Tuulia Kokkonen

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys