JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lau­luil­la mais­ti­ai­sia su­vi­seu­ra­tun­nel­mas­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
7.5.2019 6.38

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443420190507063800

Yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­det sii­vit­tä­vät ke­sä­seu­roi­hin jo tou­ko­kuus­sa.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio ja Ou­lun evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät kak­si yh­teis­lau­lu­ti­lai­suut­ta tou­ko­kuun ai­ka­na.

– Tar­koi­tus on vi­rit­täy­tyä su­vi­seu­ra­tun­nel­maan, ja teh­dä Su­vi­seu­ro­ja tu­tuk­si lä­hi­a­lu­eit­ten ih­mi­sil­le lau­lu­jen kaut­ta, ker­too ta­pah­tu­mien esi­lau­la­ja, Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kant­to­ri Hen­na-Mari Si­vu­la.

Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa sekä Mu­hok­sen kir­kos­sa jär­jes­tet­tä­vien ta­pah­tu­mien oh­jel­mis­to koos­tuu Sii­o­nin lau­luis­ta, jot­ka Si­vu­la ja kol­le­gan­sa Lau­ri-Kal­le Kal­lun­ki ovat va­lin­neet.

– Nii­tä lau­lu­ja, mitä ta­pah­tu­mas­sa lau­le­taan, lau­le­taan myös Su­vi­seu­rois­sa, Si­vu­la ker­toi, ja ku­vai­li va­lin­to­ja va­loi­sik­si ja ra­kas­te­tuik­si Sii­o­nin lau­luik­si.

Vir­tu­aa­li­kirk­ko tuo ti­lai­suu­den joka puo­lel­le Suo­mea

Tuo­mi­o­kir­kon lau­lu­ti­lai­suus vi­de­oi­daan, jo­ten lä­he­tys­tä voi seu­ra­ta sekä Vir­tu­aa­li­kir­kos­ta et­tä Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vu­jen kaut­ta.

– Myös Ete­lä-Suo­mea myö­ten voi vi­rit­täy­tyä seu­ra­tun­nel­maan, Si­vu­la vink­kaa.

Ti­lai­suuk­siin on va­paa pää­sy. Oman lau­lu­kir­jan voi ot­taa mu­kaan tai la­da­ta mo­bii­li­so­vel­luk­se­na, mut­ta lau­lu­vih­ko­sen saa pai­kan pääl­tä­kin.

Yh­teis­työs­sä seu­ra­kun­nan kans­sa kirk­ko­ti­lois­sa jär­jes­tet­tyi­hin ti­lai­suuk­siin on Si­vu­lan toi­vo­muk­sen mu­kaan ma­ta­la kyn­nys ke­nen ta­han­sa tul­la.

– Tämä on help­po tapa ot­taa jon­kun­lai­nen kon­tak­ti Su­vi­seu­ro­jen tun­nel­maan ja ää­ni­mai­se­maan.

Mu­hok­sen kir­kos­sa ylei­sön li­säk­si on kuo­ro lau­la­mas­sa. Mu­hok­sel­la ti­lai­suu­des­sa sä­es­tää Os­si Ka­ja­va ja tuo­mi­o­kir­kos­sa Lau­ri-Kal­le Kal­lun­ki. Mo­lem­mat ti­lai­suu­det juon­taa Heik­ki Nis­si­nen.

Kuva: ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

Sii­o­nin lau­lu­jen yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­det:

Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa ja Vir­tu­aa­li­kir­kos­sa per­jan­tai­na 24.5. klo 19

Mu­hok­sen kir­kos­sa he­la­tors­tai­na 30.5. klo 18

Va­paa pää­sy!

Lau­luoh­jel­ma:

Oi, kat­se­le lin­tua, Sii­o­nin lau­lu 297

Ar­mon tuu­li kan­taa, Sii­o­nin lau­lu 188

On Ju­ma­la maa­il­maa ra­kas­ta­nut, Sii­o­nin lau­lu 75

On suu­ri Isän rak­kaus, Sii­o­nin lau­lu 102

Ih­met­te­len Luo­jan töi­tä, Sii­o­nin lau­lu 127

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len, Sii­o­nin lau­lu 309

Kat­se­len Gol­ga­tal­le päin, Sii­o­nin lau­lu 32

Lau­pi­as on sy­dän Va­pah­ta­jam­me, Sii­o­nin lau­lu 59

Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa, Sii­o­nin lau­lu 220

Us­kon sil­miin nou­see, Sii­o­nin lau­lu 291

Tai­vaan iha­nat lin­tu­set, Sii­o­nin lau­lu 249

Rie­muit­se, ty­tär Sii­o­nin, Sii­o­nin lau­lu 251

Nyt ko­dis­ta lau­lun mä lau­lan, Sii­o­nin lau­lu 262

Nyt päi­vä las­kee, Sii­o­nin lau­lu 318

Il­ta on tul­lut, Luo­ja­ni, Vir­si 563

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys