JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Las­ten lau­lu kos­ket­ti Jose Ma­la­qui­as­ta Ro­va­nie­men äi­tien­päi­vä­juh­las­sa

Kanto Kati
Uutiset
16.5.2014 7.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140516074000

Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä oli äi­tien­päi­vä­nä ke­väi­nen juh­la. Juh­lan lau­lut ja ru­not ker­toi­vat ke­vääs­tä, sen mer­ki­tyk­ses­tä pit­kän ja pi­me­än jäl­keen. Ne pu­hui­vat myös äi­din mer­ki­tyk­ses­tä.

Sa­ka­ri Trög pu­hui Paa­va­lin kir­jei­den (Gal. 4:26 ja Ef. 2:19) poh­jal­ta sii­tä, mi­ten Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on sen jä­se­nil­le äi­ti maan pääl­lä. Hän to­te­si, et­tä sii­hen kuu­luu mo­nen­lai­sia per­hei­tä, jot­ka ovat kaik­ki yh­tä ar­vok­kai­ta, oli sii­nä sit­ten yk­si jä­sen tai use­am­pia. Tär­ke­ää on pi­tää rak­kaus kaik­kien kes­ken. Va­ras­läh­döt ovat sal­lit­tu­ja: voi men­nä it­se en­sin pyy­tä­mään an­teek­si toi­sel­ta, so­pi­maan asi­oi­ta, jos sii­hen on tar­ve, Trög to­te­si pu­hees­saan.

Lap­set esit­ti­vät juh­las­sa lau­lu­ja.

– Very be­au­ti­ful, hy­vin kau­nis­ta, to­te­si las­ten lau­luis­ta An­go­las­ta Suo­meen nel­jä vuot­ta sit­ten muut­ta­nut Jose Ma­la­qui­as (ku­vas­sa).

äi­tien­päi­vä­nä Ma­la­qui­as sa­noo muis­ta­van­sa sekä äi­ti­ään et­tä iso­äi­ti­ään, joka al­koi huo­leh­tia 4-vuo­ti­aas­ta po­jas­ta tä­män äi­din kuol­tua. He kä­vi­vät pal­jon myös kir­kos­sa, joka oli tuol­la seu­dul­la pro­tes­tant­ti­nen kirk­ko.

– Iso­äi­ti piti mi­nus­ta hy­vää huol­ta, an­toi mi­nul­le pal­jon rak­kaut­ta, Ma­la­qui­as ker­too.

Tul­tu­aan Pu­das­jär­vel­le nel­jä vuot­ta sit­ten Ma­la­qui­as ha­lu­si löy­tää kir­kon. Hän näki ra­ken­nuk­sen, jos­sa oli ris­ti. Kun hän sei­soi au­ti­ol­la pi­ha­maal­la, eräs nai­nen sat­tui pai­kal­le ja sa­noi, mil­loin siel­lä pi­de­tään seu­rat seu­raa­van ker­ran. Ma­la­qui­as meni sin­ne ja sai myö­hem­min pa­ran­nuk­sen ar­mon use­an muun maa­han­muut­ta­ja­ys­tä­vän­sä kans­sa.

An­go­las­sa on pian tal­vi; siel­lä vuo­de­na­jat kul­ke­vat Suo­meen näh­den päin­vas­tai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Suo­men kesä-, hei­nä- ja elo­kuu ovat An­go­lan tal­vi­kuu­kau­sia, jol­loin läm­pö­ti­la voi las­kea 15 as­tee­seen.

– Se on siel­lä elä­vil­le vii­le­ää, kos­ka ke­säl­lä läm­pö­ti­la on yleen­sä 30 as­tet­ta tai enem­män, Ma­la­quis ker­too.

Ro­va­nie­mel­lä sil­mut ovat vie­lä kiin­ni, vaik­ka au­rin­ko läm­mit­tää jo mu­ka­vas­ti. Vie­lä voi jos­sain var­joi­sas­sa met­sä­pai­kas­sa ken­ties hiih­tää­kin.

KatiKanto
Olen nelikymppinen nainen Lapista, kotoisin rajalta, Torniosta. Tällä hetkellä asun Rovaniemellä. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Kirjoittaminen, kuvataiteet, liikunta ja laulaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Palautetta blogiteksteihini voi antaa sähköpostiin: kati.kanto6(at)gmail.com.
5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys