JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lei­ri­kes­kus ot­taa ai­ka­li­sän

Uutiset
20.3.2020 6.40

Juttua muokattu:

24.7. 09:36
2020072409363020200320064000

Kyösti Marjanen

Kyösti Marjanen

Päi­vä­mies

Han­ka­sal­men ra­ken­nusp­ro­jek­ti ak­ti­voi­tuu jäl­leen vuon­na 2021.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) työ­va­li­o­kun­ta piti ko­kouk­sen tiis­tai­na 17. maa­lis­kuu­ta. Yh­te­nä ko­kouk­sen pää­tö­sa­si­a­na oli Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ke.

Val­lit­se­van poik­keus­ti­lan­teen vuok­si työ­va­li­o­kun­ta päät­ti siir­tää uu­den lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mis­ta vuo­del­la. Ra­ken­nus­hank­keen siir­tä­mi­sen myö­tä kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le jää pa­rem­min ai­kaa ta­lou­del­li­seen val­mis­tau­tu­mi­seen.

– Täs­tä on hyvä jat­kaa, kom­men­toi lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä.

Lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mis­ta var­ten on teh­ty val­mis­te­lu­töi­tä jo lä­hes vuo­den ajan. Kaik­ki ra­ken­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat suun­ni­tel­mat ja ra­ken­nus­pii­rus­tuk­set ovat val­mii­na vuo­den pääs­tä aloi­tet­ta­vaa urak­kaa var­ten.

Suo­men hal­li­tus lin­ja­si vii­me vii­kol­la toi­men­pi­teet, joil­la se pyr­kii es­tä­mään ko­ro­na-vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­tä. Tuon lin­jauk­sen mu­kai­ses­ti SRK:n lei­ri­toi­min­ta kai­kis­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa on tau­ol­la ai­na­kin huh­ti­kuun lop­puun. Jat­kon osal­ta pää­tös tu­lee myö­hem­min. Kun lei­ri­toi­min­ta jäl­leen käyn­nis­tyy, se jat­kuu myös Han­ka­sal­mel­la ny­kyi­ses­sä kiin­teis­tös­sä.

– Toi­von, et­tä kai­kil­ta löy­tyy ym­mär­rys­tä ti­lan­tee­seen, Syr­jä­lä viit­taa vii­väs­ty­vään ra­ken­nus­työ­hön.

Lue li­sää: Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­seen uu­si pää­ra­ken­nus

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys